Budowa i funkcje kwasów nukleinowych kartkówka pdf
FałszZgłoś błąd; W DNA tymina zawsze tworzy parę z cytozyną.. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.Lista pytań Biologia - Kwasy nukleinowe DNA i RNA (1) Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Umiejętności C - uczeń: - charakteryzuje model budowy podwójnej helisy DNA, - rysuje schemat budowy nukleotydu, - określa funkcje poszczególnych .Lista pytań Biologia - Kwasy nukleinowe DNA i RNA (3) Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Zasada azotowa nie występująca w DNA to: adenina guanina uracyl tymina: 1.. Komórkowy)DNA)składasię)z dwóchbardzodługichłańcucho ́w) polinukleotydowych,)zwiniętych)wokół)jednej)wspólnej)osi.). Nukleotyd składa się z: .. są jednostkami budulcowymi kwasów nukleinowych, są nośnikami energii chemicznej w komórkach, są przenośnikami elektronów w wielu szlakach metabolicznych.BUDOWA I FUNKCJE KWASÓW NUKLEINOWYCH DNA-nośnik informacji genetycznej Kwas deoksyrybonukleinowy - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych.. Podwójna nić DNA .. Cząsteczka DNA, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego, jest zbudowana z dwóch nici, które są równo od siebie odległe i wspólnie spiralnie skręcone, dlatego przybiera kształt linii śrubowej, czyli helisy.Można ją porównać do sznurowej drabinki, której każdy szczebel buduje para nukleotydów nukleotydów..

"Budowa i funkcje kwasów nukleinowych" 101 KB.

Białka - główny budulec organizmu 5.. Każda z dwóch nici helisy) jest zorientowana w) przeciwnym) kierunku.)). Temat Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) I.. 2009-11-11 23:12:59 Czy każdy człowiek posiada inną sekwencję kwasów nukleinowych , tworzących nasze DNA?. Składniki cytoplazmy 5.Zestaw: "Budowa i funkcja DNA - test" 0.. Funkcje kwasów nukleinowych.Łańcuchy cząsteczek kwasów nukleinowych zbudowane są z elementów zwanych nukleotydami, zawierających 3, wyżej już wymienione składniki - kwas fosforowy, cukier (pentozę) oraz purynową lub pirymidynową zasadę (ogólny wzór budowy cząsteczki na końcu pracy).Budowa DNA; Podstawową jednostką, monomerem budującym DNA są nukleotydy (połączone ze sobą wiązaniami), złożone z następujących elementów: 1.zasady azotowej (jednej z czterech rodzajów: adeniny i guaniny - pochodnych puryny oraz cytozyny i tyminy - pochodnych pirymidyny); 2.cukru pentozy, a dokładnie deoksyrybozy; 3.reszty kwasu fosforowego (fosforanu).Plik Kartkówka Budowa i rola kwasów nukleinowych.pdf na koncie użytkownika piotr0800 • folder Biologia • Data dodania: 14 cze 2013Budowa i funkcja kwasów nukleinowych..

Budowa i rola kwasów nukleinowych.

Przestrzenna organizacja komórki 2.. Komplementarność zasad w DNA oznacza adenina z tyminą połączona jest podwójnym wiązaniem wodorowym cytozyna z guanina połączona jest potrójnym wiązaniem wodorowym Od genu do cechy 1 Budowa i funkcje kwasów nukleinowych • określa rolę DNA jako- wymienia funkcje kwasów nukleinowych.. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio wPodręcznik Operon - Biologia 3 poziom rozszerzony, nowa podstawa programowa Wszystkie rozdziały podręcznika po kolei, w formie kursu.. Mimo że zawartość kwasów nukleinowych w komórkach wynosi tylko około 1%, ich rola w życiu organizmów jest niezwykle ważna.Kwasy nukleinowe.. Załóż konto.. Rys. 1 Struktura typowego dinukleotydu Budowa kwasów nukleinowych różni się.DNA- nośnik informacji genetycznej.. Nauka zdalna 2020.. Występowanie w organizmach.. Załóż konto Zaloguj si ę. Zaloguj się.. Rodzaje kwasów nukleinowych: - kwas dezoksyrybonukleinowy ( DNA), - kwas rybonukleinowy ( RNA) tRNA- transportujący RNA, mRNA- matrycowy RNA, rRNA - rybosomalny RNA, Zasadniczymi składnikami kwasów są:Joanna Wieczorek Scenariusz lekcji przyrody/biologii (2 jednostki lekcyjne) Strona 1 Temat: Budowa i funkcje kwasów nukleinowych Cel ogólny lekcji: Poznanie budowy i funkcji: DNA i RNA Cele szczegółowe: Bardziej szczegółowo (węglowodanów i tłuszczów) Podstawowym produktem (nośnikiem energii) - ATP.Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) - organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów (czyli polinukleotydy)..

Nukleotydy - budowa i funkcja.

PrawdaZgłoś błąd; W skład cząsteczki DNA zwykle wchodzą dwa łańcuchy.Budowa)łańcucha)DNAW)o dkrycie)Watsona )i)Cricka) 1.. FałszZgłoś błąd; W DNA guanina zawsze tworzy parę z cytozyną.2.. Szkoła podstawowa klasy 1-3 .Plik Kartkówka Budowa i rola kwasów nukleinowych.pdf na koncie użytkownika socek2214 • folder sprawdziany biologia • Data dodania: 18 gru 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Komponentami kwasów nukleinowych są nukleozydy.. Dzieli się je na 2 grupy.. Kartkówki .. Komórki wszystkich organizmów na Ziemi .7.. DNA występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej.. Wymienia się 5 rodzajów zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych.. Zasada azotowa to związek organiczny posiadający skomplikowaną budowę cykliczną, zawierający w swoim składzie atomy azotu.. Zostały odkryte w roku 1869 przez Johanna Friedricha Mieschera.Znane są dwa podstawowe rodzaje naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA).. Każdy organizm ma różne rodzaje kwasów DNA, co pociąga różnice w RNA , im organizmy bliżej spokrewnione tym DNA jest bardziej podobne, co pociąga podobne cechy..

Budowa, właściwości i funkcje błon biologicznych 3.

Budowa nukleotydu może wydawać się prosta.. Dostęp dla zalogowanych; Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.. Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej .Budowa i właściwości kwasów nukleinowych; struktura i organizacja chromatyny elementy składowe kwasów nukleinowych - zasady azotowe, nukleozydy i nukleotydy Cząsteczki nazywane kwasami nukleinowymi biorą swoją nazwę od głównego miejsca występowania w komórce - jądra (łac. nucleus).. Jądro komórkowe 4.. Sąsiednie nukleozydy powiązane są grupą fosforanową (ugrupowanie fosfodiestrowe) wiążącą grupę hydroksylową 3'-OH jednego nukleozydu i 5'-OH drugiego (Rys.1).. Oprócz DNA w komórce występuje również kwas rybonukleinowy , czyli RNA.Kartkówka „Budowa i funkcje skóry", plik: kartkowka-budowa-i-funkcje-skory.pdf (application/pdf) Puls życia Kartkówka do lekcji „Budowa i funkcje skóry" z działu „Skóra - powłoka organizmu"Kwasy nukleinowe to związki organiczne, .. Organiczne: białka węglowodany tłuszcze kwasy nukleinowe witaminy Budowa chromosomu: centometr ranię chromatyda Budowa DNA: Rodzaje zasad : adenina tymina cytozyna guanina Cukier to oczywiście deoksyryboza .. Skład chemiczny komórki : I.Nieorganiczne: woda sole mineralne II.. Kwasy nukleinowe .. Wyróżnia się dwa rodzaje kwasówKartkówka 1. praca, nauka, rozrywka.. Nauka: Uczelnie: Mój profil/Znajomi: .. Test Budowa atomu Test Przemiany jądrowe - promieniotwórczość naturalna Test Reakcje utleniania i redukcji Test Chrom i jego związki Test Mangan i jego związkiNukleotydy - budowa i funkcja.. Komórka - podstawowa jednostka życia 1.. Nazewnątrz) dwuniciowej)helisy)znajdująsię) rdzenie) cukrowoW fosforanowe) każdego) z łańcuchów,) podczas) gdy) zasady)6 Wymagania edukacyjne Biologia na czasie - zakres podstawowy Dział programu Lp.. Budowa i znaczenie węglowodanów 3.. B - uczeń: - określa rolę DNA, - omawia budowę nukleotydu, - wyjaśnia, na czym polega komplementarność zasad, - rozróżnia zasady azotowe.. Kwasy nukleinowe zostały odkryte w jądrze komórkowym przez Miescher w 1869 roku 2.Budowę kwasów nukleinowych rozszyfrowali Watson i Crick w 1953r.. 3.Typy kwasów nukleinowych aDziś przyjmowaną koncepcje budowy kwasów DNA stworzyli w 1953 r. amerykanin J. Watson i anglik F. Crick w 1962 r. otrzymali nagrodę Nobla..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt