Energetyka w europie klasa 6 notatka
Test jest pod linkiem.. W niektórych krajach duże znaczenie mają też elektrownie jądrowe.. Klimaty Europy; Trochę geologii - Islandia; Metropolie w Europie; Dania i Węgry; Europa Południowa; Francja - nowoczesna gospodarka; Klasa VII.. W Europie znajduje się 47 państw.. Podstawowe surowce energetyczne wykorzystywane w Polsce to węgiel kamienny i węgiel brunatny oraz ropa naftowa i gaz ziemny.. 2.W wielu krajach wysoko rozwiniętych energia ze źródeł alternatywnych stanowi zaledwie kilka procent całkowitej mocy wytwórczej (na przykład w USA, Kanada), dla UE średnio wynosi 6,5%, co ma związek z ciągle jeszcze małą świadomością ekologiczną i wiedzą o możliwościach jakie dają alternatywne źródła energii.Uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają powstały plakat i zapisują do zeszytu notatkę na temat: „Energetyka w Polsce .. Podział klasy na grupy 4 - 5 osobowe (uczniowie odliczają do 4 lub 5 w zależności od .. połączeń międzynarodowych w Europie.. Położenie Polski; Przeszłość geologiczna Polski; Osady i formy polodowcowe.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Geografia klasa 6 A 07.04.2020 Witam Was serdecznie!. Temat IV.3: Energetyka w Europie.. się ze szczególnymi walorami naturalnymi wybrzeża Morza Śródziemnego których nie spotykamy nigdzie indziej w Europie..

Szkoła podstawowa geografia klasa 6 Autor: Weronika Hańczyk Temat: Energetyka w Europie.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku „Skąd czerpiemy energię elektryczną" na stronach 114-115 i wykonać zadanie 1 na stronie 73 w zeszycie ćwiczeń.. Prognozy wskazują na to, iż w 2030 roku zależność ta może wzrosnąć nawet do 70%.. Kryzys wewnętrzny Rzeczypospolitej 3.. Przybrał formę walki społeczno-politycznej, której cele były różne w poszczególnych krajach Europy.3.. Temat: Sprawdzian - Gospodarka Europy.. REFORMACJA I JEJ SKUTKI - NOTATKI _____ Reformacja - ruch religijny i narodowy w Europie XVI wieku dążący do reform w Kościele katolickim w zakresie doktryny, organizacji i obyczajów.. Macie czas 24 godziny (czyli do jutra do 12:30).Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Klasa VI - Energetyka w Europie .. Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie Pobierz z ucze.pl UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA E-ćwiczenia .Podział polityczny Europy.. Polska - środowisko przyrodnicze.. Elektrownie w Europie : cieplne, wodne, geotermalne, geotermalne, wiatrowe, słoneczne.. Wymienić rodzaje elektrowni.. Najnowsze wpisy .Formy ukształtowania terenu na lądach.. Dzieje się tak głównie za sprawą ciągłego wzrostu zapotrzebowaniana energię.Play this game to review Geography..

Kl. 6a ... „ Przemysł i usługi we Francji" oraz „Energetyka w Europie"- krótka notatka w punktach w zeszycie.

Gospodarka Europy , Klasa 6 , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plKlasa 6 Temat lekcji : Energetyka w Europie Temat jest na stronie 114 - 119 Notatka do zeszytu 1.. Polska ma 7 sąsiadów: Niemcy, Czechy, Słowację, Ukrainę, Białoruś, Litwę i Rosję.. Dowiesz się, jakie są rodzaje elektrowni oraz jakie mają one zalety i wadyCo to jest OZE?. Energetyka w Europie , 4.. W latach 2005-2015 udział odnawialnych źródeł energii w strukturze .Energetyka bazuje na tzw. surowcach energetycznych.. Fragment filmu z europejskie zużywają mniej energii niż 10 lat temu przede wszystkim dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej.. Turcja, Rosja i Kazachstan to państwa, których większa część terytorium znajduje się w Azji.. Około 70% wydobywanego u nas węgla kamiennego przeznaczane jest na produkcję energii elektrycznej.. Krainy geograficzne w Polsce; Czynniki .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. (w pliku PDF można nanosić notatki i je zapisywać - patrz zdjęcie nr 1).. Dziękuję za pracę na tej lekcji.KORZYŚCI ZE ZMIANY W PRODUKCJI ENERGII W EUROPIE Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wpływa pozytywnie na środowisko przyrodnicze..

Kl. 6c Wpisać do zeszytu tematy- „ Energetyka w Europie" oraz „ Turystyka w Europie Południowej"- krótka notatka w zeszycie do każdego z tematów ...Formacje skalne w Polsce; Europa.

Zauważalny jest spadek znaczenia węgla w produkcji energii na rzecz surowców odnawialnych.. Wykonaj notatkę ( możesz zrobić to w dogodnej formie np. metaplan- graficzne przedstawienie treści albo zwykłą notatkę).. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie substancji szkodliwych, które są emitowane do atmosfery tj. pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku.3.. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki 5.. Źródła energii elektrycznej dzielimy na odnawialne (niewyczerpywalne) i nieodnawialne ( wyczerpywalne) 2.. Wzrost znaczenia Prus, Austrii i Rosji 4.. Proszę zapiszcie w zeszytach dzisiejszy temat: Energetyka w Europie Cele lekcji: Poznasz odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej.. Największe z nich - Ładoga, Onega) mają genezę tektoniczno - polodowcową.Najwięcej jezior znajduje się na Pojezierzu Fińskim.Inne typy jezior to głównie - krasowe, przybrzeżne, cyrkowe (karowe .Zapisz w zeszycie notatkę z lekcji.. Surowce energetyczne można podzielić na: nieodnawialne - surowce, które występują w ograniczonej ilości i w wyniku eksploatacji mogą ulec wyczerpaniu, są to wszelkie surowce mineralne, jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny.Wszystkie mapy i grafiki pochodzą ze stron: otwarte źródła w Google Grafika wykorzystano fragment filmu: Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji..

Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie WPROWADZENIE DO LEKCJI E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie Przejdź na net.pl Scenariusz lekcji 19.

Drogi Uczniu, przejrzyj prezentację (prezentacja w kolejnych dniach zostanie wzbogacona .Wody powierzchniowe Europy; W Europie występują liczne jeziora głównie pochodzenia polodowcowego (lądolód był ważnym czynnikiem kształtowania rzeźby terenu w Europie).. Energetyka konwencjonalna w Polsce .. 2.Najważniejsze dane charakteryzujące energetykę w Unii Europejskiej: Kraje Unii Europejskiej są w 50% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu.. Załącznik 26.. Jaki jest wpływ struktury produkcji energii w Europie na środowisko?. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii 2.. Europa również w mniejszym stopniu jest zależna od paliw kopalnych dzięki oszczędności energii i szybszemu niż oczekiwane tempu przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych.. Wytwarzaniem produktów zajmuje się następujący sektor gospodarki:Pomysł na e-lekcje Cykl Geografia Klasa 5 Lekcja 19.. Oświecenie 4.. Wojna domowa i monarchia parlamentarna w Agnlii 4.. Niziny - obszary położone od 0 do 300 m n.p.m. Wyżyny - obszary położone powyżej 300 m n.p.m., gdzie wysokości względne nie przekraczają 300 m.. Góry - obszary położone powyżej 300 m n.p.m. , gdzie wysokości względne przekraczają 300 m.Notatkę podaję gotową (ma znaleźć się w zeszycie), przeczytajcie ją… Nic nie wysyłacie- ale nie zwalnia Was to z lekcji i notatki…- sprawdzę zeszyty jak wrócimy do szkoły.. Zmiany polityczne w Europie: - rozpad Czechosłowacji na Czechy i SłowacjęTemat: Energetyka w Europie (zapisać do zeszytu) Punkty do tematu (zapisać w zeszycie) 1.. Barok w Europie i w Polsce 4.. Depresje - obszary położone poniżej poziomu morza.. Rzeczpospolita w czasach saskich 5.. Kiedy zabraknie węgla?. Trudno sobie wyobrazić, aby kraje zasobne w surowce energetyczne nagle przestały je eksploatować i zmieniły kierunek swojej polityki energetycznej .Materiały do samodzielnej pracy w domu z geografii Klasa 6 1.. Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w filmie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt