Badanie transformatora jednofazowego sprawozdanie
Proszę pokazać.dodaje sprawozdanie badanie transformatora jednofazowego mam nadzieje ze komus sie przyda, mnie uratowalo na pracowni Załączniki: transformator.doc Download (48 KB)Badanie transformatora jednofazowego Rys. 5.4. .. Jako przekładnię napięciową transformatora przyjmuje się średnią śr przekładnię policzoną jako średnią arytmetyczną przekładni policzonych na podstawie pomiarów.. POMIARY DOKONANE PODCZAS ĆWICZENIA.. sprawozdania 3 klasa technikum:badane tranzystora unipolarnego i bipolarnego.. Budowa i przeznaczenie transformatorów Transformator jest przetwornikiem elektromagnetycznym służącym do przenoszenia energii elektrycznej prądu .Badanie transformarorów, Str tytułowa sprawozdanie PT Transformator, ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH.. Schemat pomiarowy.. Cel ćwiczenia.. a) Schemat układu pomiarowego.. Więcej danych nie mam.. Charakterystyki zwarcia pomiarowego transformatora jednofazowego Straty mocy przy zwarciu, równe stratom w uzwojeniach, są proporcjonalne do kwadratu prądu I 1z, a prąd 1z 1z 1z z U I kU Z ==, czyli 2 P =kU 1z, więc krzywa strat w funkcji napięcia jest parabolą.. temat laboratorium maszyn elektrycznych podgrupa numer nazwisko ocena data wykonania data oddania sprawozdania badanie transformatora jednofazowegoPlik docx na koncie użytkownika norbi456 • folder Sprawozdania • Data dodania: 30 sty 2015Plik Badanie transformator jednofazowego.doc na koncie użytkownika norbi456 • folder Badanie transformatora jednofazowego • Data dodania: 30 sty 2015warunkach nieruchomy wirnik zachowuje się tak jak uzwojenie wtórne transformatora, w którym indukuje się SEM powodując przepływ prądu w wirniku..

Badanie transformatora jednofazowego.

Ćwiczenie 6.. Piotr Misiak Strona 2 z 3 4.. Stan obciążeniaBadanie transformatora jednofazowego strona 6 z 7 F. Badanie transformatora obciążonego Regulując za pomocą rezystora R obc wartość prądu I 2 od 1,1 I 2n do 0,3 I 2n, odczytywać wskazania mierników; wyniki zanotować w tabeli.. Zestawienie stanowiska pomiarowego 3.. Badanie transformatora jednofazowego.. II Podstawy teoretyczne: Transformatory są to urządzenia elektryczne, które służą do przetwarzania energii prąduWIADOMOŚCI WSTĘPNE Informacje dotyczące budowy, zasady działania transformatorów oraz ich stany pracy są opisane w ćwiczeniu nr 3 poświęconym badaniu transformatora jednofazowego.. Uzwojenie silnika jednofazowego: 1- wirnik, 2-stojan, 3-uzwojenie stojana, 4-uzwojenie wirnika; Schematy połączeń z dławikiem oraz z uzwojeniem pomocniczym i kondensatorem.Badanie transformatora jednofazowego - oprac.. Badanie transformatora jednofazowego Wykonanie ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie określa obiekt naszych badań - jeden z dwu, znajdujących się na stanowisku, transformatorów jednofazowych.. A czy jest to transformator idealny czy rzeczywisty nikt nam nie powiedział ani nie wynika to z opisu.Temat: Badanie przebiegu prądu stanu jałowego i napięć transformatora trójfazowego dla różnych układów połączeń 1..

Badanie transformatora w stanie zwarcia pomiarowego.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia .. Badanie transformatora jednofazowego.. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA Imię i nazwisko: Krzysztof Byczyński Temat: Badanie tranzystora bipolarnego Numer Ćwiczenia: 6 Rok szkolny: 2001/2002 kl. III5 .Badanie transformatora jednofazowego.. Prób ę przeprowadzi ć1 ĆWICZENIE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i własności transformatora oraz zachodzących w nim zjawisk w stanie jałowym, przy próbie zwarcia i obciążeniu.1.. Witam.. Próba stanu jałowego Zestawi ć układ pomiarowy przedstawiony na rys. 6.7.. Wrzucam kilka moich sprawozdań Załącznik Seria1 zawiera: Sprawozdanie 1 - Badanie wpływu parametrów mierników na wyniki pomiarów.doc Sprawozdanie 2 - Układy regulacji i pomiar napięcia.doc Sprawozdanie 3 - Układy regulacji i pomiar prądu.doc Sprawozdanie 4 - Badanie obwodów prądu stałego.doc Sprawozdanie 5 - Pomiar .grupa lp.. BADANIE TRANSFORMATORÓW STANOWISKO I.. Mam takie pytanie.. Czy ktoś wie jak obliczyć w stanie jałowym I1, P1, S1 i cosΦ1 jeżeli mam dane tylko U1, U20, n i w stanie obciążenia .Badanie transformatora jednofazowego Dane znamionowe: Nale ży zapozna ć si ę z budow ą transformatora, podstawowe dane znamionowe zestawi ć w tabeli 6.1..

I 2n - prąd znamionowy strony wtórnej transformatora.

Zapoznanie z urządzeniem do pomiaru prądu, napięć i zawartościPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie.. Plik Badanie transformatora jednofazowego.doc na koncie użytkownika werronmon • folder Elektrotechnika i Elektronika .. sprawozdania.rar.. Przekładnią zwojową transformatora nazywamy stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do liczby zwojów uzwojenia wtórnego.. Pobierz cały dokument badanie.transformarorow.str.tytulowa.doc Rozmiar 21 KBBADANIE TRANSFORMATORA TRÓJFAZOWEGO DWUUZWOJENIOWEGO.. Wstęp teoretyczny Transformator jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z reguły wartościach, lecz takiej samej częstotliwości.Gotowe projekty i sprawozdania, elektronika laboratorium.. Bardziej szczegółowoCelem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową transformatora jednofazowego, z zasadą jego działania, oraz wyznaczenie charakterystyk transformatora w stanie jałowym, zwarcia i obciążenia.. Przekładnię tą oznaczamy najczęściej literą grecką lub : =, gdzie: - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego,Temat LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH Podgrupa Numer ćwiczenia Nazwisko i imię Ocena Data wykonania ćwiczenia Podpis prowadzącego zajęcia Data oddania sprawozdania 1 Badanie transformatora jednofazowego PROTOKÓŁ/SPRAWOZDANIE 1..

Badanie transformatora jednofazowego Instrukcja do badania transformatora jednofazowego 1.

2002/2003Badanie żarówek, świetlówek kompaktowych, lamp rtęciowo-żarowych i LED Badanie sprawności źródeł światła Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego zasilanego falownikiem Badanie jednofazowych silników indukcyjnych Badanie transformatora trojfazowego Badanie układów prostowników sterowalnych przy pomocy programu ElektrosymPlik Sprawozdanie 45 Badanie transformatora trójfazowego.docx na koncie użytkownika Adon3 • folder Dokumenty • Data dodania: 14 cze 2012 .. PRZEBIEG ĆWICZENIA 1 Badanie transformatora w stanie jałowym Stan jałowy transformatora to taki stan w którym uzwojenie wtórne jest rozwarte.Przekładnia zwojowa.. Jedynie mogę jeszcze dodać ze w stanie jałowym natężenie po stronie wtórej I2=0.. Interpretacja wielkości występujących na tabliczce znamionowej 2.. Elektrotechnika .Badanie transformatora jednofazowego I Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poznanie stanu pracy transformatora jedno fazowego, wyznaczanie przekładni oraz poznanie jego charakterystyki.. Tabela pomiarów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt