Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z geografii w szkole podstawowej

Koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ.Najô Mòwa - program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o regionie.. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ, OSKKO, UMK, Toruń, 24 Zadania nauczycieli i dyrektorów.. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę st…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt