Przykładowy plan terapii zajęciowej
PLAN DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ Krajowego Towarzystwa Autyzmu o/Gdańsk z siedzibą w Gdyni.. Służy ona „ożywieniu" osób dotkniętych urazem psychicznym lub fizycznym, aby nie pozostawały bezczynne przez dłuższy czas.. (Dla osób, które są zmęczone lub po prostu nie mają ochoty uczestniczyć w zajęciach, przewidziany jest odpoczynek w sali dziennej, w której znajduje się telewizor.. Przejrzystość struktury projektu.. Mogą na nią uczęszczać dzieci, młodzież oraz osoby starsze.Terapia zajęciowa integruje i aktywizuje pensjonariuszy, pozwala na nawiązanie bliższych kontaktów poprzez rozmowy i wspólne rozwiązywanie problemów, pozwala pozyskać informacje o zainteresowaniach, stanie zdrowia.. TYTUŁ - dla kogo (imię i nazwisko), dla grupy pięciorga dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem lekkiego upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim w przedszkolu Krasnoludki w Zatorzu - w jakim wieku (uczennica ….). - z jakim rozpoznaniem lekarskim (PPP- poradnia psychologiczno-pedagogiczna) - gdzie przebywa (szkoła podstawowa z oddziałam .. Plan działań terapeutycznych z uwzględnieniem metod, form i technik terapii zajęciowej oraz monitorowania efektów pracy.. Od października do grudnia 2012 roku zrealizowanych zostanie 12 godzin zajęć terapii pedagogicznej, zaś od stycznia do czerwca 2013 roku - 18 godzin..

Pracownia terapii zaj ęciowej 65 9.

Odbywają się one w specjalnych pracowniach przy szpitalach, domach opieki społecznej, w centrach rehabilitacyjnych, w ośrodkach dla osób .Oto przykładowe techniki terapii zajęciowej, które najczęściej stosowane są w praktycznej działalności tegoż zawodu w różnych placówkach leczniczo - opiekuńczych lub warsztatach terapii zajęciowej.. Plany nauczania 4 II.. Obejmuje rozmaite typy zajęć, najczęściej o charakterze artystycznym i ruchowym.. Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, przez cały rok, zgodnie z planem pracy pracowni Uczestnicy znają i stosują różnorodne techniki plastyczne, potrafią odbierać, przeżywać sztukę, wykonywać samodzielnie lub przy asyście terapeuty kartki świąteczneW zakładce znajdują się przykładowe ćwiczenia, scenariusze gier, zabaw, lekcji, techniki, metody, narzędzia, sposoby, pomysły, które można wykorzystać w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej.. Terapię zajęciową prowadzą wyszkoleni terapeuci, którzy ustalają plan zajęć, czuwają nad ich organizacją oraz .IV.. Daje każdemu uczestnikowi domu szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie .Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem (wersja robocza) Pieczątka szkoły Indywidualny programedukacyjno - terapeutyczny dla ucz…TERAPIA ZAJĘCIOWA Coraz więcej osób boryka się z niepełnosprawnością i brakiem akceptacji społecznej..

Metody i techniki do realizacji planu terapii zajęciowej.

Jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest terapia zajęciowa.. - powinno być.. Obejmuje rozmaite typy zajęć, najczęściej o charakterze artystycznym i ruchowym.. W toku terapii zajęciowej osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne .14.00 -15.30 warsztaty terapii zajęciowej, realizacja indywidualnych programów dla mieszkańców prowadzona przez pracowników pierwszego kontaktu.. W sali tej zawsze przebywa pielęgniarka lub opiekun.). ZAŁOŻENIA OGÓLNE.. Łącznie: 30 godzin.. Szczegółowy plan działań terapeutycznych.. Ten element zadania okazał się dla zdających trudny.. Główne rodzaje tej metody to arteterapia, ergoterapia, estetoterapia i zajęcia relaksacyjne.. A oto kilka zasad jakich musimy jako terapeuci zajęciowi przestrzegać:Terapia pedagogiczna trwa 9 miesięcy (X 2012r.. Socjologia 5 2.. Dotyczy spektrum autyzmu i zaburzeń współwystępujących oraz pokrewnych w różnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej i motorycznej.Terapia zajęciowa skierowana jest do osób z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną i pomaga im lepiej funkcjonować w sferze społecznej, zawodowej oraz w życiu codziennym..

Przewidywane efekty zastosowanej terapii indywidualnej.

Dotyczy to także .. Oto kilka zasad, tym razem tych, dzięki którym podopieczni będą chętnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych.. Rehabilitacja psychologiczna ma na celu pomoc osobie niepełnosprawnej w jej przystosowaniu się do życia z niepełnosprawnością, radzenie sobie .Terapia zajęciowa jest formą aktywizacji osób, której głównym celem jest podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć, czynności i pracy.. 15.30 - 17.00 czas wolny od 17.00 kolacja, wydawana przez 2h 18.00 - 19.00 wieczorna toaleta 19.00 - 7.00 czas wolny, odpoczynek, senTerapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.. Uzupełniona dokumentacja terapeutyczna.. Rehabilitacja 45 7.. Tytuł pracy egzaminacyjnej.ROCZNY PLAN PRACY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W JAWORZE w 2013 roku Miejsce: Świetlica terapeutyczna w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Jaworze przy Jaworskim Centrum Medycznym Czas: od Stycznia do Grudnia 2013 r. Odbiorcy: Seniorzy - pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaworze Prowadzenie zajęć: mgr Dariusz Trybuła .Przykładowy program nauczania: wybrane zagadnienia z psychologii, metody i techniki terapii autoterapii stresu, formy komunikacji niewerbalnej, komunikacja interpersonalna (konflikty, zakłócenia, wypalenie zawodowe), elementy anatomii, fizjologii i patologii z zarysem chorób klinicznych, terapia zajęciowa - metodyka zajęć,Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje i podejmuje część działań z zakresu rehabilitacji leczniczej - tzn.: terapia zajęciowa, psychoterapia i poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne..

Podwieczorek, po zakończonej terapii zajęciowej.Przykładowe zadanie 6.

Podstawy prawa i ekonomiki 73 10. świadomości czym jest terapia zajęciowa i w jaki sposób jej działania mogą przyczynić się do poprawy sprawności, a więc i jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych.. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 5 1.. 24-letni uczestnik warsztatów terapii zajęciowej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, bardzo lubi robić zakupy.Konspekt zajęć terapeutycznych 1.. Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność, a które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej.Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ /1/ 2 letni okres nauczania .. 6 Podstawy terapii zajęciowej 9 6 3 3 10,5 336 Łączna liczba godzin 20 16 7 7 25 800 .I.. Często ograniczali się do konstruowania tabeli planu uwzględniając metody, formy i techniki terapii zajęciowej.Plan działalności warsztatu.. Zajęcia terapii pedagogicznej trwają 45 minut i odbywają się w gabinecie pedagoga szkolnego ( sala nr 6).terapia zajęciowa, Znaczenie terapii zajęciowej, Rola czasu wolnego w życiu podopiecznego DPS -, Terapia zajęciowa.. Terapia zajęciowa jest prowadzona w ośrodkach dla niepełnosprawnych, domach opieki społecznej lub centrach rehabilitacyjnych.Terapia zajęciowa.. Medyczne Studium Zawodowe w Sztumie 12 (Źródło: opracowanie własne)Plik Wzór indywidualnego planu rehabilitacji i terapii.doc na koncie użytkownika vaalezka • folder WTZ • Data dodania: 4 cze 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.6 322[15].Z2 Indywidualna i grupowa terapia zajęciowa 322[15].Z2.01 Rozróżnianie rodzajów działalności terapeutycznej 322[15].Z2.03 Wykonywanie prac plastycznotechnicznych 322[15].Z2.02 Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej 322[15].Z2.04 Opracowywanie diagnozy terapeutycznej na podstawie rozpoznania stanu pacjenta 322[15].Z2.05 Opracowywanie projektu i harmonogramu .Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób.Kiedy już uda nam się stworzyć plan dnia, powinniśmy zastanowić się, jak zainteresować terapią jej uczestników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt