Cechy krajobrazu wysokogórskiego himalaje
Mount Everest po raz pierwszy został zdobyty przez nowozelandzkiego alpinistę Edmunda Hillary i miejscowego przewodnika Szerpa - Tenzinga (25 maja 1953 r.).. Czy kojarzysz na jakim kontynencie się znajdują?Himalaje położone są w Południowej Azji, całe pasmo Himalajów ciągnie się na długości 2500 km.. Łańcuch Himalajów leży w południowej Azji, ma ponad 2,5 tys. km długości i około 250 km szerokości.Rozciąga się na terenach należących do Pakistanu, Indii, Chin (), Nepalu i Bhutanu.W Himalajach znajduje się aż 10 z 14 ośmiotysięczników świata.. Warto zapamiętać!. Uczeń: wskazuje na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje charakteryzuje zmienność warunków klimatycznych w Himalajach omawia cechy krajobrazu wysokogórskiego wymienia formy rzeźby wysokogórskiej opisuje świat roślin i zwierząt w HimalajachDo Katmandu przybywają również amatorzy wysokogórskich wspinaczek w Himalajach.. Himalaje są położone w południowej Azji.. - najwyższymi górami świata są leżące na południu Azji Himalaje.. - podam cechy charakterystyczne dla każdego pietra roślinności(+ rośliny i zwierzęta) - wymienię cechy klimatu wysokogórskiego - wiem kim są Szerpowie i omówię warunki ich życiawskazuje na mapie Himalaje wymienia charakterystyczne dla Himalajów gatunki roślin i zwierząt wskazuje na mapie położenie najwyższych łańcuchów górskich innych niż Himalaje charakteryzuje krajobraz wysokogórski w Himalajach opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajach • charakteryzuje cechy krajobrazu tajgi i tundry24..

GEOGRAFIA KLASA VIomawia cechy krajobrazu wysokogórskiego.

2.Podaj przykłady zwierząt występujących w Himalajach.. NaCoBeZu: - wskażę Himalaje na mapie - wymiennie piętra roślinne w Himalajach.. Wieją tam silne wiatry i występują częste opady.W wysokich partiach gór, bez względu na porę roku, leży gruba warstwa śniegu.Krajobraz Tatr jest inny niż znanych nam już gór średnich.. Cele szczegółowe poznasz: • główne cechy klimatu gór i rzeźby terenu, • przykłady roślin i zwierząt tej strefy krajobrazowej, Będziesz umiał wyjaśnić:Krajobraz wysokogórski występuje na wielu obszarach kuli ziemskiej.. - podam cechy charakterystyczne dla każdego pietra roślinności+ rośliny i zwierzęta - wymienię cechy klimatu wysokogórskiego - wiem kim są Szerpowie i omówię warunki ich życia2.. Charakterystyczne dla niego są duże różnice wysokości oraz strome, urwiste granie.. NaCoBeZu: (cele lekcji) wskazuję na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje; charakteryzuję zmienność warunków klimatycznych w Himalajach; omawiam cechy krajobrazu wysokogórskiego; wymieniam formy rzeźby wysokogórskiej; opisuję świat roślin i zwierząt w Himalajach 3 Jako pracę domową proszę uzupełnić ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń.. Ostatecznie zostały sfałdowane i wypiętrzone na przełomie ery mezozoicznej i kenozoicznej w okresie ruchów alpejskich.. Zróżnicowana rzeźba terenu ze szczytami górskimi, głębokimi dolinami i stromymi stokami; 2.Dlatego himalaiści w krajobrazie wysokogórskim muszą nosić grube kombinezony, zwłaszcza, że w górach takich jak himalaje trudno o szpital..

Cechy krajobrazu wysokogórskie 4. a średnia szerokość pasma 180 - 350 km.

Ostatnim ważnym powodem jest brak roślinności, charakterystyczny dla krajobrazu wysokogórskiego, co utrudnia zdobycie żywności, oraz możliwość rozpalenia ognia, aby nie zamarznąć.Lekcja: Krajobraz tajgi i tundry.. Zeszyt Ćwiczeń str. 87-89 (uzupełniamy na lekcji - Messenger).. Cele: Uczeń: wskazuje na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje; charakteryzuje zmienność warunków klimatycznych w Himalajach; omawia cechy krajobrazu wysokogórskiego; wymienia formy rzeźby wysokogórskiej; opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajachinnych niż Himalaje charakteryzuje krajobraz wysokogórski w Himalajach opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajach gorących • omawia cechy krajobrazu śródziemnomorskiego • charakteryzuje cechy krajobrazu tajgi i tundry • charakteryzuje na podstawie ilustracji piętra roślinne w HimalajachCel lekcji: Poznam charakterystykę krajobrazu wysokogórskiego.. Ta lekcja w wersji e-learning TUTAJ Jak powstały Himalaje zobacz TUTAJ Zapisz notatkę do zeszytu: Cechy krajobrazu śródziemnomorskiego: - klimat .Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. Na ich obszarze wznosi sięTemat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. Himalaje zajmują terytorium Chin, Indii, Nepalu, Bhutanu.Cechy krajobrazu wysokogórskiego: Charakterystyczne wiatry fenowe( ciepłe, suche, porywiste i silne) Bardzo wysoka amplituda dobowa temperatur Im wyżej tym niższa temperatura( na 100m w górę spadek temp..

Cel ogólny Poznanie środowiska geograficznego strefy krajobrazu wysokogórskiego.

3.Wyjaśnij, czym zajmują się Szerpowie.. Cele lekcji: Poznasz charakterystyczne cechy krajobrazu wysokogórskiego, pietra roślinne występujące w Himalajach, mieszkańców tych gór.. Tatry cechują się budową pasową.Klimat górski - rodzaj klimatu cechujący się zmienną pogodą, dużym natężeniem promieniowania słonecznego, obniżeniem temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości (tj. o 0,6°C co 100 metrów).Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza coraz surowszy, a roślinność uboższa aż do zniknięcia roślin (pustynia lodowa).Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. NaCoBeZu: - wskażę Himalaje na mapie - wymiennie piętra roślinne w Himalajach.. Po przeczytaniu tematu powinieneś umieć wymienić cechy krajobrazu wysokogórskiego tzn. cechy klimatu, świat roślin i zwierząt oraz życie mieszkańców Himalajów, umieć charakteryzować piętra roślinności w Himalajach.. o 0,6°C) Mała wilgotność powietrzaKlasa V, Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. Klaudia1234567891011121314 .Himalaje - najwyższy łańcuch górski na Ziemi.. W górach wysokich doliny są głębokie, niektóre z nich mają charakterystyczny kształt litery U. Tatrzańskie stoki są strome, często w dolnej części pokryte rumowiskiem skalnym nazywanym w tych górach piargiempiargipiargiem piargiempiargipiargiem.Fragmenty skał tworzące piarg staczają się na dół w żlebach żlebach .Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów..

Zapoznaj się z notatką, przepisz ją do zeszytu przedmiotowego.1.Wymień cechy krajobrazu wysokogórskiego.

Na dzisiejszej lekcji poznasz charakterystyczne cechy krajobrazu Himalajów oraz dowiesz się jak żyją Szerpowie, którzy na tych obszarach mieszkają.. Ta lekcja w wersji e-learning TUTAJ Wybierz formę swojej notatki do zeszytu (możesz przepisać ją w punktach lub w formie grafonotki) Lekcja: Krajobraz śródziemnomorski i wysokogórski Himalajów.. Himalaje to najwyższe góry świata.. opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajach.. Formy rzeźby wysokogórskiej Po lekcji powinniście: wskazać na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje charakteryzować zmienność warunków klimatycznych w Himalajach omówić cechy krajobrazu wysokogórskiego wymienić formy rzeźby wysokogórskiejStrona 1 z 6 GEOGRAFIA klasa V szkoła podstawowa - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic Wymagania na poszczególne oceny Konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) Rozszerzające (ocena dobra) Dopełniająceprzedstawia cechy krajobrazu rolniczego Wyżyny Lubelskiej omawia cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie ilustracji wymienia dwa przykłady roślin charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wskazuje na mapie najwyższe szczyty Tatr wymienia cechy krajobrazu wysokogórskiegoCel lekcji: Poznam charakterystykę krajobrazu wysokogórskiego.. Krajobraz wysokogórski Himalajów wskazuję na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje charakteryzuję zmienność warunków klimatycznych w Himalajach omawiam cechy krajobrazu wysokogórskiego wymieniam formy rzeźby wysokogórskiej opisuję świat roślin i zwierząt w Himalajach3.. Polscy himalaiści również na trwałe zapisali się w historii wspinaczek wysokogórskich.Tatry Wysokie stanowią najwyższą część Tatr i mają cechy krajobrazu wysokogórskiego.. Cele lekcji: Uczeń: wskazuje na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje, charakteryzuje zmienność warunków klimatycznych w Himalajach omawia cechy krajobrazu wysokogórskiego wymienia formy rzeźby wysokogórskiejBudowa geologiczna Tatry cechują się złożoną budową geologiczną, będącą efektem długiego okresu rozwoju.. Krajobraz wyróżniają ostre formy uwarunkowane wietrzeniem granitu, z którego są zbudowane..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt