Miasta średniowiecznej europy prezentacja
Wieś średniowieczna.. Polskie miasta średniowieczne budowano zazwyczaj nad rzekami albo jeziorami.Miasta średniowiecznej Europy i ich mieszkańcy - trendy rozwojowe, zagadnienia społeczno-kulturowe i gospodarcze 3104-WH18GMYS1-OG.. - miasta w okresie karolińskim - dominuje funkcja ośrodków władzy świeckiej i kościelnej - zmniejszenie się powierzchni i zaludnienia miast.. a. upadek miast w okresie wczesnego średniowiecza.. Na ziemiach polskich powszechne była miasta na prawie: - magdeburskim (z którego wykształciły się odmiany lokalne: średzka i chełmińska) -lubeckim (głównie powstająceDZIĘKUJĘ Gildia - w średniowiecznej Europie stowarzyszenie o charakterze obronnym, religijnym lub towarzyskim.. Sztuka romańska Sztuka romańska rozwinęła się w X-XIII wieku, w Polsce w wieku XIV.Plik miasa średniowiecznej europy.ppt na koncie użytkownika Anulka0696 • folder Historia • Data dodania: 13 cze 2014Było to związane z czynszem na wsi, który był powiązany z produkcją rzemieślniczą w miastach.. Handlowano stąd z prawie całym znanym światem, a sława niektórych polskich miast sięgała daleko poza granice państwa.. miasta zakładano przy głównych szlakach handlowych, w miejscach targowych, przy ośrodkach władzy, w sąsiedztwie ważnego sanktuarium,Zobaczcie najlepiej zachowane średniowieczne miasta w Europie!. Okres największej świetności Brugii przypadł na lata 1280-1390..

Przemiany polityczne i społeczne w średniowiecznej Polsce.

Znajduje się w nim trzecia co do wielkości giełda w Europie, oraz bardzo znaczące międzynarodowe korporacje, np.Miasta średniowieczne charakteryzowały się centralnie położonym rynkiem, centrycznym lub szachownicowym układem ulic, murami obronnymi.. Wobec dużego zagrożenia, jakie stanowiły na drogach bandy rabusiów, kupcy organizowali się w84% Kręgi cywilizacyjne średniowiecznej Europy; 82% Średniowiecze - referat; 84% Ekspansja Normanów w VIII-XI w. i jej wpływ na dzieje średniowiecznej Europy.. Wieś w średniowieczu.. Charakterystyczne dla .Plik ŚREDNIOWIECZNE MIASTO.pptx na koncie użytkownika Groszek99 • folder Historia • Data dodania: 14 lut 2012Rynek - centrum średniowiecznego miasta .. Ludzie swoje mieszkania często dzielili razem ze zwierzętami, nie tylko takimi jak psy czy koty, ale również krowy, kury, świnie itp. gdyż pozyskiwane od nich produkty bardzo łatwo .To największy dźwig portowy średniowiecznej Europy, jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Gdańska.. Dużą rolę w mieście odgrywały cechy rzemieślnicze.. Do podstawowych należą styl romański i gotycki, wcześniej wyróżnia się także sztukę wczesnochrześcijańską, bizantyjską, karolińską (lub preromańską) i koptyjską..

Kariera miasta w średniowieczu prawie w całości zależała od jego położenia.

To miasto leży w północno-zachodniej części kraju.. a. główną dziedziną gospodarki było rolnictwo i hodowla zwierząt.. - prezentacja materiału ikonograficznego (mapy, pejzaże urbanistyczne wraz z poszczególnymi elementami, dzieła sztuki, portrety postaci historycznych) .3.. Teocentryzm - postawa będąca wyrazem przekonania, że Bóg jest przyczyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego, co istnieje.. Spotkamy w niej wiele nurtów.. W sposób bardzo przejrzysty ukazana jest analiza porównawcza stylów architektonicznych, malarstwa, rzeźby, sztuki użytkowej oraz pisma.. Prawo lokacyjne - zbiór przywilejów dla przyszłych mieszkańców oraz statutów regulujących funkcjonowanie miasta.. Głównym zajęciem ludności stało się rolnictwo.. W Polsce nie rozwinęła się w dużym stopniu czeladź kupiecka, jak to było na zachodzie Europy.. Które ośrodki weszły do międzynarodowej „ekstraklasy"?. Od upadku do rozkwitu.. 2.Wieś i powinności jej mieszkańców .. Położone obok siebie zagrody chłopskie tworzyły wieś.We wsiach zwykle był kościół, w którym mieszkańcy spotykali się na mszach i z okazji innych świąt kościelnych.Obok kościoła był cmentarz.Czasem we wsi znajdował się plac targowy, gdzie sprzedawano między innymi płody rolne..

85% Zasłużone miasto europejskie w dziejach kontynetu.Miasta średniowiecznej Europy 1.

Osiedla rzemieślniczo kupieckie powstały przy wielkich szlakach komunikacyjnych obok dawnych miast rzymskich, przy niektórych zamkach feudalnych i klasztorach, zwłaszcza tych, które posiadanymi .Był najpotężniejszym w historii władcą Europy Zachodniej.. Pełnił zarazem funkcję bramy miejskiej.. KULTURA ŚREDNIOWIEZNEJ EUROPY - NOTATKA _____ 1. echy kultury średniowiecznej: a) uniwersalizm nie rozwijały się oddzielne kultury narodowe, pod wpływem chrześcijaostwa wykształcił się jeden wzorzec (było to związane z tym, że duchowni byli jedynymi ludźmi wykształconymi: umieli czytad i pisad, byli pisarzami i uczonymi,Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.Początki miast średniowiecznych Oddzielenie się rzemiosła od rolnictwa oraz rozwój gospodarki towarowo pieniężnej sprawił, że po długim okresie upadku zaczęły znów ożywać miasta.. Średniowieczne miasto: - miejsce powstawania pierwszych osad: przy grodach obronnych, przy klasztorach, przy placach targowych (rolnictwo)-XII i XIII w..

Historyczne centrum miasta znajduje się od 2000 roku na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.W miastach średniowiecznych , w przeciwieństwie do starożytnych nie istniał system kanalizacji, a więc wszystkie nieczystości wyrzucano na ulicę.. Wbrew swojej potędze, Karol Wielki, pomimo licznych namów, utrzymywał iż nie chce zostać cesarzem.UNIWERSALIZM Jednolitość językowa, religijna i kulturowa w całej średniowiecznej Europie.. We wczesnym średniowieczu nastąpił powrót do gospodarki naturalnej.. W XI w. kupiectwo stało się najbogatszą warstwą miejskiej społeczności.. TEOCENTRYZM Nazwa tego nurtu w filozofii pochodzi od greckiego Theos -Bóg i od łacińskiego centrum - środek.. Uznawany jest za czwarte najbogatsze miasto Europy, zaraz po Londynie, Paryżu i Moskwie.. W tamtych czasach władcom zależało na rozwoju osadnictwa na należących do nich terenach, które dotychczas były niezamieszkałe.Sztuka średniowieczna jest niesłychanie bogata.. 83% Od państwa patrymonialnego do monarchii stanowej.. Za to handel znacząco podupadł.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. b. gospodarstwa rolne dążyły do pełnej samowystarczalności.. W Boże Narodzenie roku 800 Karol został wybrany na władcę odnowionego Imperium Rzymskiego, którego stolicą zostało ulubione miasto Karola, Akwizgran.. Jeśli znajdowało się przy odpowiednio .Na terenie Europy zaczęły tworzyć się nowe państwa.. Położony nad Motławą, służył do przeładunku towarów i stawiania masztów na statkach.. b. Nasilenie się procesów urbanizacyjnych od XI w.a) rozwój urbanizacji X - XIII w. w Europie Zachodniej w XIII w. istniało w Europie ok. 60 miast powyżej 10 tys. mieszkaoców.. - powstawanie w Polsce pierwszych miast, sprowadzenie z Europy kupców i rzemieślników, rozwój rzemiosła, porzucenie uprawy roliŚredniowieczna Europa odc.7 - Miasta i Katedry część 1 Wyniki analiz układu ulic i placów średniowiecznych miast wskazują na to, że nie powstawały one sponta.• rozwój miast w średniowiecznej Europie • układ przestrzenny miasta w średniowieczu • struktura organizacji rzemieślniczej - cechu • życie codzienne w średniowiecznym mieście • poprawnie posługuje się terminami: patrycjat, pospólstwo, plebs, rada miejska, burmistrz, ława, cech, czeladnikUtwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie..Komentarze

Brak komentarzy.