Charakterystyka planet układu słonecznego prezentacja
Praca wg instrukcji - wyszukiwanie informacji o wskazanych planetach i uzupełnianie zadań z luką (załącznik nr 1).Prezentacja z przyrody- Planety Układu Słonecznego Ewa.. Polub nasz Fanpage.. Powstanie Układu Słonecznego.. Do 24 sierpnia 2006 roku w skład planet Układu Słonecznego wchodził także Pluton, jednakże postanowieniem Międzynarodowej Unii Astronomicznej Pluton nie zaliczany jest już .jej wyjątkowości, dzieci powinny porównać Ziemię z innymi planetami Układu Słonecznego.. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.. Uwzględnij etapy poznania kosmosu.. Oglądając prezentację multimedialną poznają różnice między gwiazdą, planetą i księżycem.. Współcześnie znamy 9 planet, które wchodzą w skład naszego Układu Słonecznego.Dziś, po odkryciu w 1999 r. pięciu nowych księżyców, - znamy aż 20 księżyców tej planety - rekord w skali Układu Słonecznego.. Dodatkowo opis sposobu zapami.Pomóż nam się rozwijać.. Dziękujemy !😍 Planety układu Słonecznego Planety układu słonecznego: Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton do niedawna (2006 roku) Pluton oficjalnie był uznawany za dziewiątą planetę Układu Słonecznego, po czym Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety, co oznacza, że Układ .• Planety są to ciała niebieskie, które krążą wokół Słońca.. Natomiast okres obrotu wokół własnej osi to około 10 godzin.UKŁAD SŁONECZNY Układ Słoneczny W skład naszego Układu Słonecznego wchodzi Słońce i wszystko, co je okrąża, czyli osiem planet, kilka mniejszych planet karłowatych i ponad setka księżyców..

Naukowcy uważają, że ...Planety układu słonecznego.

Planety to ciała niebieskie krążące wokół gwiazdy, obracające się według własnej osi i świecące odbitym światłem gwiazdy.. Powierzchnia Merkurego podobnie jak Księżyca ma liczne kratery uderzeniowe i praktycznie pozbawiony jest atmosfery oraz ma także duże żelazne jądro, co powoduje iż planeta ta ma jedną z największych gęstości spośród planet Układu Słonecznego.Charakterystyka Układu Słonecznego - planety i gwiazdy.. Planetą karłowatą jest obiekt, który: .. Charakteryzuje się wyjątkowo dużą masą.. Charakteryzuje ją duża gęstość w porównaniu z gazowymi olbrzymami , stała powierzchnia i niewielka masa - do kilkunastu mas Ziemi .Układ Słoneczny to obszar obejmujący Słońce wraz ze wszystkimi ciałami pozostającymi pod jego wpływem grawitacyjnym.. Ciała te, to osiem planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz .Plan 1.. Planety układu słonecznego w kolejności od najmniejszej do największej 1) MERKURY 2) WENUS 3) ZIEMIA 4) MARS 5) JOWISZ 6) SATURN 7) URAN 8) NEPTUN [/caption] Długość promienia naszego Układu Słonecznego , wraz z promieniem tzw. obłoku Oorta ma ponad 200 000 jednostek astronomicznych (j.a = 149 600 000 km), co daje ponad 29,92 biliona .Jowisz jest największy wśród planet Układu Słonecznego.. UŜycie prezentacji stanowi główne omówienie tre ści jak i zarazem sprawdzenie zapami ętanych wiadomo ści ze wszystkich zaj ęć do tej pory prowadzonych.Mars - podobnie jak Wenus - nie ma zauważalnego pola magnetycznego, a więc i magnetosfery, czego przyczyny upatruje się w braku ciekłego jądra planety..

Ciała planetarne w Układzie Słonecznym.

Termin "planeta karłowata" został zdefiniowany przez IAU jedynie dla Układu Słonecznego, jednak czasem jest używany również dla obiektów pozasłonecznych.. Jak dotąd nie potwierdzono odkrycia żadnej pozasłonecznej planety karłowatej, choć o przynależność do tej .Prezentacja Słońca i planet - omówienie charakterystycznych cech.. Są dwie grupy planet: • Planety wewnętrzne: Merkury, Wenus, Mars i Ziemia są nazywane planetami wewnętrznymi.Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Jest cięższy od Ziemi około 318 razy.. Podział uczniów na zespoły.. Ponieważ Ziemia jest położona 150 milionów kilometrów od Słońca, dzięki temu, w odróżnieniu do pozostałych planet, temperatura na jej powierzchni jest idealna dla występowania wody wNeptun Charakterystyka Planet Układu Słonecznego w porównaniu z Ziemią Koniec 1,0243×1026 kg (17,147 masy Ziemi) Masa 49500 km (3,880 średnicy Ziemi) Średnica równikowa 4 498 252 900 km Średnia odległość od Słońca * Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton 1,9891 × 1030 kg (332 950 mas Ziemi) Masa 1 392×103 km .Jest to najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego.. Po lewej stronie znajduje się żółtoczerwone duże Słońce, na prawo od niego pokazano kolejne planety z zachowaniem proporcji wielkości, są to kolejno: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.Planetami nazywamy ciała niebieskie, posiadające średnicę większą od 100 km, które obiegają gwiazdę oraz nie posiadają własnych źródeł energii promienistej, a siecią światłem odbitym od gwiazdy..

Układ Słoneczny to układ planetarny w galaktyce Drogi Mlecznej.

Licząc od Słońca, to: cztery planety skaliste (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars), pas planetoid składający się z małych skalistych ciał, cztery zewnętrzne planety-olbrzymy (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun) oraz pas Kuipera, składający się z obiektów skalno-lodowych.Planety karłowate, wbrew nazwie, nie zaliczają się do planet.. AstroHobby 24,761 views.Planeta karłowata - rodzaj obiektu astronomicznego, pośredni między planetami a małymi ciałami niebieskimi.Planety karłowate, wbrew nazwie, nie zaliczają się do planet.. Powstanie było możliwe dzięki zagęszczaniu obłoku pyłu - chmury gazowej złożonej z wodoru i helu oraz pyłu kosmicznego.Saturn Jowisz z czterema księżycami Krystyna Wosińska, WF PW Powstanie układu słonecznego Silny wiatr słoneczny w ciągu kilkuset tysięcy lat wywiewa cząsteczki materii na peryferie układu.. Są również miliardy mniejszych obiektów, takich jak komety lodowe, skalisty meteoroidy i asteroidy.Charakterystyka planet Układu Słonecznego Podstawowe pojęcia: - Układ Słoneczny - Ciało niebieskie - Planeta Merkury - Zakres temperatur na powierzchni: -180 - 427 - Duże żelazne j dro - Wysoka gęstość planety Wenus - Atmosfera złożona głównie z dwutlenku węgla - Jedna zII Układ Słoneczny..

Słońce i planety nie są jedynymi ciałami Układu Słonecznego.

Definicja charakterystyki 2. .. Uran - PLANETY Układu Słonecznego #7 - Duration: 3:52.. Prawdopodobne powstanie Układu szacuje się na około 4,6 mld lat p.n.e.. Naturalne satelity Wokół Marsa krążą dwa księżyce, które odkrył Asaph Hall (1829-1907) w 1877 r.Na zajęciach uczniowie zdobędą podstawowe informacje o Układzie Słonecznym.. Uczeń wymienia planety Układu Słonecznego.Sposób na zapamiętanie kolejności ośmiu planet układu słonecznego (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun).. Powstaje pas planetoid o budowie skalistej - pozostałość po formacji planet typu Ziemi.Animacja przedstawienia krótką charakterystykę planet Układu Słonecznego.Pierwszy kadr ukazuje cały Układ Słoneczny.. Czas obiegu planety wokół Słońca wynosi 11 lat i 315 dni.. • Wcześniej uznano, istnienie 9-ciu planet w Układzie Słonecznym, ale ostatnio jedna z planet zwana „Pluton" przestała być uznawana za planetę.. Plan charakterystyki wstęp rozwinięcie (wygląd zewnętrzny, usposobienie, cechy intelektu, cechy charakteru, zainteresowania) zakończenieUkład Słoneczny NASA/JPL Układ Słoneczny składa się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał.. Odmiany charakterystyki indywidualna, porównawcza, zbiorowa autocharakterystyka bezpośrednia, pośrednia postaci rzeczywistej i postaci literackiej 3.. Układając kosmiczne puzzle dowiedzą się, dlaczego naukowcy uznali, że Pluton jednak nie jest planetą.. W takiej scenerii zdajemy sobie sprawę z tego, że planeta, na której mieszkamy jest tak naprawdę tylko niewielkim, wręcz .Cztery planety skaliste Układu Słonecznego w jednakowej skali Planeta skalista , planeta typu ziemskiego - typ planety , która ma skalną lub skalno-lodową powłokę jądra metalicznego .. znajduje się na orbicie wokół Słońca,; masę wystarczającą, by własną grawitacją pokonać siły ciała sztywnego tak, aby wytworzyć kształt odpowiadający .Zaj ęcia po świ ęcone s ą tematowi Układu Słonecznego, a ich cz ęści ą warsztatow ą jest samodzielne zło Ŝenie obiektów Układu Słonecznego z kartonu.. Film edukacyjny „Planety układu Słonecznego" • Charakterystyka Słońca ( przez nauczyciela)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt