Scenariusz zajęć ortograficznych klasa 2
Przekazanie zadań, które Pani Ortografia przygotowała na dzisiejsze zajęcia.. CELE PROGRAMU Cel główny: Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie u uczniów „czujności" ortograficznej w wyniku samokontroli, co w efekcie doprowadzi do automatyzacji poprawnego pisania.Scenariusze zajęć świetlicowych Gotowe scenariusze zajęć świetlicowych mają ogromną wartość dla nauczyciela, który potrzebuje inspiracji bądź też gotowego schematu według którego mógłby przeprowadzić swoje zajęcia w sposób ciekawy.Scenariusz zajęć edukacyjnych Poziom: edukacja wczesnoszkolna Klasa 2 Temat: Słowniczek.. Uczeń kształci umiejętność pracy ze słownikiem.12 min.. Zdobędę wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się na dworcu i lotnisku.. Kielce 1996.. M. Kaleta -Sawicka, I. Skalska - Vademekum nauczania ortografii w klasach początkowych.. Zabawy sensoryczne moim zdaniem są ogromnie potrzebne podczas zajęć w klasach I-III.. Skrzypiec - Ćwiczenia gramatyczno - ortograficzne i stylistyczne.Warszawa 1992.. Wspaniałych rodziców mam.. Proszę uczniów o wykonie zdania trzeciego z kart prac.. 1.Podsumowanie - ocena całych zajęć i własnej pracy na lekcji .. Załóż konto i korzystaj z materiałów!. TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Rozpoznajemy owoce.Projekty dla Ciebie i Twojej klasy.. Ortografia i gramatyka w świecie baśni.. Temat dnia: Tropimy ortografię..

Scenariusz zajęć w klasie 2.

2.Ocena zachowania uczniów podczas zajęć.. Dzieci lubią ciasteczka!. Czas trwania: 45 minut Cel główny zajęć: powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu poznanych zasad ortograficznych i gramatyki - wyszukiwanie czasowników.. Uniwersytet Dzieci w Klasie to nie tylko scenariusze lekcji, ale także bezpłatne projekty edukacyjne, które zrealizujesz z uczniami z klas I-VIII przez cały rok szkolny!. Zdobycie umiej ętno ści poprawnego i świadomego posługiwania si ę j ęzykiem pisanym 4.. Uczeń utrwala pisownię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch i h. 2.. Temat: Utrwalamy pisownię w zakresie trudności ortograficznych - wyrazy z „rz".. Cele zajęć: Uczeń: -wskazuje na .. Do zapamiętywania wyrazów używaliśmy kolorowej ortografii oraz następujących wyrazów określających daną trudność ortograficzną: ó - król .Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki..

... Utrwalenie reguł ortograficznych.

Cele: umiejętność radzenia sobie z trudnościami w czytaniu i pisaniu, opanowanie zasad ortograficznych, trening ortograficzny z „ó",Plik Scenariusz zajec z ortografii dla klasy 3 pisownia ó i u.doc na koncie użytkownika kastur6 • folder ortografia • Data dodania: 13 mar 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.2.. Cele ogólne: * Wdrażanie uczniów do czujności ortograficznej.Podróż z Ortofrajdkiem po Polsce - scenariusz zajęć ortograficznych dla kl. II SP - polecenia 1 - polecenia 2 List do Ortofrajdka - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II SP.. Uczniowie zapisują wyrazy na tablicy i na swoich kartach pracy.1.. Może być realizowany w klasie II lub III.. Scenariusz lekcji online dla klasy I.. Witam się z uczniami.. Schodziliśmy powoli w dół.. Bardziej szczegółowo .. Czy znasz rośliny zbożowe - scenariusz zajęć w klasie III z wykorzystaniem metod „Kolorowej ortografii" wg Lesława Furmagi.. Dzieci z kubeczków tworzyły wieżę według kodu.. Ukłon niski i przywitanie Krainy Ortografii Uczniowie wykonują pokłony, dłonie wyciągają do góry i obracają nimi w lewo i w prawo.. Krąg tematyczny: Otuleni ciepłym kocem..

Scenariusz zajęć dla klasy III z wykorzystaniem TIK.

Nastał wieczór i od zachodu zaczął wiać silny wiatr, który zapowiadał silny mróz.. I zadanie- Wybieranka matematyczna - rozwiązanie iloczynów i uporządkowanie je w kolejności rosnącej.Scenariusz zajęć utrwalających pisownię wyrazów z "u" i "ó", przeprowadzonych z wykorzystaniem kart "Ortografia z mrówką i borówką".. 2.Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych mających na celu m.in.: kształcenie poprawności ortograficznej, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.Dowiem się, jak podróżowano w dawnych czasach.. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny.. My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.. Temat dnia: Zatrzymujemy jesień przetwory z .. Opracowany scenariusz jest przeznaczony do pracy w małym zespole - 8 osób.. 4 komentarze " Zabawa ortograficzna i zakodowane 'rz .. I CELE EDUKACYJNE 1.. Zapraszamy w gości - scenariusz zajęć w klasie II metodą "Kolorowej .2.. Wybiorę się na wirtualny spacer po polskich lotniskach, dworcach kolejowych oraz muzeum kolejnictwa i muzeum lotnictwa.Dokument zawiera scenariusze zajęć na pierwszy miesiąc pracy do cyklu Nowi Tropiciele do klasy 2.. Miejsce realizacji zajęć: klasa szkolna..

Rozbudzanie zainteresowa ń ortograficznych 5.5.

Proszę uczniów o przeczytanie zadania.1.. Zapisanie adresu odbiorcy (wymyślony).. Bardziej szczegółowoKonspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej z elementami oceniania kształtującego przeprowadzonych w klasie III.. Cele operacyjne: Uczeń:Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niedosłuchem - zabawy słuchowe .. Klasa 2 Cel ogólny zajęć: usprawnianie percepcji słuchowej.. TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Dary jesieni na talerzu.. Możesz wybrać jeden projekt z różnych dziedzin nauki m.in. z nowychPrzykładowe scenariusze zajęć wyrównawczych z dzieckiem o potrzebach edukacyjnych - dysleksja .. Kilka osób z naszej klasy wybrało się na spacer do lasu.. 3.Czas realizacji: 60 min.. Sprawdzam obecność.. G. Kapica - Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym .Scenariusz zajęć z wykorzystaniem kolorowej ortografii, mnemotechnik i kodowania.. Dookoła mróz i chłód.. M. Lelonek, T. Wróbel - Praca nauczyciela i ucznia w klasach I - III.. Dzieci potrzebujących dodatkowego .Program przeznaczony jest do realizacji podczas zajęć koła ortograficznego.. .Scenariusz zajęć klasa II wrzesień - blok 4 dzień 4- Strona1 Klasa 2 wrzesień - blok 4 dzień 4 Scenariusz zajęć Blok tygodniowy: Jesień w sadzie i ogrodzie.. Podniesienie poziomu znajomo ści ortografii i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawno ści ortograficznej.. Gry i zabawy matematyczne - dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.. Temat dnia: W starożytnym Egipcie.. Warszawa 1990.. Część końcowa.. Cele szczegółowe zajęć: rozwijanie… Zobacz więcej.. 3.Słówka-ćwiczenia ortograficzne • Klasa II • pliki użytkownika jollen przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Teksty z różnymi trudnościami ortograficznymi.docx, Wyrazy które inaczej wymawiamy niż piszemy.docxScenariusz zajęć ortograficznych w klasie I. Joanna Kubik-Pełka.. Grupa wiekowa: 13 - 16 lat.. Cele główne: - doskonalenie techniki płynnego czytania i samodzielnego pisania wyrazów oraz zdań, - kształcenie czujności ortograficznej, - wdrażanie do samokontroli i .Czynności nauczycielaCzynności uczniaKształcone umiejętności7 min.1.. Wymyślanie i zapisywanie życzeń imieninowych z zachowaniem zasad ortograficznych.. Uczniowie wykonują zadanie.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Małgorzata Makara Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klasy III - dzieci z ryzyka dysleksji Temat: Ćwiczenia utrwalające reguły ortograficzne i pisownię wyrazów z „ó" Cele: - zintegrowanie widzenia obuocznego i słyszenia obuusznego, polepszenie koordynacji ruchowej i wzrokowo-W sadzie - konspekt, scenariusz zajęćAutyzm - przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem zabawyTulipan - arkusz pracy dla ucznia z autyzmemPrzebiśnieg - arkusz pracy dla dziecka z autyzmemKrowa - arkusz pracy dla dziecka z autyzmemNiedźwiedź - arkusz pracy dla dziecka z autyzmemStary Rok/Nowy Rok - scenariusz zajęćSpotkanie z Mikołajem - scenariusz zajęć ..Komentarze

Brak komentarzy.