Konspekt wypowiedzi maturalnej przykład
Ramowy plan wypowiedzi powinien być skonstruowany logicznie i przejrzyście - najpierw podajesz tezę, potem wymieniasz po kolei prezentowane argumenty, a na koniec podajesz wnioski.Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2015 > Materiały dodatkowe > Materiały dla uczniów i nauczycieli > Język polski - część ustna.. Omów na przykładzie wybranych dzieł różnych epok: I Literatura podmiotu: 1.. Określenie problemu: a. motyw zbrodni i kary częstym motywem w tekstach literackich, b. pytania, na które chcę odpowiedzieć: "Dlaczego ludzie popełniająRamowy plan wypowiedzi - ułożone po kolei i wypunktowane rzeczy, o których chcesz mówić w swojej prezentacji.. Przygotowując się do odpowiedzi ustnej do zadania z tekstem ikonicznym, warto ułożyć sobie wypowiedź zgodnie z poniższym konspektem: 1.. Warszawa: Nasza Księgarnia 1986 3.. Przykłady z .pilotażu wypowiedzi uczniów, zarówno ustne, jak i pisemne, zostały ocenione przez doświadczonych egzaminatorów.. Zadanie 2.1. wraz z komentarzem do nagrania.Zadania maturalne oparte o tekst ikoniczny są o tyle trudne, że wymagają od zdającego interpretacji wskazanego dzieła i odniesienia się do innego tekstu kultury.. Konspekt jest zaledwie szkicem.. Konspekt, czyli co?. Celem jest selekcja i hierarchizacja materiału, czyli odnalezienie i wybranie w przeczytanej literaturze podmiotu informacji związanych z wybranym tematem.Wizyt od dnia 07.11.2012 r. Nauka..

Interpretacja wiersza - przykład.

Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.Konspekt to tylko szkic!. Jego tematem jest dramat osobisty, rozpacz i ból ojca po stracie dziecka.. Tren VII Jana Kochanowskiego należy do cyklu 19 utworów, które powstały po śmierci ukochanej córki poety, Urszulki.. Ot, chociażby wtedy, kiedy (odpukać!). Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Krasiński Z.: Nie-Boska komedia.. I Literatura podmiotu: Boudelaire Ch., Przemiany wampira [w:] Boudelaire Ch., Kwiaty zła, Zielona Sowa, Kraków 2009.. Najlepiej, aby w sposób jak najbardziej ogólny odnosił się do zadanego problemu i pozwalał nakierować komisję na to, o czym uczeń zamierza mówić.Procedury maturalne - krok po kroku - pobierz tutaj Co warto wiedzieć o punktacji - pobierz tutaj Przygotowanie się do wypowiedzi, czyli jak napisać konspekt Wbrew pozorom piętnaście minut to wcale nie tak wiele, a czas, który dłużył się przed wejściem do sali, podczas samego egzaminu szybko mija.Konspekt wypracowania..

Ramowy plan wypowiedzi: 1.

Wstęp .. O ile w poprzednim rozdziale na temat jej struktury i formy pokazano, jak teoretycznie należy skomponować szkic wystąpienia, o tyle w niniejszym tekście pojawiają się bardziej praktyczne rady dotyczące notatek, konspektu i planu ramowego .Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Konspekt (łac. conspectus) to schematyczny zapis (zarys, szkic) większego tekstu lub wypowiedzi ustnej.. W zależności od tego, jak sformułowany jest temat rozprawki, rozróżnia się: Warszawa: Nasza Księgarnia 1986 3.. Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.Konspekt z dokładnie rozpisaną kolejnością omawiania konkretnych punktów wypowiedzi maturalnej - może się przydać także podczas samej prezentacji.. Konspekt to przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.. Konspekt oddajemy poloniście (bądź innej osobie, którą wskażeZobacz jak napisać konspekt wypracowania, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem konspektu wypracowania..

Omów na wybranych przykładach."

Konspekt wypracowania.. Kasprowicz J.: Dies irae.Prezentacje maturalne z języka polskiego Przykłady prezentacji maturalnej Przykłady.. Cierpienie bohatera literackiego - konspekt; Fantastyka literacka, jej cele i formy.Notatki, konspekt, plan ramowy.. plan wypowiedzi, który stanowi idealną pomoc w wygłaszaniu prezentacji.. Konspekt do pracy-Przykłady małżeństwa na przełomie epok w literaturze.. zaczną was zżerać nerwy, albo rozkojarzycie się na chwilę i nie będziecie umieli wrócić do punktu w którym stanęliście.Rozprawka interpretacja tekstu - to nowy typ rozprawki obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom podstawowy od roku 2015.. Krasiński Z.: Nie-Boska komedia.. Dracula, reż. Coppola F. F, USA 1992.Konspekt prezentacji maturalnej Temat: Motyw apokalipsy i jego literackie realizacje.. Warszawa 2000.. Czy ktorys z wszechmocnych moderatorow moglby wypelnic przedstawiona wyzej bibliografie, Http: www.. Rozprawka to dłuższa forma wypowiedzi, w której piszący najpierw przedstawia własne stanowisko w określonej kwestii (zawartej w temacie rozprawki), a następnie uzasadnia swoje zdanie, wykorzystując zgromadzone argumenty poparte konkretnymi przykładami.. Wstęp: .. - analiza wypowiedzi Marka Edelmana dotyczących metod niemieckich stosowanych wobec więźniów.Przykład rozprawki, ćwiczenia z rozprawki.W rozprawce zostały przedstawione przykłady z literatury, ale w argumentacji nie ma argumentów..

Omów wybrane przykłady i uzasadnij swój wybór.

Przykład ramowego planu wydarzeń: - Teza: Holokaust to kataklizm XX wieku 1.. Polega na wykonaniu pewnego skrótu dłużej wypowiedzi w punktach.KONSPEKT WYPOWIEDZI USTNEJ Jan Kowalski klasa IIIF Temat: „Motyw wampira w różnych tekstach literackich i innych.. Może to być kartka z cytatami, reprodukcja obrazu, fragment filmu, fotografia, nagranie muzyczne.Wstęp (określenie problemu) Wstęp powinien być krótki i stanowić wprowadzenie do tematu zasygnalizowanego w poleceniu.. Materiały pomocnicze - wszystko poza konspektem, czego zamierzasz użyć podczas prezentacji.. zaczną was zżerać nerwy, albo rozkojarzycie się na chwilę i nie będziecie umieli wrócić do punktu w którym stanęliście.Kompozycja rozprawki .. Kasprowicz J.: Dies irae.5.. Jak napisać prezentację maturalną?. Ot, chociażby wtedy, kiedy (odpukać!). Emocje te nasilają się pod wpływem widoku ubranek dziewczynki.Chcesz się dowiedzieć, jak poprawnie napisać plan ramowy i konspekt maturalny?. Krakow.Przykład.. Po przeczytaniu niezwłocznie zabierz się za na analizę, interpretację i syntezę zebranego materiału.. Omów na przykładzie wybranych dzieł różnych epok: I Literatura podmiotu: 1.. W tej części podajesz, o czym i w jakiej kolejności będziesz mówił.. Ramowy plan wypowiedzi Jest to skrócony zapis Twojej prezentacji.. PoradnikSporządź konspekt (rozbudowany plan) prezentacji maturalnej.. Przykład oddanego małżeństwa w noweli b. Prusa Kamizelka WzÓr konspektu zajĘĆ.. Zbiór zadań do części ustnej .. Nowa formuła egzaminu maturalnego zostanie wprowadzona w roku 2015, zatem nauczycielematuralnej z języka polskiego.. W trakcie pisania pracy okazuje się często, że jakieś sprawy trzeba pominąć - bo na przykład brakuje czasu - a przywołać te, o których wspominać się nie zamierzało, choćby ze względu na spójność.Przykładowy ramowy plan wypowiedzi Temat: Motyw zbrodni i kary w tekstach literackich.. Jednak kompozycja pracy, która rozpoczyna się od postawienia tezy, mimo iż poprawna z formalnego punktu widzenia - wydaje się bardzo „toporna .Poradnik maturalny.Konspekt i ramowy plan wypowiedzi Bibliografia maturalna, wypracowanie Bibliografia do prezentacji maturalnej, Przykład konspektu prezentacji maturalnej.. Warszawa 2000.. KONSPEKT DO PREZENTACJI MATURALNEJ Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat prezentacji, takie jak wykorzystana bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt