Proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym opis przypadku
U młodszych osób gdzie nie powinno to występować zazwyczaj przyczyną jest nadciśnienie wtórne.Powstaje ono w wyniku występowania chorób, które podnoszą ciśnienie .Pacjent został objęty opieką pielęgniarską po pobycie w oddziale internistycznym z powodu nadciśnienia tętniczego.. Napadowy ból klatki piersiowej oraz wahania wartości RR., 2.. Przedstawienie pacjentowi modelu/ propozycji zmiany trybu życia w wypadku rozpoznanych nieprawidłowości: - zmniejszenie masy ciała - zmniejszenie spozycia soli - ograniczenie lub zaprzestanie picia alkoholu - zwiększenie aktywności fizycznejPacjent ma założoną kartę obserwacyjną, pomiary podstawowych parametrów życiowych dokonywane są nadal 4x dziennie ( RR, tętno) Otrzymuje zgodnie z kartą zleceń lek p/ bólowy 2x dziennie.. SŁOWA KLUCZOWE nadciśnienie tętnicze, non-dipper, walsartan Vol.. Leki hipotensyjne przyjmuje nieregular-Hypertonia aretrialis, czyli nadciśnienie tętnicze to utrwalone podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi (większe lub równie 140/ 90 mmHg).. Pacjentka Helena Cz. l.80 przyjęta do ZOL-u z oddziału Neurologii , gdzie przebywała trzy tygodnie.. W trakcie wizyty lekarz zmierzył ciśnienie tętnicze, które wynosiło 210/130 mmHg.Proces pielęgnowania pacjentki na oddziale internistycznym.. PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA W ODDZIALE REUMATOLOGICZNYM I..

Proces pielęgnowania zawiera również diagnozy dla każdego z zarzutów.

Przedstawienie pacjentowi prawidłowych technik pomiaru ciśnienia tętniczego różnymi aparatami: - właściwe założenie mankietu - przygotowanie do badania (cisza, spokój 10 min odpoczynek) 7.. OPIS PRZYPADKU.. Nadmierna potliwość, 3.Brak wiedzy o powikłaniach wynikających z otyłości., .8.. Częstość zachorowań na tę przypadłość rośnie wraz z wiekiem.. Stan po udarze mózgu z niedowładem prawostronnym.. z powodu nasilenia dolegliwości bólowych stawów łokciowych, nadgarstkowych , kolanowych, śródstopia z okresowymi obrzękami, z ograniczeniem ruchomości, nie chodzi 17 .Skróty: ABPM - automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego, ALT - aminotransferaza alaninowa, AST - aminotransferaza asparaginianowa, BMI - wskaźnik masy ciała, DBP - ciśnienie tętnicze rozkurczowe, LDH - dehydrogenaza mleczanowa, SBP - ciśnienie tętnicze skurczowe Opis przypadku 34-letnia kobieta w 8. tygodniu drugiej ciąży została skierowana przez ginekologa do .Proces pielęgnowania osoby starszej na wybranym przykładzie.. 7/Nr 1(22)/2014, 65-68Celem pracy było przedstawienie modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z ostrym odrzucaniem naczyniowym i humoralnym po KTx.. Zaproponowanie ćwiczeń mięśni twarzy poprawiających wymowę.. Celem tej metody jest dokładny opis badanego z możliwie różnych stron z uwzględnieniem jego rozmaitych aspektów przy użyciu kilku technik..

W pracy wykorzystano metodę studium przypadku.

Pacjentka zgłosiła się z powodu złego samopoczucia, zawrotów i bardzo silnego bólu głowy do lekarza POZ. Działania pielęgniarskie: Rozmowa z pacjentem i rodziną nt. przyczyn afazji, dalszego postępowania, rokowania.. Motywowanie chorego do ćwiczeń aparatu mowy.proces pielęgnowania pediatria 2013-05-28 16:00:08 katka2 proces , dziecko , pediatria , 0 Komentarzy proces pielęgnowania zapalenie płuc pediatriapacjenta z nadciśnieniem tętniczym i sposobów ich rozwiązywania.. Opisano przypadek 43-letniej pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej choroby nerek (PChN) w stadium schyłkowej niewydolności na tle martwiczego zapalenia drobnych naczyń rozpoznanego w 2008 roku.. 9.Opis przypadku: w pracy zaprezentowano opis przypadku 45-letniego pacjenta, będącego pod opieką pielęgniar-ki rodzinnej, z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i brakiem innych chorób przewlekłych.. Proces pielęgnowania cukrzyca, niedosłuch, otyłość, ból kręgosłupa.PRZYPADKI KLINICZNE STRESZCZENIE Opis przypadku prezentuje postępowanie z pacjentem z nadciśnieniem tętniczym, u którego nie występuje nocny spadek ciśnienia tętniczego.. Końcowym efektem ma być opracowanie diagnozy przypadku w celuPielęgnowanie pacjenta z cukrzycą - edukacja pacjenta oraz interwencje pielęgniarskie.. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodn Problem: -problemy z oddychaniem Cel .proces pielęgnowania pacjenta z POChP, nadciśn ienie problemy pacjenta, Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek, choroba obturacyjna, Interna-proces pielęgnowania, interna studium przypadku, Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, ODLEŻYNYProces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Kategoria » Interna i choroby wewnętrzne Problemy pielęgnacyjne: 4..

... 45-letnia pacjentka z nadciśnieniem tętniczym była leczona przez ostatnie 4 lata z ...

Bez dokładnej obserwacji nie zdołamy zaplanować procesu pielęgnowania, ponieważ istnieją problemy, których pacjentka wstydzi się wypowiedzieć, a o jej stanie emocjonalnym dużo można wyczytać z komunikacji niewerbalnej.6.. Pacjent P.. Cel opieki: Poprawa komfortu pacjenta.. Po zbadaniu przez lekarza, diagnoza lekarska-zapalenie oskrzeli.. A., lat 72 choruje na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze krwi od 10 lat.. PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Opis przypadku: Pacjentka ,lat 56 przywieziona do szpitala przez karetkę PR.. w trybie pilnym.Opisy pacjentów z chorobami tarczycy.. Pacjentka mieszka z mężem, dotychczas była samodzielna.Problem pielęgniarski: Zaburzenia w komunikacji z powodu afazji i porażenia mięśni twarzy.. Omówienie z pacjentem zagrożeń wynikających z nadciśnienia tętniczego.. Omówienie z pacjentem zagrożeń wynikających z nadciśnienia tętniczego.. Zastosowanie walsartanu poprawia profil ciś-nienia tętniczego.. Przykładem różnej tolerancji niewielkiej niedoczynności tarczycy jest przypadek dwóch pacjentek z niedoczynności .proces pielęgnowania w reumatologii.. Wcześniej nie przyjmowała leków na nadciśnienie.Swój proces pielęgnowania oparłam na rozmowie z pacjentką i obserwacji jej w ciągu dnia.. Działania pielęgniarskie: 1..

Postępowanie w przypadku odnotowania wysokich parametrów.

Problem pacjenta może być z natury fizjologicznej i psychologicznej, więc dla każdej reklamacji należy dokonać diagnozy.Studium indywidualnego przypadku i proces pielegnowania z interny pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki Opis przypadku pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki OPIS PRZYPADKU: Pacjent Krzysztof K., lat 60 przyjęty do oddziału wewnętrznego z powodu silnego bólu brzucha promieniującego do pleców.. Zalecono również stosowanie żelu z dodatkiem leku p/ bólowego ) - zabieg nacierania nim pleców wykonuje partnerka pacjenta 2x dziennie.Posts about Proces pielęgnowania written by procespielegnowania.. STUDIUM PRZYPADKU DANE SUBIEKTYWNE: Kobieta, lat77, emerytka, po raz kolejny przyjęta do oddziału w dniu 18.05.2009r.. Porusza się przy pomocy chodzika i kul łokciowych.Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii.. 46-letniego mężczyznę, uczestnika wypadku komunikacyjnego (zderzenie dwóch samochodów), przyjęto na oddział urazowy w celu operacyjnego leczenia mnogich złamań kości obydwu kończyn dolnych.Opis przypadku 52-letni mężczyzna z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, po .PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, proces pielęgnowania pacjenta z POChP, Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne, choroba obturacyjna, Proces pielegnowania z klebuszkowym zap,nerek, Interna-proces pielęgnowania, nadciśn ienie problemy pacjenta, plan pielegnacyjny nadcisnienie tętnicze, Proces pielęgnowania, proces pielęgnowania chorego z chorobą AlzheimeraDrugi etap - identyfikacja wszystkich istniejących i potencjalnych problemów pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.. 60 - letnia pacjentka przyjęta z powodu coraz częściej zdarzających się skoków ciśnienia tętniczego krwi.. Rozpoznanie lekarskie: Uogólniona miażdżyca..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt