Przyjrzyj się osi czasu następnie wykonaj polecenia zadanie 2 strona 68
A wybuch I .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Klasa V DZIEŃ DOBRY OSTATNI PIASTOWIE NA HISTORIO TRONIE POLSKI ZESZYT ĆWICZEŃ DO HISTORII2 Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.. na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Historia: Temat: Wyprawy krzyżowe.. Od XI wieku do XX wieku trwało drugie tysi clecie.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. a) Zamaluj na osi czasu okres od koronacji Zygmunta I Starego do śmierci Zygmunta II Augusta w 1572 roku.. a) Umieść na osi rok koronacji Napoleona.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. 2012-11-19 16:48:32 Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj zadania.. 2012-11-19 16:48:32 PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI UKAZUJĄCEJ I WUKONJ POLECENIA 2014-01-09 18:44:22Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. b) Otocz kołem nazwę państwa, z którym Kazimierz Wielki utrzymywał dobre stosunki.. 1300 rok 1350 rok 1400 rok Praca z osią czasu a) Oznacz dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Kazimierza Wielkiego..

Przeczytaj informacje w ramce i wykonaj polecenie.

Proszę o pomoc Portugalski podróżnik Bartłomiej Diaz w 1488 roku dopłyną do południowego krańca Afryki nazywanego przylądkiem dobrej nadziei.Historyk ustala, jak wygl dało miasto i ycie jego mieszka ców w okresie oznaczonym na osi czasu numerem ____ .. 2011-09-13 17:26:13; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Jeżeli chcesz je zobaczyć, wejdź na Link i aktywuj konto premium, .. Projekt i wykonanie: Software Mansion.Zadanie 1 Sześcian liczby 24 jest równy A.. Jest ono dostępne tylko dla użytkowników wspierających stronę.. Z dwóch krajów, Polski i Litwy, utworzono jedno nowe państwo, które nazwano Rzeczpospolitą Obojga Narodów.. b) Umieść na osi rok uchwalenia pierwszej konstytucji na świecie.. Rozwiązanie tego zadania znajduje się już na odrabiamy.pl.. Następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Na dobry początek Czasy stanisławowskie Praca z osią czasu a) Za maluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Stanisława Augusta Poniatow-skiego.. b) Oznacz na osi czasu datę założenia hołdu proskiego Proszę o pomoc, na jutro mam :x Klasa 6.Przyjrzyj się osi czasu i mapie ukazującej wyprawy żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku.Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. pytanie zadane 14 marca 2013 w Zadania domowe przez .. 2 odpowiedzi..

Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.

b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. b) Zaz nacz na osi czasu rok koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. W czasach ostatnich Jagiellonów.. Zadanie 3.. 3*8 do potęgi 3 B. 2 do Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa 0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań 1 rozwiązanie1.. 🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu - Zadanie 1: Wczoraj i dziś 6 - strona 30 🎓 Rozwiązanie zadania 1 z książki Wczoraj i dziś 6 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 3 odpowiedzi.. Następnie wykonaj polecenia.. On, jak i jego dwaj synowie Władysław IV i Jan Kazimierz, rządzili Rzecząpospolitą w latach 1587‑1668.Przez cały czas swego panowania starali się odzyskać szwedzki tron.Zadanie 10 ( .. / 1 pkt) Przyjrzyj się osi czasu.. a) Zamaluj na osi czasu stulecie nazywane złotym wiekiem w dziejach Polski.1 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Pierwsze tysi clecie trwało od I wieku do X wieku.. Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. Strona 27.. Wiek to sto lat.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. a) Zaznacz na mapie kolorem zielonym państwa, które utworzyły trójprzymierze, a kolorem czerwonym te, które należały do trójporozumienia..

Następnie wykonaj polecenia .

2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. Zygmunt III nie pogodził się nigdy z utratą szwedzkiej korony.. wypisz trzy cechy klimatu.. Następnie wykonaj polecenia.. Polecenie 3. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. Tysi clecie to dziesi wieków.. 2019-11-21 19:30:27Po długich dyskusjach obie strony zgodziły się na podpisanie aktu unii lubelskiej.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Podkreśl nazwy państw zagrażających Polsce.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonemu .Przyjrzyj się poniższej mapie i wykonaj polecenia.. A założenie Akademii Krakowskiej .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. - przeczytaj rozdział 5, str. 122 - 127, - zapamiętaj daty przedstawione na osi czasu, - wypisz przyczyny i skutki wypraw krzyżowych, przyjrzyj się mapie str. 124, korzystaj z polecenia 1, 2, 3,KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Wybuch I wojny światowej Bitwa Warszawska Odzyskanie przez Polskę niepodległości 2.zadanie docwiczenia.pl Kod: H6MSMR 2 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień układ..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

b) Umieszczone na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom, wstaw obok tych wydarzeń.. Następnie wykonaj polecenia.. - Zadanie 1: Wczoraj i dziś 5 - strona 642 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 2018-10-20 16:46:48zadanie docwiczenia.pl Kod: H6WC22 1 Na dobry początek Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 2019-11-21 19:30:27; przyjrzyj się uważnie płaskorzeźbie na stronie 28 a następnie wykonaj polecenia a b i c 2013-09-29 12:58:51; Przyjrzyj się rysunkowi przedstawiającemu plan katedry w Chartres.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. Następnie wykonaj polecenia.. Aby uzyskać prostą, ale efektywną oś czasu, kliknij pozycję podstawowa oś czasu.. Aby pokazać postęp, oś czasu lub kolejne etapy w zadaniu, procesie lub przepływie pracy, kliknij .- wykonaj w zeszycie zadanie 2, podpunkty e, f, g ze str. 149.. 1700 rok 1750 rok 1800 rok Praca z osią czasu a) Wpisz na osi rok, w którym powstały Stany Zjednoczone Ameryki.. b) Podkreśl nazwy miast, w których zawarto trójprzymierze i podpisano układ kończący formowanie trójporozumienia.. a) Wpisz nazwy państw sąsiadujących z Polską.. 🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu - Zadanie 3: Wczoraj i dziś 4 - strona 39 🎓 a) Nad osią czasu zapisano właściwą nazwę epoki historycznej - ŚREDNIOWIECZE.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.Wazowie na polskim tronie .. Następnie wykonaj polecenia.. 🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715).Przyjrzyj się ilustracji.. M o r z e Ś r ó d z .Przyjrzyj się ilustracjom kobiecych ubiorów i wykonaj polecenia ''moja historia'' zadanie 2 strona 45 2 część pomocy na dzisiaj 2012-04-18 15:35:28; Przyjrzyj się XIX wiecznej karykaturze i wykonaj polecenia.. pytanie zadane 27 .Przyjrzyj się ilustracjom kobiecych ubiorów i wykonaj polecenia ''moja historia'' zadanie 2 strona 45 2 część pomocy na dzisiaj 2012-04-18 15:35:28 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu .. Epoka oświecenia w Europie objęła XVIII wiek, czyli okresy oznaczone na osi czasu literami 1.. Zadanie 2.. 2012-11-19 16:48:32; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu - Zadanie 1: Wczoraj i dziś 6 - strona 88 🎓 a) Na pomarańczowo zaznaczono rok 1795, w którym doszło do trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt