Omów jakie zadania stawia przed satyrą poeta

Nie chce nam się wierzyć, że w pierwotnym zamyśle satyry miały być dlań li tylko ćwiczeniem retorycznym.. Według poety satyra pełni ważne funkcje.Odpowiedz, jakie zadanie - zgodnie z wymową tekstu - stoi przed poetą.. Satyra Do króla jest satyrą ciekawie skomponowaną.. Poeta uczy na rozmaite sposoby.Zadanie: na podstawie tekstu adama asnyka sformułuj swoimi słowami kilka zdań najważniejszych jakie przed spółczesnym pokoleniem sobie stawia poeta quot do Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy …


Czytaj więcej