Przeczytaj poniższy tekst z podanych odpowiedzi wybierz właściwą tak aby powstał logiczny
Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Z podanych odpowiedzi a-c wybierz właściwą tak aby otrzymać logiczny tekst Daje najjPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Język angielski - rozszerzenie [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - to tutaj znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć po egzaminie.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1 .. jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Przeczytaj poniższy tekst.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-E) w luki (7.1.-7.4.). Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt..

A. further B. taller C. moreZ podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną ...

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając literę A, B, C lub D. Zakreśl literę: A, B albo C.. Wymagana jest pełna poprawność .Uzupełnij poniższe zdania.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Zaznacz jedną z czterech odpowiedzi, zakreślając literę A, B, C lub D.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wybierz poprawną odpowiedź: a,b,c .Matura 2017.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: DAM JAN .. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. formie, tak aby .Przeczytaj poniższy tekst, z którego usu-nięto cztery zdania.. I z nami sprawdzicieRecycle W miejsce nut wstaw odpowiednie samogłoski tak, aby powstały nazwy gatunków muzyki..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

One of these is a sport called extreme ironing.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. odpowiedzi : will think, has .Przeczytaj poniższy tekst.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.EXAM TASK Przeczytaj poniższy tekst.. Zakreśl literę A, B lub C. UNIT 3 Szkoła MATURA - POZIOM PODSTAWOWY 1.1.. Za każdąRead More…Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę a, b, c lub d.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.Przeczytaj poniższy tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.Zadanie 3.. Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.. Dobierz brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. Zakreśl literę A, B, C lub D..

Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Zakreśl literę A,B albo C. year and we 2 __ it over.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: przeczytaj tekst.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.W zadaniach 1-6, przeczytaj zdania.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. w zadaniach 1-4 z podanych .Trwa matura 2016. literę, .. tak aby powstał spójny i logiczny .Gramatyka Angielska Angielski matura Zestawy maturalne Zadanie 7.. The mirror, which is .Przeczytaj uważnie poniższy tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. AUTOMATEN ERSETZEN TANTE-EMMA-LADEN.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Przeczytaj poniższy tekst.. (5 pkt) Przeczytaj poniższy tekst.. Zakreśl literę A, albo .. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz l punkt.. OdPrzeczytaj tekst.. 5 Przeczytaj tekst.. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt