Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 20192020
Przedstawienie sprawozdań pracy za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.. Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno .. Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu.Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Nazwa zespołu Miejsce i forma reprezentowania szkoły .. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Praca z dziećmi: zdolnymi, słabymi, zaniedbanymi wychowawczo .. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciela przedszkola w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016Plik Podsumowanie pracy dydaktyczno.doc na koncie użytkownika k.r.j • folder różne • Data dodania: 25 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik sprawozdanie z I semestru.doc na koncie użytkownika catherina2202 • folder zerówka - dokumenty n-la • Data dodania: 1 lut 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej..

Sprawy bieżące.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.

Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" zatwierdzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 (Dz. U. z dnia).. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest procesem rozpisanym na cały rok przedszkolny.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Najwięcej czynności - rozpisanie planu rocznego pracy przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego (czyli ewaluacji, kontroli i wspomagania działań nauczycieli), planu doskonalenia nauczycieli itp. dokonuje się na początku roku dydaktycznego (lub nawet przed jego rozpoczęciem).Małgorzata Bucior Przedszkole Miejskie Nr 2 Zamość Sprawozdanie z II półrocza pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie dzieci czteroletnich Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie podejmowały nowe wyzwania..

Wykaz miesięczny obecności dzieci w przedszkolu.

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Praca wychowawczo - dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego Nauczyciele samodzielnie podejmują decyzję w sprawie poszerzenia treści wskazanych w postawie programowej.Plik Podsumowanie pracy wychowawczo.doc na koncie użytkownika monika75107 • folder sprawpzdania • Data dodania: 1 kwi 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. Wykaz uczęszczania na zajęcia - miesiąc.. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową5.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę..

...Osiągnięcia i trudności w pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi.

Pracę swoją opieram na Programie wychowania przedszkolnego „ Razem w przedszkolu" autorstwa J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej, wydany przez oraz programie autorskim" Jestem przyjacielem przyrody".. reprezentowanie szkoły, wolontariat.. W tym celu:Opublikowano: 31 stycznia 2019 roku.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej oddziału przedszkolnego.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1. .. Pedagogizując rodziców chciałam ujednolicić działania wychowawcze w domu i w przedszkolu.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze.. Krótki opis Nauczyciel - opiekunSPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxsprawozdania,podsumowania • DZIECI - PRZEDSZKOLE, SZKOŁA • pliki użytkownika barabell przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • SPRAWOZDANIE godzina 19.doc, Sprawozdanie z lekcji.doc konkursy pozaszkolne ..

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

Wnioski i kierunki zadań na II semestr.. Włączanie rodziców w roczną pracę przedszkola- udział w wycieczkach, pomoc w organizacji uroczystości, w tworzeniu i organizacji pomocy do zajęć Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych 3.. Kształtowanie podstawowych powinności .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Codziennie czytana literatura dziecięca sprawiła, że dzieci chętniej wypowiadały się na określony temat, wzbogacały zasób słownictwa, uczyły się .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Inne informacje o dzieciach.. Imię, nazwisko ucznia, klasa.. 15 stycznia 2009.Nr 4,poz17), wspierana programem edukacji .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Osiągnięcia: W tym krótkim czasie osiągnięciem jest zintegrowanie grupy, adaptacja nowych dzieci w przedszkolu.PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną.. Od początku roku szkolnego dołożyłyśmy starań, aby nasza współpraca z rodzicami układała się pomyślnie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt