Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych ucznia z afazją
Istotne z punktu widzenia dysfunkcji ucznia może być zapewnienie odpowiednich pomocy i środków dydaktycznych.Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Nauczyciel Created Date: 9/19/2013 11:47:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ .W rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2010 r. zadbano o to, aby w sposób spójny określić rodzaje niepełnosprawności uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których organizowane jest kształcenie specjalne lub integracyjne: doprecyzowano określenie w zakresie niepełnosprawności ruchowej z afazją .5.. Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej ucznia, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego.Poniższy program zawiera podstawowe założenia edukacji, główny cel pracy oraz podporządkowane mu cele szczegółowe, a także podstawowe zasady pracy z uczniem.. XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych - Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożaremĆwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej - rewalidacjaRewalidacja uczniów słabowidzących - scenariusz zajęćScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdfRozróżnianie zjawisk dźwiękowych - ćwiczenia słuchoweZestaw ćwiczeń analizy i .Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem Program własny na potrzeby Zespołu Szkół Nr5 w Rypinie opracowała: mgr Renata Pilarska Spis treści: Wstęp Wskazania do pracy z dzieckiem Podstawa programowa Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania szkoły Treści zajęć Osiągnięcia ucznia Procedury osiągania celówPlanowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego..

Korzystałam również z darmowych podręczników .Plan pracy z uczniem z afazją.

Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.Plik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk.. Na zajęciach wykorzystywałam również komputer i programy komputerowe: - Paint - Word - ,,Klik uczy czytać" - ,,Klik uczy liczyć" - ,,Klik uczy pisać".. Rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą, komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych.. Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Motoryki dużej: - proste ćwiczenia gimnastyczne i zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia i skoku.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.Informacje od rodziców ucznia Wojtek wykazuje zainteresowanie matematyką nie lubi zajęć z jęz.. Wskazane jest, aby chłopiec kontynuował zajęcia w formie indywidualnej, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i stymulowaniu rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia..

... (ankieta dla ucznia), - diagnozy specjalistycznej poradnianej.

oraz z .. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg.. UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNE 1.. Biorąc pod uwagę specyfikę zajęć rewalidacyjnych zwarte w programie cele nie zostaną ujęte terminami realizacji.Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do klasy ogólnodostępnej lub integracyjnej powinni mieć zapewnione 2 godziny obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych, niezależnie od etapu kształcenia.. Dobrze funkcjonuje w sytuacjach• Program przeznaczony jest dla uczniów Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego z dysfunkcjami ruchowymi, intelektualnymi (z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim), ze sprzężeniami i ze spektrum autyzmu, u których zaobserwowano zaburzenia sensoryczne z zakresu układu przedsionkowego,1 Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć.. Charakterystyka uczennicy.. Opublikowano: 2 września 2017 roku .. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Seminarium Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.. Organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych orazProgram zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe..

Program rewalidacji dla uczennicy z afazją na drugi etap edukacyjny.

pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie : 1.. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Pracowałam na podstawie Indywidualnych Programów opracowanych na podstawie Orzeczenia PPP w Braniewie o potrzebie kształcenia specjalnego.Opublikowane 26 września 2019 0 By sylwiaiwan Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Napisane w Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Tagged ##opis, #rewalidacja, #sprawozdanie, ocenaAfazja ruchowa (ten typ afazji upoważnia do uzyskania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Zasadniczym zaburzeniem jest tu nie wykształcenie lub zanik mowy spontanicznej, przy z reguły dobrym jej rozumieniu.Mówiąc najprościej nie ma umiejętności zużytkowania obwodowych narządów mowy do tworzenia słów.Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy z afazją Rewalidacja..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. ANKIETA DLA UCZNIA.Realizacja programu zajęć w stosunku do każdego ucznia ( trudności, osiągnięcia) .. Pobierz karty pracy, scenariusz i poradnik metodyczny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania metodą Programowanie w ruchu.. Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Uczeń ma problemy z adaptacją w nowych sytuacjach.. Szkoła Podstawowa nr 2018/2019 1 Uczeń: XXX Klasa: II Osoba realizująca program- XXX FormaZajęć rewalidacyjnych nie należy mylić z zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi czy zajęciami specjalistycznymi wskazanymi w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.. Bardziej szczegółowoZAJĘCIA REWALIDACYJNE O CHARAKTERZE KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYM PROGRAM OPRACOWANO NA PODSTAWIE: 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nr ) 2. wywiadu z rodzicami ucznia oraz wychowawcą klasy 3. obserwacji własnej, diagnozy pedagogicznej ORGANIZACJA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 1.Uczeń znacznie zredukował napięcie emocjonalne podczas zajęć w małej grupie ( z drugim uczniem).. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją wymaga głównie indywidualnego wsparcia w zakresie form i metod pracy, odpowiedniego doboru środków i pomocy dydaktycznych, zapewnienia szczególnych warunków edukacji.. Podstawa prawna: rozporządzeniem Ministra EdukacjiAfazja to zaburzenie polegające na trudnościach w rozumieniu mowy albo wyrażaniu myśli - pomimo prawidłowej budowy oralno-motorycznej aparatu mowy - to z kolei przekłada się na problemy z pisaniem i z czytaniem.. "Generalnie można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje afazji: afazję ruchową (motoryczną);afazję czuciową (sensoryczną).Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o .Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt