Chów zwierząt na świecie prezentacja
Pogłowie bydła wynosi w Polsce 7mln.. Ostatnie lata przyniosły tendencję zaniku w naszym kraju chowu owiec.1 Prezentacja o zagrożonych gatunkach roślin i zwierząt w Polsce i na świecie Zagrożone gatunki roślin na świecie Zagrożone gatunki roślin w Polsce Zagrożone gatunki zwierząt na świecie do Podsumowania Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce Autor prezentacji: Dawid Dela klasa IIB5 Sposoby chowu zwierząt Sposób chowu zwierząt zależy od wielu czynników, m.in. od: poziomu rozwoju gospodarczego regionu, warunków przyrodniczych, tradycji względów religijnych i kulturowych.. Na świecie chowa się ok. 1,5 mld sztuk bydła na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.Chów zwierząt dostarcza 50-90% całego dochodu rolnictwa krajów wysoko rozwiniętych, w pozostałych krajach od 10-40%.. Chów zwierząt usprawnia zamknięcie obiegu materii organicznej w ramach gospodarstwa (produkcja obornika).. gospodarsta towarowe- produkcja produktow zywnosciowych na sprzedaz.. sztuk.. W Polsce największe znaczenie odgrywa chów trzody chlewnej i bydła mlecznego ale z roku na rok obserwujemy spadek produkcji, co jest związane z rosnącymi cenami .Chów zwierząt dostarcza 50-90% całego dochodu rolnictwa krajów wysoko rozwiniętych, w pozostałych krajach od 10-40%.. Do szeroko rozumianej działalności rolniczej zalicza się również hodowla ryb..

Obecnie pogłowie tych zwierząt wynosi 18mln.

W ostatnich latach zanika u nas chów owiec.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Liczba sztuk bydła liczy obecnie w Polsce 7mln.. Prezentuje obszary głównych upraw oraz chowu zwierząt.Na jej liściach motyle - jedwabniki morwowe - wytwarzają kokony, z których po dalszej obróbce można wyprodukować jedwab naturalny.. Na rozmieszczenie gatunków chowanych zwierząt znaczący wpływ mają warunki środowiska naturalnego.TEMAT PREZENTACJI: WERSJA ORYGINALNA * FLASH * WERSJA ORYGINALNA * PDF * Czynniki rozwoju rolnictwa (zakres podstawowy) Główne obszary upraw (zakres podstawowy) Chów zwierząt na świecie (zakres podstawowy) Leśnictwo i gospodarka morska (zakres podstawowy) Rozwój i znaczenie przemysłu (zakres podstawowy) Przemysł wysokiej technologii .zastosowaniu hormonów wzrostu i antybiotyków w chowie zwierząt; produkcja ściśle wyspecjalizowana w jednym z kierunków: roślin żywieniowych i pastewnych (głównie zbóż, tj. kukurydza i pszenica) roślin przemysłowych (np. bawełna, soja), chowie pastwiskowym zwierząt, zwanym ranczerstwem (głównie bydła);Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Zwierzęta wiejskie z odgłosami, kolorowymi rysunkami i przyjemną muzyką, to chwila relaksu..

sztuk, co daje nam szóste miejsce w świecie.

szybki przyrost masy ciała niewielkie wymagania żywieniowe chów nie wymaga dużych przestrzeni IMPORT: NA ŚWIECIE = 941,7mln MIĘSO TŁUSZCZ SKÓRA WŁOSIE USA DANIA HOLANDIA ARGENTYNA KANADA WZROST ZNACZENUA CHOWU DROBIU: KUR, KACZEK, INDYKÓW DRÓB POGŁOWIE: łatwa i tania produkcjaNa świecie wyróżnia się dwa podstawowe sposoby chowu zwierząt: CHÓW EKSTENSYWNY -występujący przede wszystkim w regionach słabo rozwiniętych lub o niewielkiej gęstości zaludnienia.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Film przygotowany został w oparciu o mapy upraw z wiking.edu.pl oraz zdjęć z commons.wikimedia.org/wiki.. Występowanie:Adobe Flash Player plugin jest wymagany (musi zostać zainstalowany) aby odtworzyć prezentację ze strony geografia24.eu.. sztuk, co pozwala nam zajmować szóstą pozycje w klasyfikacji światowej.. sztuk.. Wejdź na stronę Adobe i pobierz najnowszą wersję odtwarzacza >>Chów zwierząt gospodarskich na świecie.. Pierwsze próby człowieka w celu udomowienia zwierząt miały miejsce około 10-15 tysięcy lat temu.. Głównym jego celem jest pozyskanie mięsa, mleka, tłuszczu, jaj oraz wełny i skór.. Dzięki bydłu mamy mleko i jego liczne przetwory, a także mięso i skórę.. Rolnictwo jest podstawową i jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka..

Badania w zakresie ekologicznego chowu zwierząt jeleniowatych.

Chów zwierząt odbywa się w formach: pasterskiej, pastwiskowo-oborowej, przemysłowej (w krajach o rolnictwie towarowym).. Wytwarza żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz produkuje surowce dla wielu gałęzi przemysłu.. Chów bydła .. Zwierzęta służą także jako siła pociągowa.W grudniu 2012 w krajowej populacji owiec według Głównego Urzędu Statystycznego ogółem było 218 tysięcy sztuk.. Gospodarstwa samozaopatrzeniowe- sa tworzone w celu zaspokojenia wlasnych potrzeb zywnosciowych.. Dostosowane do treści scenariuszy i artykułów, prezentujące najwyższą jakość, a na dodatek - całkowicie legalne!Ważny dział rolnictwa to hodowla zwierząt.. Hodowla i chów ww.. Chów koni w Polsce niemal w całości służy celom pociągowym.Regiony rolnicze na świecie; Chów zwierząt gospodarskich; Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób .Webinar na żywo z języka ANGIELSKIEGO - oglądaj i podnieś swoje kompetencje językowe!. Drugą, obok uprawy roślin, podstawową dziedziną działalności rolniczej jest chów zwierząt gospodarskich..

Dziczyzna wybrane problemyLiczba tych zwierząt sięga 18mln.

Rozroznia sie 4 glowne systemy chowu:I Uwagi ogólne Obecność zwierząt w gospodarstwie ekologicznym sprzyja urozmaiceniu upraw polowych, ze względu na konieczność pozyskania odpowiednich pasz.. Na rozmieszczenie gatunków chowanych zwierząt znaczący wpływ mają warunki środowiska naturalnego.Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem hodowli zwierząt jest w Polsce chów trzody chlewnej.. Chów zwierząt odbywa się w formach: pasterskiej, pastwiskowo-oborowej, przemysłowej (w krajach o rolnictwie towarowym).. Live nowZwierzęta stanowią integralną część gospodarstwa ekologicznego.. Dziczyzna aspekt biologiczny, gospodarczy i żywnościowy chowu zwierząt jeleniowatych.. Oparcie rolnictwa na procesach biologicznych odróżnia je od innych dziedzin gospodarczych.To pliki graficzne (zdjęcia, rysunki), dźwiękowe (piosenki, podkłady) i multimedia do pobrania on-line.. Zajmuje się nim tylko co setne gospodarstwo rolne w kraju.. Na świecie wyróżnia się dwa podstawowe sposoby chowu zwierząt: CHÓW EKSTENSYWNY występujący przede wszystkim w regionach słabo rozwiniętych lub o niewielkiej gęstości zaludnienia.Plan prezentacji 1. zwierząt nie są skoncentrowane i występują w różnych obszarach Polski.. W ostatnich latach pogłowie owiec maleje, hodowla owiec w celu uzyskania wełny$1.25 Spozycie porduktow pochodzenia zwierzecego Chów a hodowla.. Posiadanie zwierząt zapewnia gospodarstwu dostęp .Produkcja roślinna i zwierzęca na świecie.. Dostarcza ona .Przedmiotowa Strona z GeografiiMówiąc o chowie zwierząt rozumiemy utrzymanie zwierząt gospodarskich dla zapewnienia wydajności produkcji zaś o hodowli zwierząt — ulepszanie ras zwierząt hodowlanych.. Zwierzęta w ciągu swego życia muszą przetwarzać produkty roślinne na produkty o wyższym stopniu kaloryczności dla ludzi, szczególnie pożądanymi produktami są białko i tłuszcze zwierzęce.Rozmieszczenie nierównomierne (małopolska, wielkopolska); Polska zajmuje 9 miejsce na świecie w produkcji mleka (317l/osoba) TRZODA CHLEWNA: chów na mięso, pogłowie ok. 20 mln sztuk (6 miejsce), najwięcej w środkowo-zachodniej i pn części kraju KONIE: hodowla spada, wynosi ok. 500 tys sztuk, stanowią siłę pociągową w małych .Zwierzęta dla dzieci, to bajka i nauka zwierząt dla dzieci na wsi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt