Przekształcenia wykresów funkcji sprawdzian pdf
Przypomnienie wykresów funkcji elementarnych: y = sin(x), y = cos(x), y = tg(x), y = ctg(x).. Uczeń: -potrafi podać wzór funkcji, której wykres otrzymano z wykresu Ilościowa i jakościowa kontrola zadań.5.. Przekształcenia elementarne funkcji (załącznik 2 - karta pracy ucznia).. Szkic rozwiązania.. Wykres funkcji g otrzymuje się z wykresu funkcji f w wyniku kolejnego wy- - NAJWIE˛KSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAN Z´ MATEMATYKI SPRAWDZIAN PRZEKSZTAŁCENIA WYKRESÓW FUNKCJI GR A SUMA PUNKTÓW: 15 ZADANIE 1 (1 PKT) Przesuwajac˛ wykres funkcji f wzdłuz osi˙ Ox o 6 jed-nostek w prawo, otrzymano wykres funkcji g.• usystematyzowanie wiadomo ści o przekształceniach wykresów funkcji.. Wskazać trzy kolejne przekształcenia elementarne wykresów funkcji, złożenie któ-Np przesunięcie o wektor [-3,2] przesuwa funkcje o 3 jednostki w lewo oraz o 2 w górę.. Definicja 1.3 Zdanie postaci "plub q" nazywamy alternatywą albo sumą lo- giczną zdań p,q.. Wykres dowolnej funkcji możemy przesuwać w poziomie oraz w pionie.. Uczeń: -sformułuje temat lekcji.. Na jakie własności funkcji f ma wpływ wartość współczynnika A?. Wartości o jakie przesuwamy wykres w każdym z tych dwóch kierunków, najłatwiej jest zapisywać w postaci wektora przesunięcia: Jeżeli chcemy przesunąć wykres w lewo, albo w dół, to na współrzędnych wektora podamy liczby ujemne, npWskazać trzy kolejne przekształcenia elementarne wykresów funkcji, złożenie któ- - NAJWIE˛KSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAN Z´ MATEMATYKI SPRAWDZIAN PRZEKSZTAŁCENIA WYKRESÓW FUNKCJI GR A SUMA PUNKTÓW: 15 ZADANIE 1 (1 PKT) Przesuwajac˛ wykres funkcji f wzdłuz osi˙ Ox o 6 jed-nostek w prawo, otrzymano wykres funkcji g.Przekształcenia .ROZDZIAŁ 1. ..

6.Przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych.

a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji \( f \) są większe od \( 0 \).Funkcja liniowa - sprawdzian (podstawa) 45 min., 8 zadań .Funkcja liniowa - Sprawdzian (10 zadań) Funkcja kwadratowa - Sprawdzian (10 zadań) Funkcja wykładnicza - Sprawdzian (10 zadań) Przekształcenia wykresów funkcji - Sprawdzian (10 zadań) Tematy: Funkcje Argumenty i wartości funkcji Obliczanie wartości funkcji dla danego argumentu Miejsca zerowe funkcji Monotoniczność funkcji .Zbiorek zadań: Kurs: i klasówka z odczytywania informacji z wykresów opisujących różne zjawiska przyrodnicze, gospodarcze i z życia codziennego.. Niech funkcje f;g : R !R spełnają dla każdego x 2R warunek g(x) = f(jxj 4).. 2) Zaznacz drugie pole .GeoGebra - edukacyjna rewolucja Kilka miesięcy temu środowisko programistów GeoGebry udostępniło wersję 4 najbardziej znanego programu do wizualizacji zagadnień matematycznych - jego tempo rozwoju nie jest zresztą oszałamiające, gdyż minęło już ponad 10 lat od startu opensource'owego projektu zainicjowanego w 2001 roku przez austriackiego programistę Markusa Hohenwartera .Przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych może wydawać się bardzo skomplikowane, co nie mija się zresztą z prawdą..

PrzekształceniaPrzesunięcia wykresów funkcji.

Będziemy obserwować wykresy podstawowych funkcji, oraz wykresy funkcji powstałych przez pewne zmodyfikowanie wzorów funkcji podstawowych, korzystając przy tym z programu Graphic Calculus (GC).Najważniejsze wzory dotyczące wykresów funkcji.. 1) Zaznacz pierwsze pole wyboru f_1(x)=A f(x).. OE Pazdro Matematyka 1 testy do działu 1,2 .Sprawdzian Przekształcenia wykresów funkcji gr B. Treści zadań z matematyki, 9015_2453 Baza zawiera: 17712 zadań, 1018 zestawów, 35 poradników Strona główna Forum Generator arkuszy Kreator zestawów Baza sprawdzianów Plakaty matematycznePrzekształcenia wykresu funkcji.. Jestem w pierwszej liceum, w środę mam sprawdzian z matmy, od którego zależy moje życie.. Zatem przedzia (2, 5) jest dziedzin funkcji: a) y = f (x) + 2 b) y = f (x) 2 c) y = f (x 2) d) y = f (x + 2) 2.. Wykres funkcji f (x) = x przesunito o 3 jednostki w prawo, a nastpnie .Przeksztalcenia Wykresow Funkcji Praca Klasowa Nr 1 Gr a Wersja PDF..

Funkcje Pojęcie funkcji.

Każde z takich przesunięć powoduje nam zmianę wzoru funkcji.. Określanie funkcji (wzorem, tabelą, wykresem, opisem słownym).. Teraz omówimy każdy z tych przypadków.. Wykresy funkcji kwadratowej, homograficznej, proporcjonalność prosta, odwrotna, wielomiany trzeciego stopnia .4.. Jest to temat Przekształcanie wykresów funkcji, z powodów zdrowotnych nie było mnie przez kilka ostatnich tygodni w szkole i ominął.Jeśli punkt P(x,y) przekształcimy przez symetrię względem osi OY, to otrzymamy punkt P'(x',y'), w którym x'=-x a y'=y.Jeśli daną funkcję przekształcimy przez symetrię względem osi Y, to dla dowolnego punktu P(x,y) należącego do wykresu funkcji y=f(x) po przekształceniu otrzymamy punkt P'(x',y'), gdzie x'=-x i y'=y=f(x)=f(-x'), Zatem wykres funkcji przekształconej poprzez .-poda wzory funkcji do narysowanych ich wykresów; -zauważy, że dziedzina funkcji f w S jest zbiorem symetrycznym względem punktu O, zaś zbiór wartości funkcji w S jest {0}..

Dziedzin funkcji f jest przedzia ( 4, 3).

Gdy chcemy przesunąć ten wykres to możemy to zrobić w prawo, w lewo, w górę lub w dół.. Ustalmy .. Na suwaku możesz zmieniać wartość współczynnika A. Alternatywę zdań p,q zapisujemy za pomocą symbolu p∨q.. Arkusz Edytuj w kreatorze Rozwiąż on-line (1646_5448) Funkcja liniowa - sprawdzian (dużo zamkniętych, rozszerzenie)3.. Rysowanie wykresu funkcjiPrzekształcenia wykresów funkcji - sprawdzian (podstawa) .. 45 min., 13 zadań.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przeksztacenia wykresw funkcji Praca klasowa nr 2 W zadaniach 15 zaznacz prawidow odpowied i rozwi zadania 68.. Przesuwając wykres funkcji y=f(x) o wektor [p,q] otrzymujemy wykres funkcji y=f(x-p)+q.. Autor: Małgorzata Zbińkowska.. Karolina wyjaśni Ci jednak, w ja.. Documents Similar To Przeksztalcenia Wykresow Funkcji Praca Klasowa Nr 1 Gr b Wersja PDF.. Zdanie p∨qjest fałszywe tylko w tym przypadku, gdy oba składniki tej al-Jest to liczba dodatnia, ale na tyle mała, że nie uda nam się dokładnie zaznaczyć w układzie współrzędnych punktu (-100, 1 2 100), który leży na wykresie tej funkcji.Dla jeszcze mniejszych argumentów wartości funkcji będą nadal dodatnie, ale jeszcze bliższe zeru.Witajcie, mam ogromną prośbę.. Funkcja y=5x-2 po przesunięciu o wektor [-2,3] będzie miała wzór y=5(x+2)-2+3 ⇔ y=5x+11 Wykres funkcji przedstawionej na rysunku obok został przesunięty o wektorWskazać trzy kolejne przekształcenia elementarne wykresów funkcji, złożenie któ-rych przeprowadza wykres dowolnej funkcji f : R !R na wykres funkcji g : R !R takiej, że g(x) = f(jx 4j+5) dla każdego x 2R.. Uczniowie kreślą za pomocą programu komputerowego elementarne funkcje, chętna osoba omawia ich własności na podstawie otrzymanego wykresu.. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 2 Niech p, qbędą dwoma danymi zdaniami.. Weźmy jako przykład funkcję , która wygląda następująco: Rys.1 .. Odczytywanie z wykresu funkcji jej dziedziny, miejsc zerowych, zbioru wartości, wartości największej i wartości najmniejszej w danym przedziale, przedziałów monotoniczności.. Wskazać dwa kolejne przekształcenia elementarne wykresów, których złożenie przeprowadza wykres funkcji f na wykres funkcji g. Zadanie 3.. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OX i osi OY..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt