Nacobezu edukacja wczesnoszkolna klasa 2

Rozwiążesz zadania tekstowe.. Pojęcia i wiedza matematyczna.. Klasa 1 - Wiosna.. Narzędzia diagnostyczne.. Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.. Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej: I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolnaI etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna Punkt…


Czytaj więcej