Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów
Tam mają […] swoje konsekwencje, które tłoczą się ciasno, następują sobie na pięty bez przerwy i bez luki.Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej utworów Adama Naruszewicza i Adama Mickiewicza.. Pierwszą czynnością, jaką powinniście wykonać, jest uważne odczytanie obu tekstów (najlepiej kilkukrotne).Bakczysaraj - interpretacja i analiza „ Bakczysaraj " to sonet , w którym pokazane są przemyślenia podmiotu lirycznego, który dostrzega problem jakim jest przemijanie oraz kruchość tworów ludzkich.Koniec wieku XIX K. Przerwy-Tetmajera i Schyłek wieku W. Szymborskiej - analiza porównawcza; Erotyka w poezji od starożytności do Kazimierza Przerwy-Tetmajera.. Sformułowanie hipotezy interpretacyjnej, np. - oba teksty pochodzą z tej samej epoki; - są to wiersze białe, wolne; - bohaterem lirycznym obu wierszy jest twórca - poeta; Poziom rozszerzony.. 1.1) odczytuje sens całego tekstu;Napisz interpretację porównawczą podanych utworów : "Nad Styksem" Wisławy Szymborskiej oraz Trenu XIV Jana Kochanowskiego.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. - Podmiot liryczny obu utworów to obserwator, który opisuje zjawisko i .Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Jan Kochanowski PIEŚŃ XXV ZE ZBIORU PIEŚNI WTÓRYCH Czego chcesz od nas,.Temat 2..

dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.

Olga Tokarczuk Prawiek i inne czasy.. Józef Czechowicz "żal" głowę która siwieje a świeci jak świecznik kiedy srebrne pasemka wiatrów przefruwają niosę po dnach uliczek jaskółki nadrzeczne świergocą to mało idźże.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Chłopi.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: POMOCY!. William Shakespeare "Makbet" akt I scena II scena III akt I scena V oraz akt II scena IWiersze „Koniec wieku XIX" oraz „Schyłek wieku" zostały napisane pod koniec stuleci - pierwszy XIX, drugi XX.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Postrzegane było inaczej w różnych kulturach.. Twoja praca nie może być krótsza niż 300 słów.. Obraz walki narodowowyzwoleńczej w literaturze XIX wieku; Najsłynniejsi pisarze europejscy drugiej połowy XIX wiekuDokonaj analizy i interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Czasy, w których przyszło żyć Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi i Wisławie Szymborskiej niewątpliwie różniły się między sobą, jednak pomimo to utwory te są do siebie bardzo podobne.Herostrates - interpretacja, bibliografia, analiza i interpretacja, wiersze, poezja, Herostrates - wiadomości wstepne Wiersz Herostrates, jako pierwszy z siedmiu, ukazał się w debiutanckim tomie Jana Lechonia Karmazynowy poemat, opublikowanym w 1920 roku, w którym poeta rozpoczął dyskusję z romantyczną tradycją literacko-filozoficzną, stawiając sobie za cel przewartościowanie .Przykładowy plan interpretacji porównawczej Temat 1..

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.

Im bliżej środka, tym bardziej labirynt wydawał się gęsty, tym więcej w nim było ślepych .Przydatność 55% Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej dwóch wierszy: Zbigniewa Herberta "Dedal i Ikar" oraz Stanisława Grochowiaka "Ikar".. Anakreont: Słodki bój, Piosenka; Bilia: Pieśń nad pieśniami: Biblia Antyk: 2: Zinterpretuj wiersz Stanisława Barańczaka Te słowa jako refleksję nad wartością słowa.. Labirynt narysowany na płótnie składał się z ośmiu kręgów czy sfer, zwanych Światami.. Wykorzystaj kontekst 2011-11-01 16:46:27 Dokonaj charakterystyki podanych licencji 2016-09-30 18:47:56Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Czas gry.. Władysław Stanisław Reymont .. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Interpretacja wiersza Pochwała złego o sobie mnieman.. „Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego - młodz.. "Inny świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego opowie.Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 300 słów.. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.. (arkusz do pobrania tutaj) Utwory: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - " Obraz cnoty" oraz Zbigniew Herbert - " Pan Cogito o cnocie"Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów..

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Mitologia grecka często fascynowała twórców literackich.. Próbny egzamin na poziome podstawowym rozpoczął się we wtorek, 25 listopada o godz. 9:00.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Bruno Schulz "Genialna epoka" Zwykłe fakty uszeregowane są w czasie, nanizane na jego ciąg jak na nitkę.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Język polski.. Barańczak: Te słowa: Po roku 1939: 3: Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Stanisława Barańczaka .Aktualizacja, godz. 17.20 Język polski - Nowa Matura (liceum) - poziom rozszerzony: Temat 1: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych fragmentów utworów.Przykładowy plan interpretacji porównawczej Temat 2.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. "Nad Styksem": To Styks, duszyczko indywidualna, Styks, duszyczko zdumiona.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Sformułowanie hipotezy interpretacyjnej, np.: - problem uwikłania życia indywidualnego w historię; Usłyszysz bas Charona w megafonach, popchnie cię ku przystani ręka niewidzialna nimfy, z ziemskiego przepłoszonej lasuDokonaj analizy i interpretacji porównawczej utworu Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" oraz wiersza Zbigniewa Herberta "Ornamentatorzy", aby przedstawić poglądy obu autorów na temat zadań poety ..

Przykładowy plan interpretacji porównawczej 1.

Egzamin na poziomie rozszerzonym uczniowie pisali od godz .Porównanie wizji obozów na podstawie utworów Borowskiego i Herlinga-Grudzińskiego.. "Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej .Poziom rozszerzony: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja porównawcza utworów literackich.Temat 2.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Określ, jaki problem podejmuje Wolfgang Kayser w podanym tekście.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Sformułowanie hipotezy interpretacyjnej, np. - oba fragmenty przedstawiają bohaterów uczestniczących w nabożeństwie na Jasnej GórzeDokonaj analizy i interpretacji porównawczej podanych tekstów: "Słodki bój"- Anakreonta oraz biblijnej "Pieśni nad pieśniami" Miłość to uczucie, do którego każdy indywidualnie podchodzi.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. tak chodzić tak oglądać sceny .Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów: Pieśń XXV, Drogi kąciku porad.. Egzamin maturalny z języka p…Temat tego wypracowania zawsze będzie podobny do tego: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Ewouluowało na przestrzeni dziejów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt