Wymień drugi obok heroicznej walki przejaw buntu charakterystyczny dla bohatera romantycznego

XIX wieku.. Romantyczny bohater zrodził się z postawy buntu, z załamania oświeceniowej wiary w naturalność harmonii między jednostką i światem, z różnorodnie przeżywanej i artykułowanej sytuacji cierpienia .Polskie utwory romantyczne pełne są rozmaitych motywów, podejmują różne tematy.. romantisme, od roman - powieść, opowieść) - szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90.. Uzasadnij swój wybór.. 4) Zbierz podstawowe informacje na …


Czytaj więcej