Współczynnik k dla wkładek topikowych gg eti
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.. Znalazłem w tabeli Eti wartość 11,8 dla czasu wyłączania 0,2 s lecz po obliczeniu 80x11.8=944 230/944=0.24 Oma.→Bardzo mały współczynnik k<2,5 → odporne na udary mechaniczne korpusy wkładek .. to nowa seria wkładek topikowych z podwójnym wskaźnikiem zadzia-łania.. D - urządzenia wymagające wkładek topikowych zwłocznych, L, G - urządzenia ogólnego przeznaczenia, kable i przewody,Współczynnik K dla wkładek topikowych gG/gL.. kA rms i kA max ogr I B p r ą d z w a r c i o w y u d a r o w y Rys. 8.Temat postu: współczynnik k. .. Dla zabezpieczeń topikowych należy jeszcze podać typ tego zabezpieczenia czy szybki, zwłoczny, krótkozwłoczny.. michgaw1 03 Sie 2010 08:49 4273 3.Wkładki topikowe WTNH gG/gL mogą być stosowane na napięcie stałe 250 V dla 000 i 00 oraz 440 V dla 1, 2, 3.. Zdolność odłączeniowa przy napięciu stałym (DC) dla 000, 00 wynosi 20 kA, dla 1, 2, 3 wynosi 25 kA.. Jest to krotność prądu znamio-nowego wkładki topikowej, przy którym czas jej wyłączenia jest krótszy od 5 s. Jak widać na cha-rakterystykach oraz w tablicy 1, wszystkie wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej gF ce-chuje bardzo niski współczynnik k max.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Witam.Czy ktoś z was posiada lub wie gdzie znaleźć wartości wsp.K dla wkładek WT-3 gG/gL 80A ..

Poszukiwania wkładek WT-1 aR.

Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Wkładka topikowa zwłoczna WT00C/gG 40A 500V - ETI Polam 004111434.powyższym wzorze współczynnik bezpiecze ństwa c∈ ÷(1,2 1,5) stosuje się, jeśli charaktery- styka prądów ograniczonych podawana przez wytwórcę nie uwzględnia maksymalnych do- datnich odchyłek produkcyjnych.. Witam.Czy ktoś z was posiada lub wie gdzie znaleźć wartości wsp.K dla wkładek WT-3 gG/gL 80A .. Właściwie dobrane bezpieczniki topikowe oraz rozłączniki bezpiecznikowe zapewniają nie tylko odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektroenergetycznych i odbiorników, ale znacząco zwiększają również komfort montażu oraz eksploatacji obwodów.Wkładki topikowe stosowane są do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed przeciążeniem i zwarciem Wszystkie wkładki bezpiecznikowe mają wskaźniki przepalenia bezpiecznika, które są widoczne przez nakrętkę po zamontowaniu Prąd znamionowy : 25 A Napięcie znamionowe : 250 V DC , 400 V AC .wkŁadka topikowa, bezpiecznik topikowy, 400 v, 20 a, gl/gg, e18, d02, eti, eti-d02/20a .6 Wkładki topikowe Prądy znamionowe A Wkładki topikowe o charakterystyce gf - szybkie 400V Znamionowa zdolność zwarciowa 100 ka Napięcia znamionowe 400V WT/NH - gf 400V (A) 400 V WT/NH 00 C WT/NH 00 WT/NH 1 C WT/NH Taka sama jak dla wkładek gg (szt) Takie samo jak dla wkładek gg Wkładki topikowe o charakterystyce gtr - do zabezpieczenia transformatorów Znamionowe moce .Charakterystyki gG/gL, gF, aM, gTr, gB Klasa izolacji C - VDE 0110 ..

TABELA 1.Wkładka topikowa WTN - współczynnik k poszukiwany.

Wkładki WT KOMBI - to nowa seria wkładek topikowych z podwójnym wskaźnikiem zadzia-łania.. 356 WT-NH WT-2C/gG .Jak widać na charakterystykach oraz w tabeli nr 1, wszystkie wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej gF posiadają bardzo niski współczynnik k maks. < 2,5 dla prądów znamionowych 20 A do 100 A i k maks. < 3 dla prądów od 125 do 250 A. Rzeczywista wartość współczynnika wynosi k = 2,1 - 2,5.DLA WKŁADEK TOPIKOWYCH CYLINDRYCZNYCH .. Wkładki topikowe cylindryczne z wybijakiem CH/P 14x51 gG, aM Wkładki topikowe cylindryczne CH 14 x 51 gG, aM - 400 V, 500 V, 690 V 14x51 14 x 51 gG, aM - bez wskaźnika zadziałania wkładki l N (A) Typ Nr kodowy gGZalety wkładek przemysłowych WT o charakterystyce gF: → Bardzo mały współczynnik k<2,5 → odporne na udary mechaniczne korpusy wkładek wykonane ze steatytu, → srebrzone styki nożowe, → stosowanie wkładek kompaktowych obniża koszt wykonania instalacji,Wkładki DO1 gG dla gniazd E 14 I N (A) Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.) Wymiary øA (mm) 2 DO1 gG 2A 002211001 6 10/500 7,3 4 DO1 gG 4A 002211002 6 10/500 7,3 .. PP D01 dla wkładek topikowych DO1, 2 -16 A, 400 V AC 2.. ≤ 2,5 dla prądów zna-Wkładki topikowe gG Szukaj Podstawy bezpiecznikowe pionowe Szukaj ..

Dla wkładek topikowych WTNH gF zdolność odłączeniowa wynosi AC 100 kA.

ETI Polam Sp.. Połączenie obu wskaźników zadziałania oznacza, że zarówno czołowy wskaźnik i .. Wkładki topikowe o charakterystyce gG - zwłoczne 00C 00 1C 1 453aM gG 1:3 UWAGA: Wkładki topikowe produkcji ETI Polam o różnych charakterystykach pracujące w połączeniu szeregowym zapewniają selektywność .. (pasmowe) wkładek topikowych gG.. Połączenie obu wskaźników zadziałania oznacza, że zarówno czołowy wskaźnik i .. Wkładki topikowe o charakterystyce gG - zwłoczne 00C 00 1C 1 1C ą 1.. Witam, mam taką wkładkę: WTN 3 gG, gL i potrzebuję wartości współczynnika k dla czasu 0.5s i wartości prądu I=800A szukam tego ale wszystkie wartości jakie podawane są do prądu 630A.. Korpus wkładki topikowej wykonany jest z pełnowartościowego steatytu, który jest bardzo .Współczynnik K dla wkładek topikowych gG/gL Witam.Czy ktoś z was posiada lub wie gdzie znaleźć wartości wsp.K dla wkładek WT-3 gG/gL 80A .. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, PolskaWk≥adka ogÛlnego stosowania, ktÛrej zdolnoúÊ wy≥πczania zawarta jest styczeÒ 2009 bezpieczniki topikowe o charakterystyce gS 42 Bezpieczniki topikowe o charakterystyce gS firmy Eti Polam Roman KłopockiWitam.Czy ktoś z was posiada lub wie gdzie znaleźć wartości wsp.K dla wkładek WT-3 gG/gL 80A .→ Bardzo mały współczynnik k<2,5 → odporne na udary mechaniczne korpusy wkładek ..

Witam.Czy ktoś z was posiada lub wie gdzie znaleźć wartości wsp.K dla wkładek WT-3 gG/gL 80A ?.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.. PP D02 dla wkładek topikowych DO2, 20 - 63 A, 400 V AC .Wkładka zwłoczna topikowa WT 1/gF 63A 500V - ETI Polam Zwłoczna wkładka topikowa o szybkiej charakterystyce i niskiej stracie mocy przeznaczona jest do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, jak również do ochrony silników o małym prądzie znamionowym.. Należą również do rozwiązań przystępnych cenowo. Aby ułatwić wybór wszystkim zainteresowanym, poniżej przedstawiamy częściowy przegląd wkładek topikowych przeznaczonych dla przemysłu.. ETI POLAM, producent prezentowanych urządzeń, jest polską firmą .Zalety wkładek przemysłowych WT o charakterystyce gF: →Bardzo mały współczynnik k<2,5 → odporne na udary mechaniczne korpusy wkładek wykonane ze steatytu, → srebrzone styki nożowe, → stosowanie wkładek kompaktowych obniża koszt wykonania instalacji, → stabilność chrakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność .Grupy wkładek : Wkładki topikowe można podzielić na dwie podstawowe grupy : wkładki topikowe szybkie oznaczane jako gF - dawniej oznaczane jako wts; wkładki topikowe zwłoczne oznaczane jako gG, gL - dawniej oznaczane jako wtz; Oznaczenia literowe wkładek topikowych : Dokładne oznaczenie wkładek topikowych składa się z dwóch liter :Współczynnik K dla wkładek topikowych gG/gL.. Znalazłem w tabeli Eti wartość 11,8 dla czasu wyłączania 0,2 s lecz po obliczeniu 80x11.8=944 230/944=0.24 Oma.. Dopuszczalna wartość rezystancji jest bardzo niska a wartość pomierzona w złączu wynosi 0,29 Oma.Wkładki topikowe przemysowe zwłoczne gL-gG, szybkie gF .. oBardzo mały współczynnik k<2,5 o odporne na udary mechaniczne korpusy wkładek wykonane ze steatytu, .. Wkładki WT KOMBI - to nowa seria wkładek topikowych z podwójnym wskaźnikiem zadzia-łania.. Znalazłem w tabeli Eti wartość 11,8 dla czasu wyłącza.Nr 146-147 71 Aparatura B czeniowa i zabezpieczaj ca Wk BadkaIn Imax dla t = 0,2 sImax dla t = 0,4 sImax dla t = 5 s TypRodzajAAk A k A k 10* 68 6,8 54 5,4 32 3,2 12* 81 6,7568 5,6 40 3,3 BiWts Dll E27 gF Dlll E33 Instalacyjne, szybkie 2 11,3 5,6 9,3 4,6 5,3 2,6Bezpieczniki topikowe i rozłączniki bezpiecznikowe KVL - przegląd rozwiązań firmy ETI Polam .. Znalazłem w tabeli Eti wartość 11,8 dla czasu wyłączania 0,2 s lecz po obliczeniu 80x11.8=944 230/944=0.24 Oma.Proszę, dodaj wyjątek dla do Adblock.. Wkładka topikowa BiWts DII gF 10A/500V E 27 (002312104) - ETI Polam .. Imax dla t = 0,2 s Imax dla t = 0,4 s Imax dla t = 5 s A A k A k A k WT-00C/ gG, WT-00/ gG .Bezpieczniki topikowe to jedno z najprostszych, a zarazem najpowszechniej stosowanych zabezpieczeń instalacji elektrycznych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt