Przykładową opinia opiekuna praktyki zawodowej w księgowości

Głównym celem praktyki jest praktyczne wykorzystanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zdobytych w toku studiów, w tym:1.. (przykładowe sformułowania, które mogą się znaleźć w tej części opinii na temat stażysty) np. w sposób rzetelny i profesjonalny wykazywał/a duże zaangażowanie w pracę i własną inicjatywę; dbał/a o pozytywny wizerunek firmy i godnie ją reprezentował/a; jest osobą o wysokiej kulturze osobistej bardzo dbającą oPraktyka stanowi integralną część prog…


Czytaj więcej

Sprawozdanie z praktyk w księgowości

Księgowość spółki z o.o. w Praktyce.. W tym celu można złożyć oryginały bądź uwierzytelnione przez notariusza kopie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy.. Umiejętności.. Podatek odroczony i Rezerwy, Obrót magazynowy, Wąska kapitalizacja, Rachunek zysków i strat w 2 wariantach, bilans, cash flow.. Przy omawianiu przebiegu zajęć była zainteresowana informacjami szczegółowymi postępowania z uczniem w sytuacjach problemowych.. Biuro księgowe, inaczej nazywane rachunkowym, daje im tę możliw…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt