Kultura starożytnej grecji klasa 5 test
Test: Najstarsze dzieje Grecji Test z rozdziału "Najstarsze dzieje Grecji" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.. Starożytna Grecja - powtórzenie.. Zawiera 24 pytań.. Zagadnienia są tak ułożone, ze nawet uczniowie mający problemy w nauce nie powinni miec kłopotu z ich rozwiązaniem.Test o starożytnej Grecji, na poziomie 2 klasy liceum ogólnokształcącego, poziom rozszerzony, nowa podstawa programowa.. W niej.test > Starożytna Grecja Ważne pojęcia: Kultura minojska - rozwinęła się na Krecie w IV/III-II tysiącleciu p.n.e., Minojczycy znali pismo (pismo linearne A); według mitologii król Minos rozkazał Dedalowi zbudować w Knossos labirynt dla swojego syna, MinotauraWybierz test z rozdziału Starożytna Grecja lub podrozdziałów podręcznika Zrozumieć przeszłość cz. 1 dla Klasa II Liceum.84% Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie; 79% Ubiór w Starożytnej Grecji.. hierarchizacja panteonu - wśród bogów istniała hierarchia: najważniejsi bogowie mieszkali na .Wyjaśnij, jaką funkcję w kulturze starożytnej Grecji pełniły mity.. W procesie tym swój udział miały wszystkie ludy zamieszkujące świat grecki od okresu minojskiego.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Kultura hellenistyczna-powstała na skutek wymieszania się kultury greckiej z kulturami Wschodu..

Kultura starożytnej Grecji Religia Greków.

W swych utworach podkreślał, że dobrem jest dążenie do tego, by być .. Zamieszkiwali w miastach‑państwach zwanych poleis (w liczbie pojedynczej: polis).Polis to miasto wraz z otaczającymi je wsiami, ale także forma organizacji politycznej i wspólnota zamieszkujących je obywateli.Poprzednia strona Kultura i wierzenia starożytnych Greków.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.Poznaj swoją historię, gdybyś znajdował się w Starożytnej Grecji!. Religia grecka kształtowała się stopniowo.. Czynnikiem integrującym starożytnych Greków była kultura: język, wierzenia, teatr i odbywające się co 4 lata igrzyska w Olimpii.II.. Ludność przejmowała grecką modę, poznawała dzieła literackie.KULTURA STAROŻYTNEJ GREJI - NOTATKA _____ 1.. Podkreśl dyscypliny sportowe, w jakich konkurowali starożytni Grecy (0-4 p) rzut dyskiem, skok w dal, zapasy, piłka nożna, biegi, rzut oszczepem, kolarstwo, hokej 4.. Powiedz, jak nazywa się przedmiot przedstawiony na ilustracji oraz gdzie i do czego był używany.. filozofia („umiłowanie mądrości) - nauka zajmująca się szukaniem odpowiedzi na temat miejsca i roli człowieka w świecie - Tales z Miletu - Sokrates - Platon - Arystoteles 2. a. twórczość Homera - Iliada - Odyseja b. twórczość Hezjoda - Teogonia - utwór o pochdzeniu bogówŚrodowisko naturalne starożytnej Grecji..

Kultura starożytnej Grecji.

#zrozumiecprzeszlosc #zrozumiecprzeszlosc1 #liceum #technikum # .Test o starożytnej Grecji, na poziomie 2 klasy liceum ogólnokształcącego, poziom rozszerzony, nowa podstawa programowa.. TEST Z LEKTURY: Hobbit, czyli tam i z powrotem.. Malowidło greckie z ok. 490 r. p.n.e. 490 p.n.e., British Museum, domena publiczna.. Gatunki literackie: Epos - najstarszy gatunek literatury europ.. Nowa Era Lekcja historii opowiadająca o kulturze starożytnych Greków.. Świat wyobrażeń religijnych.. Test opracowałam podczas kursu z pomiaru dydaktycznego.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.2.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Którego uczestnika 9. edycji Top Model przypomi.3.. Religia grecka a) cechy religii greckiej: politeizm - wierzono w wielu bogów antropomorfizm - bogów wyobrażano sobie w postaci ludzkiej i nadawano im ludzkie cechy.. Starożytna Grecja - jak wiele o niej wiesz?. Udostępnij.. Polecenie 5.. J.K 2 lata temu.. Test: Matura - Starożytna Grecja .Kultura starożytnej Grecji Klasa I Gim LITERATURA GRECKA Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodając do niego 5 samogłosek.. Starożytna Grecja.. „W starożytnej Grecji" - wersja B, plik: test-standardowy-do-rozdzialu-v-w-starozytnej-grecji-wersja-b.doc (application/msword) Wczoraj i dziśTest dla tematu: Starożytna Grecja - kultura starożytnych Greków..

Kultura i sztuka starożytnej Grecji.

Wymień trzy bóstwa olimpijskie i powiedz, jakimi dziedzinami życia się opiekowały.. Grecy nie stworzyli żadnego tekstu zawierającego powszechnie obowiązującą wiedzę o bogach.Rozdział II.. Wczoraj i dziś, wyd.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Wczoraj i dziś dla klasy 5.. 82% Ściąga ze starożytnej Grecji; 85% Kultura starożytnej Grecji; 83% Wpływ myśli, literatury i sztuki greckiej na cywilizację europejską.Plik Test starożytna GRecja kultura.doc na koncie użytkownika piotr.warrior • folder Testy • Data dodania: 23 sie 2015Starożytna Grecja Cały filmTest Starożytna Grecja, Rozdział II: Starożytna Grecja podręcznika Zrozumieć przeszłość cz. 1 dla Klasa II.. Objaśnij jego związki z religią.. W ten sposób powstał alfabet grecki, który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej.. W kulturze starożytnych Greków bardzo ważny był ideał człowieka, który wykazywał w swoim życiu cnoty takie jak piękno i dobro, gdzie dobrem było nieustanne dążenie do tego, by wciąż się doskonalić w pełnieniu funkcji współobywatela.. Homer nieco inaczej opisywał dobro.. _Raisa_ • 5 miesięcy temu • #grecja #mitologia #mitologiagrecka #starozytnagrecja #starozytnosc #zdrapka _Raisa_Test Kultura starożytnej Grecji, podrozdział podręcznika Śladami przeszłości dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.2..

Wytłumacz, w jaki sposób powstał teatr w starożytnej Grecji.

.Kultura starożytnych Greków.. Skomentuj.. Sprawdź swoją wiedzę!Test: Test wiedzy o starożytnej Grecji I gimnazjum Ciekawy test sprawdzający wiedzę na temat starożytnej Grecji.. 298 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0.. Napisz w kilku zdaniach, na czym polegało wychowanie spartańskie.Sprawdzian klasa 5-ta do działu Starożytna Grecja został przygotowany pod tematy takie jak: funkcjonowanie demokratycznych Aten, funkcjonowanie monarchistycznych Spartan, wojny grecko-perskie, mitologia grecka, kultura starożytnej Grecji, podboje Aleksandra Wielkiego.Praeceptor 22 października 2016 5 kwietnia 2019 Możliwość komentowania Kultura starożytnej Grecji została wyłączona Starożytni Grecy (Hellenowie) nie stworzyli jednego państwa.. ; utwór epicki w którym obok siebie funkcjonowały świat .Sprawdzian "Starożytna Grecja" - test sprawdzający - rozdział 2.. #Antyk #Mitologia #Grecja .. Test: Starożytna grecja - daty Test zawiera najważniejsze daty w historii starożytnej Grecji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt