Przykładowe tematy zajęć rewalidacyjnych
PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE 2010-2012 OPRACOWAŁA mgr Elżbieta Chmiel strona 1 /6 Program opracowany na podstawie arkusza badania psychologicznego.. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE.. wiedzy na temat swoich zainteresowań, mocnych stron.. Maria .PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowała: Agnieszka K. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Osoba realizująca program - Agnieszka K. Formy realizacji - zajęcia indywidualne, dwa raz w tygodniu.. Program indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski.. Czas realizacji - rok szkolny 20012/2013 Program zajęć przeznaczony jest dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I -VI.ZAJĘCIA REWALIDACYJNE O CHARAKTERZE KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYM PROGRAM OPRACOWANO NA PODSTAWIE: 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nr ) 2. wywiadu z rodzicami ucznia oraz wychowawcą klasy 3. obserwacji własnej, diagnozy pedagogicznej ORGANIZACJA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 1.Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej.. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne: ..

Temat zajęć: Rozwijanie umiejętności czytania.

rozmowy na określone tematy).. 3.Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z autyzmem, z zespołem Aspergera powinny uwzględniać m.in.: wzbogacanie wiedzy na temat norm i zasad współżycia społecznego, modelowanie i wzmacnianie zachowań pożądanych, omawianie ewentualnych sytuacji konfliktowych z ich przeanalizowaniem, jak można zachować się inaczej,Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków.. Czas realizacji - rok szkolny 20012/2013 Program zajęć przeznaczony jest dla grupy dzieci o specjalnych .Naucz się tworzyć własny program zajęć rewalidacyjnych w oparciu o potrzeby ucznia.. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie.. Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale sylabowym.. Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.. Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.. Cele szczegółowe: stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE 2010-2012 OPRACOWAŁA mgr Elżbieta Chmiel strona 1 /6 Program opracowany na podstawie arkusza badania psychologicznego..

Cel ogólny zajęć: ugruntowanie wiedzy na temat emocji.

Należy zwrócić uwagę, aby za każdym razem w czasie zajęć z mowy ojczystej występował inny rodzaj zajęć: np .Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .. Bardziej szczegółowoPLAN PRACY REWALIDACYJNEJ Z UCZENNICĄ KLASY VI INTEGRACYJNEJ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM Uwzględniając specyficzne potrzeby edukacyjne uczennicy, wynikające z zaburzeń rozwojowych NA ZAJĘCIACH BĘDĄ REALIZOWANE TRZY RODZAJE DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH: - usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych poprzez ćwiczenia usprawniające spostrzeganie .Treści zajęć Osiągnięcia ucznia Procedury osiągania celów Ocenianie osiągnięć ucznia Ogólne wskazówki do programu rewalidacyjnego Sposoby dokumentacji pracy Akceptacja rodziców Literatura "Starajmy się zrozumieć, jak dziecku jest trudno, a wtedy będzie mu znacznie łatwiej" WSTĘPZajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o .PROGRAM ZAJĘĆ USPRAWNIANIA RUCHOWEGO Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie Opracowały: mgr Agnieszka Żak mgr Karolina Lorek ,,ŻADNE LEKARSTWO NIE ZASTĄPI RUCHU, RUCH ZASTĄPI KAŻDE LEKARSTWO" -prof. Wiktor Dega .rewalidacja indywidualna • Specjalna • pliki użytkownika kanaolka przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docDziennik zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 1..

Rodzaj zajęć: rewalidacja ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zespół Aspergera.

Rewalidacja indywidualna - przykładowe ćwiczenia w zaburzonej sferze emocjonalnej, instrumentalnej i społecznej.. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne - klasa 1 Cel główny zajęć: rozwijanie umiejętności czytania sylab Cele szczegółowe - uczeń:…Temat: Utrwalanie pojęć przestrzennych Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na autyzm, I etap edukacyjny, 60 minut.. Uczennica doskonaliła także umiejętności matematyczne - liczyła na konkretach w zakresie 100, utrwalała nazwy i .Głównym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności społecznych oraz wypracowanie strategii postępowania w różnorodnych sytuacjach trudnych dla ucznia.. Cele główne: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.. Bardziej szczegółowoZakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze.. Cele ogólne: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych usprawnianie orientacji przestrzennej Cele szczegółowe… Zobacz więcejOpublikowane 26 września 2019 0 By sylwiaiwan Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Napisane w Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Tagged ##opis, #rewalidacja, #sprawozdanie, ocenaBiorąc pod uwagę specyfikę zajęć rewalidacyjnych zwarte w programie cele nie zostaną ujęte terminami realizacji..

Cele szczegółowe zajęć:Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niedosłyszących z zastosowaniem programu 60 kroków.

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE 2010-2012 OPRACOWAŁA mgr Elżbieta Chmiel strona 1 /6 Program opracowany na podstawie arkusza badania psychologicznego.. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na .Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. Bardziej szczegółowoPROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE.. ZALECENIA 1.Rewalidacja .Scenariusze i pomysły do pracy - rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, programy rewalidacji, teoretyczne podstawy rewalidacji.Temat: Karuzela uczuć - ćwiczenia kształtujące umiejętność nazywania, wyrażania swoich emocji oraz szanowania emocji innych.. Zajęcia z elementami terapii zajęciowej.Zapis w dzienniku powinien zawierać rodzaj zajęć, temat i przynajmniej jeden cel.. kompetencje społeczne, program zajęć rewalidacyjnych, rewalidacja, umiejętności społeczne.Plik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE.. Zapraszamy do kontaktu.Scenariusz przykładowych zajęć rewalidacjyjnych z tyflopedagogiem Uczeń/uczniowie klasy 1- lat 7, słabowidzący, zespół Aspergera Temat : Idzie wiosna-ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy i percepcję wzrokową.. Pytania, wątpliwości, więcej informacji?. Zajęcia mają charakter w zależności od potrzeb i zaleceń Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt