Przeczytaj tekst które z odpowiedzi ac poprawnie i logicznie go uzupełniają
Punktacja poniżej: 6- jesteś bardzo inteligentny 5- trochę brakuje ci do mistrza, ale radzisz sobie z tym świetnie 4- mogło być lepiej, ale mniej więcej rozumiesz ten temat 3- mogło być gorzej, niestety słabo opanowałeś ten temat 2- no naprawdę jeszcze musisz poćwiczyć 1- nic niestety nie .Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. Odpowiedzi zaznaczaj na karcie odpowiedzi.. Od1 TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOSCI Z LITERATURY DLA KLASY I GIMNAZJUM BUDOWA DRAMATU NA PRZYKŁADZIE LEKTURY ZEMSTA A. FREDRY Przeczytaj uważnie każde polecenie.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Na tej podstawie zdecyduj, które z podanych zdań (10.1.-10.3.). Dear Sue,UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do: dostosowania kryteriów oceniania nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę Poniżej zapisz rozwiązanie zadania 6.. Czasownik stoi tu na pierwszym miejscu, bo jak wiemy, bez niego formalnie nie możemy nazwać wypowiedzi zdaniem..

Które z odpowiedzi a-c poprawnie i logicznie go uzupełniają ?

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Z pozdrowieniami Zespół ekspertów CKE Język polski Wiązka 1.. 2010-01-05 16:28:34; przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.l love doing projects.. Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów p…PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Zakreśl literę A, B lub C.. ), tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. Język angielski - rozszerzenie [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - to tutaj znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć po egzaminie.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. The mirror, which is .Wykonaj wszystkie zadania poprawnie.. Uwaga: trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Angielski.. (0-5) Przeczytaj dwa teksty na temat wspinania się.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D. they (2).. in big halls.Przeczytaj tekst.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zakreśl literę A, B lub C. They tend toPrzeczytaj tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Test ma sprawdzić, na ile % jesteś inteligentny.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj teksty.. Wpisz odpowiednie litery w miejsca oznaczone linią ciągłą.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.Zobacz tekst, który uczniowie musieli przeczytać do zadania 7.. Uwaga!Strona 9 z 11 Zadanie 11.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wpisz w luki 11.1.-11.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania A-D, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Pamiętaj wszystkie zadania są ważne.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.Części zdania: orzeczenie.. I z nami sprawdzicieTrwa matura 2016.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Orzeczenie wyraża czynność i może być czasownikowe: (ja) szyję, (on) idzie lub złożone, tj: imienne, fazowe i modalne.Zatrzymajmy się na chwilę przy orzeczeniu imiennym, które składa się z łącznika (elementu czasownikowego) oraz .ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

(0-3) Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

2013-01-06 12:38:11przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Pomyliłeś się przekreśl i zapisz poprawnie.. Zadanie 6.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Poprawna odpowiedź PP WyjaśnieniaPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Zadanie 1.. Zdanie zostało napisane w stronie biernej, dlatego należy wybrać jedną z odpowiedzi, która będzie zawierała czasownik être, .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Strona 6 z 15 MJA-1R Zadanie 6.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 2015-05-09 07:56:54 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c )?. 🎓 Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. ZADANIE 7 Przeczytaj tekst..

(3 pkt) Przeczytaj tekst i przeanalizuj obrazki.

2011-02-10 20:05:03🎓 Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Matura 2017.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.odpowiedź jest poprawna.. 7.1.Proszę o pomoc.Przeczytaj tekst.. If you .Przeczytaj tekst.. Jeżeli powiedzą, że nie - postaraj się ją poprawić: przeczytaj odpowiedź przykładową, napisz ją swoimi słowami, zastanów się, czy możliwe byłoby inne ujęcie tematu.. Zadanie 10.. Uwaga!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt