Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne notatka
Światło i jego właściwości.. to ciało stałe nieprzezroczyste, które odbija promienie świetlne.. Literą F oznaczono ognisko pozorne zwierciadła.25.. Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych>> Notatka przerysuj i przepisz: Przerysuj poniższy rysunek i zapamietaj (będzie to na teście) co to jest: główna oś optyczna, środek krzywizny, ognisko, ogniskowa, promień krzywizny.. Tym razem w fizyce od podstaw będę wykonywał konstrukcję obrazów przedmiotów w zwierciadłach sferycznych - wklęsłych i wypukłych.. Wykonaj zadania 1-5/ 244-245 umieszczone pod tematem w zeszycie przedmiotowym.. Obraz powstający w zwierciadle wklęsłym może być rzeczywisty lub pozorny, powiększony lub pomniejszony, prosty .Zwierciadło optyczne, lustro - gładka powierzchnia, o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej.Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło, odbijając większą jego część.. ***** Fizyka 8B- 24 kwietnia.. Klasa: VIII Szkoła: SP 3 im.. Dawniej zwierciadła wykonywano poprzez polerowanie metalu, później została opanowana technologia nakładania na taflę szklaną cienkiej warstwy metalu (zwykle srebra .Punkt, o którym mówimy, to obraz pozorny obraz pozorny punktu znajdującego się przez zwierciadłem.. I. Zapoznaj się z tekstem str.223-231.. Obraz taki powstaje w punkcie przecięcia się przedłużeń promieni odbitych od zwierciadła..

Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne 1.

CELE LEKCJI: Cele operacyjne - ogólne Wprowadzenie pojęcia zwierciadła,Optyka rozwiązania zadań klasa 8.. Zwierciadła: 1. zwierciadło płaskie- powierzchnia jego jest gładka, odbija znaczną część promieniowania jakie pada na płaszczyznę.. Zapisz notatkę .. Przydatną własnością jest również to, że dwusieczna kąta między promieniem padającym, a odbitym od zwierciadła przecina oś optyczną w punkcie O (środku sfery).Obrazy powstające w zwierciadle płaskim mają następujące własności: obraz przedmiotu jest pozorny, co oznacza, że został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych; ponadto obraz ten jest prosty (czyli nie odwrócony), a także jest tej samej wielkości, co przedmiot.Na przykładzie zwierciadła płaskiego omówimy własności obrazów powstających w układach optycznych (zwierciadłach, soczewkach).. Tak, więc w zwierciadle płaskim obraz przedmiotu jest: - pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.. Dorysuj promienie światła po odbiciu od zwierciadła i skonstruuj powstały obraz.. Obraz prosty to taki, który w stosunku do przedmiotu nie jest odwrócony.Pamiętajmy, że zgodnie z zasadą odwracalności biegu promieni możemy uznać, że obraz jest przedmiotem, a przedmiot jego obrazem..

Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.

Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie Czas zajęć: 3x 45 min.. OPTYKA - KONSTRUKCJE OBRAZÓW W ZWIERCIADŁACH SFERYCZNYCH (FILM NA YT) B. Aby uzupełnić i utrwalić wiadomości przeczytajcie lekcję z podręcznika str. (238-243).Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne- podręcznik str. 238.. Zwróćcie uwagę na konstrukcje rysunków i objaśnienia - to jest bardzo ważne!. Przeczytaj temat podręcznik str.242-243.. W notatce odpowiedz na pytania:Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne Proszę wydrukować kartę pracy, uzupełnić ją, wykonać zdjęcie lub zeskanować te kartki i przesłać do 20 kwietnia 2020 r. na adres [email protected] tworzone przez zwierciadła sferyczne.. Obrazy w zwierciadłach sferycznych możemy obserwować w życiu codziennym np. obraz w łyżce, obrazy w bańce na choince.Wykonaj notatkę w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij jak zawsze na maila.. Poznasz zastosowania zwierciadeł wklęsłych.. Konstrukcja obrazu pozornego płomienia świecy .Temat lekcji: Zwierciadła Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie.. Pozorny obraz to również taki, który jest utworzony przez przedłużenia promienia świetlnego i promień świetlny (np .Zwierciadło płaskie.. W zwierciadle wypukłym narysowano obraz świecy..

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wypukłe .

Cechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych; prosty; równy - tej samej wielkości .. Proszę o przepisanie poniższej notatki do zeszytu i przerysowanie rysunków.Rozwiąż zadanie: Jaka jest wysokość przedmiotu, którego obraz otrzymany w zwierciadle ma wysokość 60cm, a powiększenie zwierciadła wynosi ⅓. Zwierciadło kuliste wypukłe.. Zjawisko załamania światła Obejrzyj filmTemat : Obrazy tworzone przez zwierciadło płaskie.. POWIĘKSZENIE OBRAZU.. Notatkę z tej lekcji najlepiej żebyś wydrukował i wkleił do zeszytu, ale jeśli nie możesz to postaraj się przerysować rysunki bardzo starannie.. Czy spotkałeś się kiedyś ze zwierciadłem sferycznym ~wklęsłym lub wypukłym?. Zapoznaj się z tym tematem w podręczniku str. 238-2243 i wykonaj notatkę w zeszycie przedmiotowym.. Cechy obrazu w zwierciadłach kulistych wklęsłychTemat : Obrazy tworzone w zwierciadłach sferycznych.. Napisz jakie zastosowania mają zwierciadła wklęsła, a jakie zwierciadła wypukłe.. 203 głosówTemat: OBRAZY TWORZONE PRZEZ ZWIERCIADŁA SFERYCZNE.. Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne Nauczysz się konstruować obrazy powstające w zwierciadłach wklęsłych i dowiesz się jakie cechy mają te obrazy.. Zwierciadła.. poleca 84 %.. • Obejrzyj film z serii Fizyka od podstaw dotyczący konstrukcji obrazów tworzonych przez zwierciadła sferyczne • Narysuj w zeszycie konstrukcję ogniska zwierciadła wklęsłego s.234Zwierciadło płaskie i kuliste - 3konstrukcje obrazów Strona 2..

2.Temat : Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wklęsłe.

Cel lekcji: zapoznanie z obrazami powstającymi w zwierciadłach sferycznych.. Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.. Promienie charakterystyczne zwierciadła (na rysunku wychodzące z punktu B): 1 - biegnie równoległe do osi optycznej zwierciadła, a po odbiciu jego przedłużenie przechodzi przez ognisko pozorne (punkt F), Obraz utworzony w zwierciadle płaskim jest prosty , pozorny i tej samej wielkości .. Wykonaj polecenia; • Zapoznaj się z tematem z podręcznika s. 232 i 238.. Do konstrukcji obrazów w zwierciadle sferycznym wypukłym wykreślamy dwa promienie:Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne Paulina Szefler.. Odbicie i rozproszenie światła.. Zapoznaj się z tekstem na str.238-242 2.Notatka : Rodzaj obrazu otrzymanego za pomocą zwierciadła sferycznego wklęsłego zależy od odległości X przedmiotu od zwierciadła .. Zjawiska cienia i półcienia.. Notatka: Zwierciadła płaskie to takie zwierciadło, którego powierzchnia jest płaska.. Zwierciadło sferyczne/wklęsłe .. Obrazy w zwierciadłach sferycznych .Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.. Wybierz poprawne dokończenie zdania.. (3 lekcje) II.. Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne , V. Optyka , Klasa 8 , Spotkania z fizyką , Fizyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby .Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne - wklęsłe.. 2.zwierciadła kuliste- gładka powierzchnia odbijająca, odbija znaczną część promieniowania o kształcie kuli lub jej części; a) kuliste wklęsłe-odbijają .Obraz powstajacy przy uŽyciu zwierciadla kulistego wkleslego zaleŽy od odleglošci x przedm10tu od zwierciadla: dla x > r ( x>2f ) powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony, dlax= o' r powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony i tej samej wielkošci dla f < x < r powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony i powiekszony, dlax =Odcinek łączący ognisko z powierzchnią zwierciadła, leżący na osi optycznej., Promień sfery, której fragmentem jest powierzchnia zwierciadła., Punkt, w którym skupiają się promienie równolegle do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła., Prosta przechodząca przez środek krzywizny zwierciadła, leżąca na promieniu krzywizny.Zwierciadło wklęsłe (zwierciadło sferyczne)- tworzy powierzchnia będąca fragmentem sfery.. x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadłaZwierciadło ?. Widać to dokładnie na poniższej ilustracji: R2KGDLlLrI4Mq 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt