Sprawozdanie nauczyciela stażysty za pierwsze półrocze
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych .. Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.. W trakcie jego trwania tj. od września do końca stycznia realizowałam cele, jakie założyłam sobie już na początku roku szkolnego w planie rozwoju .Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Rozmawiałam z innymi nauczycielami na temat metod, jakie oni stosują.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Plik SPRAWOZDANIE ZA PÓŁROCZE.doc na koncie użytkownika ananam • folder awans zawodowy • Data dodania: 14 mar 2012Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Korzystałam z pomocy oraz wskazówek mojego opiekuna stażu.. W każdej grupie wyłoniono 3 pierwsze miejsca i 1 wyróżnienie,Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015 Staż w Przedszkolu Prywatnym rozpoczęłam dnia 1 września 2014 roku..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

W wyniku konsultacji z opiekunem stażu nauczyłam się w poprawny sposób wypełniać podstawowe dokumenty szkolne, m.in. dzienniki lekcyjne, przebieg klasyfikacji za I półrocze.. Zrozumiałam jak napisać aneks o pracy zdalnej do mojego planu rozwoju .. 22 .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I półrocze w roku szkolnym 2011/2012 Mój staż jako nauczyciel stażysta rozpoczęłam dnia pierwszego września 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Mikołowie - Mokrem.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Sprawozdanie powinno odnieść się do wszystkich zaplanowanych tematów.Re: Sprawozdanie za I semestr Post autor: maja007 » 2012-01-15, 15:25 Witam:) niestety moje 'szefostwo' zawsze zyczy sobie takich sprawozdan bez wzgledu na rodzaj awansu jaki sie robi.. ehh nie dosc ze to moje pierwsze podsumowanie semestru jako wychowawca to jeszcze to sprawozdanie..

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.

8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu ustnie ustalając zasady współpracy.Sprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele.. W biznesowej rzeczywistości takie przypadki zdarzają się .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Opis i analiza zadań - §8 ust.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.W sprawozdaniu powinno się znaleźć podsumowanie ilościowe przeprowadzonych kontroli oraz ich wyniki.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docKwartał lub półrocze.. W trakcie jego trwania od września do końca stycznia (I półrocze) realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie za pierwszy rok stażu na nauczyciela dyplomowanego..

Dnia 06.10.2008 roku wzięłam udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela stażysty" zorganizowanym przez ZCDN.

2 pkt 4c.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciela przedszkola w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 .. z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze Sprawozdanie z działalności bursy/internatu za I okres roku szkolnego .Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu .. Dziękuję za bardzo dobry pomysł na sprawozdanie.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za pierwszy semestr roku szkolnego 2008/2009 Nauczyciel .Nadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny Dokumenty Sprawozdania z realizacji planu nadzoru Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowaSprawozdanie z działalności przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 Drukuj ..

Szczególna sytuacja zachodzi, gdy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe za inny okres niż rok obrotowy.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I półrocze .Sprawozdanie z realizacji planu awansu zawodowego nauczyciela historii na mianowanie za pierwsze półrocze 2017/2018 Pobierz (docx, 46,9 KB) Podgląd treściPropozycja Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. 2 pkt 2Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera .Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Studiowałam nowości wydawnicze związane z tą tematyką.. Działdowo.. Prawie wszystkie dzieci, za wyjątkiem trojga z nich, uczęszczają do przedszkola po raz pierwszy.1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 Nauczyciel stażysta: Joanna Bogucka Opiekun stażu: Czas trwania stażu: 01.09.2015 r.-31.05.2016 r. 01 września 2015 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż, którego celem jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Jeśli tak - jak była ich przyczyna.. Elzbieta Kańczewska..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt