Fale elektromagnetyczne prezentacja power point
ą. stron.. ą. tej w równaniu (19.16) dla potencja.. ł. ów .. Źródłem promieniowania gamma inaczej zwanego promieniowaniem przenikliwym są procesy zachodzące w jądrze atomowym (np. rozpad pierwiastków promieniotwórczych zawartych w skorupie ziemskiej lub reakcje jądrowe) oraz promieniowanie kosmiczne powstające podczas procesów jądrowych zachodzących w gwiazdach i galaktykach.fale elektromagnetyczne (drgające E i H) Ruch drgający i falowy.. x Drgania harmoniczne proste Prawo Hooke'a.. Jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego jest światło widzialne, a różne częstotliwości fal elektromagnetycznych .Wykład 24 Fale elektromagnetyczne 20.1 Równanie falowe 20.2 Doświadczenie Herza - drgający dipol elektryczny 20.3 Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w przewodnikachTitle: Fale elektromagnetyczne Author: czytelnik2 Created Date: 4/22/2013 9:24:23 AMFale elektromagnetyczne Elektronowolt (eV) -jednostka energii (energia, jaką uzyskuje elektron, który jest przyspieszany napięciem równym 1V) Pasmo Częstotliwość fali Długość fali Energia pojedynczego kwantu promieniowania (fotonu) .. Prezentacja programu PowerPoint Author: Mulak Created Date:Fala świetlna 380 nm/fioletowa -780 nm/czerwona (tzw. światło widzialne) Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem..

Opis propagacji fali elektromagnetycznej w światłowodach • analiza propagacji • dyspersja • tłumienie 3.

Zastosowanie fal elektromagnetycznych Promieniowanie o małej częstotliwości elektroakustyka, energetyka, telefonia Fale radiowe: Promieniowanie podczerowne radio .elektromagnetycznego niejonizującego- pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości Podstawy prawne: • Art. 12 ust.1a Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracyelektromagnetycznej.. Można umieścić Prezentacja Tytuł w środku szkiełka podstawowego.. Wstęp - historia i główne problemy rozwoju techniki światłowodowej 2.. Uznaje się że falami radiowymi są fale o częstotliwości 3 kHz - 3 THz (3*103 - 3*1012 Hz).. Istnieją różne rodzaje fal elektromagnetycznych i tylko niektóre z nich są przez nas dostrzegalne, jednak promieniowanie tego typu otacza nas zewsząd.. Jest ona niezależna od częstotliwości fali.Współpracuj bezpłatnie za pomocą wersji online programu Microsoft PowerPoint.. Równanie to poza tym, ż. e jest jednorodne, posiada lew.. Źródła promieniowania X, promieniowanie ciągłe i charakterystyczne.. Energia wybrzuszenia zostanie wypromieniowana w postaci fal grawitacyjnych.. Oddziaływanie wiązki promieniowania X z materią.. Zapisuj prezentacje w usłudze OneDrive..

Prezentacja programu PowerPointFale elektromagnetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach takich jak: radia, telewizja, radary.

Równoważność teorii Lauego i Braggów .Wszelkie prawa zastrzeżonezastosowania fal elektromagnetycznych.. idealnie kulistej czarnej dziury.. Szablon PPT jest prosty, ale profesjonalny, jak również zaimponować publiczności swojej przeglądarce PowerPoint.Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.. Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie - zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne.Reinhard Kulessa 12.. Ilustracja z Thorne „Czarne dziury i krzywizny czasu" Krystyna Wosińska, WF PWProsty szablon Fale PowerPoint zawiera czerwony i szary fale na dole slajdu.. Ich prędkość w próżni oznaczana jest symbolem c i wynosi ok. 300 000 km/s = 3 × 10 8 m/s (ściślej: 2,997× 10 8 m/s) .. Ugięcie na prostych sieciowych - teoria Lauego.. Gwiazda z nierówną powierzchnią zapadnie się do .. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.. Monochromatyzacja wiązki promieniowania X; filtry i monochromatyzatory.. W fali elekromagnetycznej wektory E i B są prostopadłe do siebie i do kierunku rozchodzenia się fali.Fale grawitacyjne są najsilniej emitowane w obszarach, gdzie opis newtonowski zawodzi (ogromne masy i krzywizny czasoprzestrzeni poruszające się z prędkościami relatywistycznymi): Powstanie Wszechświata w Wielkim Wybuchu Zderzenia czarnych dziur Pulsowanie nowo powstałych gwiazd neutronowych Fale elektromagnetyczne pochodzą z obszarów .Fale elektromagnetyczne..

Udostępniaj je innym osobom i współpracuj nad nimi jednocześnie.Fale radiowe (promieniowanie radiowe) - promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie.

PoprzedniTimes New Roman Arial Tahoma Symbol Projekt domyślny ISIS/Draw Sketch Slajd programu Microsoft PowerPoint Slajd 1 Slajd 2 Elektronowa struktura atomu Liczby kwantowe Slajd 5 Slajd 6 Slajd 7 Slajd 8 Orbitale elektronowe Orbitale f Energia orbitali elektronowych Absorpcja i emisja energii Promieniowanie elektromagnetyczne Widmo emisyjne i .Fale elektromagnetyczne - zaburzenie pola elektromagnetycznego, rozchodzące się w przestrzeni.. Technologia wykonania światłowodów • materiały • metody wytwarzaniaŚwiatłojako fala elektromagnetyczna ma częstotliwośćtak dużą,żekażdydetektor rejestruje uśrednionąw czasie (< >) wartośćnatężeniaI, proporcjonalnądo modułuwektora Poyntinga S: Jeśli nakładające się fale nie są w żaden sposób zgodne w fazie, średnia czasowa „traci" informacjęo fazach tych fal.176 Fale elektromagnetyczne Rysunek 7.1: Rysunek 7.2: W celu wykazania, że prawo Amp`ere'a w dotychczasowej postaci nie jest słuszne w przypadku zmiennego natężenia prądu I rozważymy przy- padek ładowania kondensatora w obwodzie pokazanym na rysunku 7.2.Są to fale elektromagnetyczne o długości krótszej od 10-10 m..Komentarze

Brak komentarzy.