Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji prezentacja
KatastrofyTemat: W świecie robotów.. Zapoznaj się z informacjami o postępach technicznych oraz zagrożeniach współczesnej cywilizacji, podaj przykłady współczesnych zagrożeń.. Problemy współczesnego świata dr Kamil Zajączkowski WSTĘP Wiecie już, że w każdej dziedzinie nauki możemy zaobserwować ogromny postęp techniczny.. Jest to nieodłączny element rozwoju cywilizacji (widoczne jest to zwłaszcza na przykładach kolejnych rewolucji przemysłowych).POSTĘP NAUKOWO -TECHNICZNY •Nowe sposoby komunikacji •Postęp w nauce (głównie biotechnologia, .. Postępujące procesy globalizacyjne, „otwierając" państwa na świat, w tym Polskę, spowodowały osłabienie wielu tradycyjnych instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa .- Inwigilacja, obracanie danymi obywateli, technologie rozpoznawania twarzy - to świat, w jakim żyjemy.. Nowoczesne urządzenia techniczne i wynalazki nie tylko ułatwiają nam życie, lecz także mogą być źródłem wielu zagrożeń.. Współczesnej cywilizacji nieodłącznie towarzyszą .Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji 1.. Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Są miliony sposobów, żeby dowidzieć się, gdzie człowiek aktualnie się znajduje.. Praca zbio-rowa pod.. Ludzka inwencja nie zna granic - powiedział Piotr Gociek, publicysta.. Zbyt szybko pędzące samochody, kierowcy pod wpływem alkoholu..

Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.

Prezentacja programu PowerPoint Author:Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji Zagrożenia, z którymi mogę się spotkać w moim środowisku to m.in. zanieczyszczenie wody i powietrza, które powodują przemysł oraz zagrożenia wynikające z używania internetu np. hakerstwo.. Zrób ćw.2/62 5/63 (chętni mogą zrobić prezentacje multimedialną).TEMAT: Postęp techniczny, a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Pojawiają się pierwsze oferty rozwiązań.. Zwłaszcza wyniki tych ostatnich są imponujące.T: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Zwi ązane z tym zagro żenia oraz niew ątpliwe korzy ści s ą cz ęsto źródłem kontrowersyjnych komentarzy.. Niestety, nie zawsze wychodzi nam to na dobre.To prawda, że rozwój techniki w znacznej mierze służy człowiekowi, ale trzeba pamiętać też o tym, że przynosi on nie tylko przyjemne rzeczy.. Katastrofy budowlane, .. Podsumowanie 04.05.2020Postęp techniczny indukowany jest jego szczególnym przypadkiem.. Na tej lekcji nauczymy się : charakteryzować współczesne zagrożenia cywilizacji spowodowane postępem technicznym, wymieniać przykłady współczesnych zagrożeń, przedstawiać przykłady osiągnięć technicznych, dzięki któremu człowiekowi żyje się lepiej.Postęp techniczny, który ma ludziom ułatwić życie niesie ze sobą choroby, z którymi medycyna sobie nie radzi..

Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji - podręcznik str. 60 - 63 2.

Proszę zapoznać się z wiadomościami z podręcznika na stronie 631.. Bohater audycji "Wojna Cywilizacji" opowiadał o tym, jakie niebezpieczeństwa dla współczesnego człowieka stwarza rozwój nauki.Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji 27.04.2020.. Mieliśmy, począwszy od XVII wieku, wspaniały rozwój nauk przyrodniczych i opartych na nim technologii.. Przeczytaj z podręcznika tekst dotyczący postępu technicznego i związanych z nim zagrożeń ~str.. W tyle za tym wszystkim pozostaje praktyka, czyli przeciwdziałanie zagrożeniom, zwłaszcza w skali globalnej.Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji Na co dzień czyhają na mnie różnego rodzaju niebezpieczeństwa np. na drodze, na przejściu dla pieszych.. W tym celu dokonano rozpoznania podstawowych poj ęć, takich jak technologia, technika oraz post ęp.Charakterystyka zagrożeń występujących we współczesnej cywilizacji spowodowanych postępem technicznych (wojny, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia psychicznego i somatycznego itp.).. Żyjemy w czasach ogromnego postępu technicznego.. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń i robotów w przemyśle.. Nowoczesne urządzenia techniczne i wynalazki nie tylko ułatwiają nam życie, lecz także mogą być źródłem wielu zagrożeń.. Cechy: - mogą ułatwiać życie, - mogą też być żródłem wielu zagrożeń, - mają ogromny wpływ na środowisko, 2..

KatastrofyTemat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.

Zagrożenia społeczne generowane są w sposób mniej lub bardziej ce-Postęp naukowo-techniczny a postęp moralny osoby ludzkiej 311 kie.. Przygotuj prezentacje na 1 pytanie.. Po zapoznaniu się z tematem każdy uczeń :Technika 21.04.2020 Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Wykonaj ćwiczenie i prześlij zdjęcie na emaila [email protected] *Postęp naukowo-techniczny, rozwój cywilizacyjny sprawiają, że zagrożenia dla ludzkości stają się coraz bardziej totalne, obejmujące ludzi na całym globie.. Jednym z poważniejszych problemów jest też uzależnienie od komputerów.Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Na tej lekcji nauczymy się : charakteryzować współczesne zagrożenia cywilizacji spowodowane postępem technicznym, wymieniać przykłady współczesnych zagrożeń, przedstawiać przykłady osiągnięć technicznych, dzięki któremu człowiekowi żyje się lepiej.Prezentacja z Wos-u na temat zagrożeń i problemów współczesnego świata.Postęp technologiczny to szereg procesów technicznych, mający na celu udoskonalenie różnego rodzaju zasobów oraz wprowadzenie nowych technik produkcji..

Wpływ postępu technicznego na funkcjonowanie współczesnego człowieka.

Wykonaj ćw.. Te zagrożenia docierają do świadomości stosunkowo wąskiej grupy ludzi i rodzą ostrzeżenie, dają początek ruchom społecznym.. Ludzie muszą zrozumieć, że to oni sami są źródłem zła i zagrożenia dla świata, w którym żyją.technologicznego.. 12 A. Chodurski: Kształtowanie się nowego globalnego ładu kulturowo-cywilizacyjne-go a bezpieczeństwo Polski, W: Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne.. Przykłady współczesnych zagrożeń: - wojny i terroryzm - zanieczyszczenie środowiska, - zagrożenia zdrowia Do wykonania w zeszycie- Ćw.. Człowiek wywołuj wojny i konflikty, zabija drugiego człowieka zamiast pomóc mu.. ZAGROŻENIA • Pogłębiająca przepaśd między bogatą Północą a biednym .. Przykłady i zastosowanie mechatroniki.. Zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i .We współczesnej cywilizacji wielkich ośrodków miejskich i przemysłowych, po wielu rewolucjach technologicznych, wynikiem nieudolnej gospodarki surowcami wtórnymi jest zatrważająca ilość śmieci, trujących ścieków, związków chemicznych, z których neutralizacją przyroda powoli przestaje sobie radzić.Energetyka jądrowa i związane z nią ryzyko to kolejne zagrożenie wynikają-ce z rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej.. Wynika z tego, że produkcyjność kapitału w początkowym okresie oddania do eksploatacji nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych jest mniejsza od potencjalnej gdyż na początku pracownikom brakuje doświadczenia w posługiwaniu się nowymi technologiami.Zapoznaj się z tematem str. 60-63.. Zarówno post ęp techniczny, jak i technologiczny decyduj ą o poziomie cywilizacji.. Pozwala na szybkie pokonywanie przestrzeni, penetrowanie kosmosu, porozumiewanie się na odległość, wreszcie ułatwia wszelką działalność i uatrakcyjnia codzienność.. Z kolei zagrożenia techniczne związane są nierozerwalnie z racjonalną (głównie gospodarczą) działalnością człowieka, nieustannie postępującym rozwojem cywilizacyjnym oraz postępem naukowo-technicznym.. Ale to przeniesienie kategorii biologicznych na naszą historię jest najzupeł-niej bezpodstawne.. W świecie robotów, Drony- urządzenia o nieograniczonych możliwościach oraz Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Wiecie, że, dzięki wynalazkom i urządzeniom technicznym, żyje nam się łatwiej.. Innym rodzajem niebezpieczeństwa jest zagrożenie, jakie niesie świat wirtualny np. niebezpieczne gry .Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Zagrożenia współczesnej cywilizacji wynikające z postępu technicznego..Komentarze

Brak komentarzy.