Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2018
ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz.Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. Zawartość i konstrukcja IPET.. Rozpoznanie: II.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych).To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie.. Czas na jaki wydano orzeczenie.. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka;Title: ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Author: Stacja 10 Last modified by: sala 302 Created Date: 10/30/2019 12:44:00 PM Other titles Czy dla dziecka, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego trzeba opracować nowy IPET?.

- Romana Cybulska, Barbara ŁaskaWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

FUNKCJONOWANIA UCZNIA Opracowała - Anna Gątkowska .10. .. 02/27/2018 00:49:00 Last modified by:ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU .. Czy realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu można zaplanować w IPET na .Autor: Administrator @ 10/09/2017 18:34 Opublikował: Administrator @ 17/01/2018 12:22 Ostatnia zmiana: Administrator @ 17/01/2018 12:22 Tekst wyświetlony: 0 razy.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Data urodzeni Klasa/grupa Dane szkoły Wychowawca DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Informacje medyczne - np. analiza dokumentacji,KLAS 1-3 SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6 SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Protokół konkursowy eliminacji szkolnych Wzór IPET Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia DOKUMENTY DLA RODZICÓW: Do pobrania: OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU • Dokumentacja • pliki użytkownika worekpelenpomyslow przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Wzór WOPFU przykładowy arkusz.docxPomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018 zgodna z najnowszymi przepisami MEN..

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - arkusz oceny dyrektora Dyrektorzy, Nauczyciele.

Cała część III w szczególny sposób poświęcona jest analizie zadań dyrektora.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Paulina M.. Arkusz analizy dokumentacji ucznia - opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej, inna dokumentacja dostarczona przez rodziców ucznia .. PROPOZYCJA ARKUSZA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO .rozwiązania i narzędzia (np. arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, IPET-y) mogą być modyfikowane, a wręcz potrzeba, by były doskonalone..

Imię i nazwisko ucznia: Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia: Podstawa WOFU: Numer orzeczenia, data wydania.

Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami, zgodnie z załącznikiem nr 6.. DiagnozyKomunikat CKE w sprawie dostosowań będzie opublikowany do 10 września 2018 roku.. Terminy dotyczące opracowania IPET.. Istotne treści przewodnika zawarto w częściach od III do VII.. PYTANIA I ODPOWIEDZI.. Nazwa poradni.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparciawielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, adekwatnie do jego potrzeb z uwzględnieniem mocnych stron (§ 6 ust.. Pobierz (pdf, 38,1 KB) Podgląd treści.. Świadectwa szkolneArkusz indywidualnego programu edukacyjno .. (2017), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych .. psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia) Osoby uczestniczące w posiedzeniu zespołu: .Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy w wieku 8 lat w 1 klasie szkoły integracyjnej z diagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju pod postacią autyzmu wczesnodziecięcego..

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - Katarzyna Pęczek Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia [VI.1.]

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Data urodzenia x.xx.1996 r. Dane szkoły Publiczne Gimnazjum w G. klasa/grupa II b Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowaniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA - Uczeń objęty kształceniem specjalnym na czas I etapu edukacyjnego z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.1.. Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET mogą stanowić inspirację dla nauczycieli i specjalistów ze szkół w opracowaniu własnych wzorów tych dokumentów.Opublikowano: 28 stycznia 2018 roku Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA (podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego) Imię i nazwisko ucznia:Klasa: Wychowawca: Orzeczenie: data wydania: numer: kto wydał: I.. Można jednak przypuszczać, że nie nastąpią tu jakieś istotne zmiany i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będą mieli dostosowany arkusz i wydłużony czasu pracy.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Author: anonim Last modified by: user Created Date: 10/1/2012 7:37:00 AM Company: ŁCDNiKP Other titles: ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt