Scenariusz lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej matematyka
Cele ogólne:-Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.-Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.podręcznik, tablica interaktywna, kartki z zadaniami podanymi przez nauczyciela - załącznik nr 1 i 3, zbiór zadań „Matematyka wokół nas" FORMY: w grupach, indywidualna, w parach PRZEBIEG LEKCJI: 1.. Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji: wyznaczanie środka symetrii figury,Obsługa tablicy nie jest trudna, choć przyznaję, że na początku sama miałam obawy przed wykorzystaniem jej w pracy z dziećmi.. Scenariusze dostosowane do stworzonych aplikacji Wrocław, Zgorzelec, 2013 .. Treści nauczania z podstawy programowej.. Pytam uczniów, czy będą pamiętać, czego się dzisiaj nauczyli.SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO Przedmiot: MATEMATYKA klasa: VI czas: 45 min.. (a + b) • 6 = 6a + 6b Pozosta e przyk ady uczniowie rozwi zuj sami.Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie czwartej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Temat: Historia rybaka, jego żony i złotej rybki.. C e l e o g ó l n e : utrwalenie wiadomości o figurach geometrycznych .. Niesłusznie!. Wykorzystuję nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne na początku zajęć, aby usprawnić sprawność rachunkową..

Scenariusz lekcji matematyki w kl. V.

Znajdziesz tu gotowe i bezpłatne materiały (lekcje, ćwiczenia interaktywne, strony, programy), które można .3.Podanie tematu lekcji.. Formy pracy: praca indywidualna, w grupach, zbiorowa, praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.. Uczeń: - zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (VIII.8)W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii.. Temat: Fractions - revision.praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, metoda zajęć praktycznych - praca z modelami brył i tablicą interaktywną, pokaz animacji i filmu krótkometrażowego.. 2.Interaktywne zabawy matematyczne nadają się zarówno do ćwiczeń w domu pod okiem rodzica, jak również w szkole na lekcjach matematyki czy zajęciach wyrównawczych.. 17.Konspekt lekcji z edukacji matematycznej Klasa:II f Data: 28.04.2016 Czas: 45 minut Prowadzący: A. Wojczyk Temat bloku: Maj w pełni.. Projekt „Jutro idę do szkoły - program edukacji przedszkolnej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zwierzęta też lubią wiosnę - zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej..

Lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej z oprogramowaniem Flow!Works Pro V2.0:.

Bardziej szczegółowoWykorzystanie aplikacji OneNote do prowadzenia interaktywnych lekcji z uczniami - szkolenie dla uczestników sieci Aktywna tablica Tworzenie testów i ankiet w aplikacji Forms - szkolenie on-line w ramach cyklu „Edukacja zdalna z wykorzystaniem aplikacji Microsoft".Przykładowy sposób wykorzystania tablicy w pracy z całą klasą W tym kursie poznasz narzędzia do tworzenia interaktywnych kart pracy, otrzymasz instrukcje obsługi kilku tablic najczęściej spotykanych w szkołach.MegaMatma.pl to narzędzie, które z powodzeniem może zastąpić tradycyjne podręczniki, zbiory zadań i tablice, gdyż poza wykorzystaniem na tablicy interaktywnej można z niego korzystać również na innych urządzeniach (komputer PC, laptop, tablet, iPad, smartphone itp.) z dostępem do Internetu.. Cele ogólne: - Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 30.. Cele szczegółowe: Uczeń: - zna tabliczkę .Wykorzystanie TIK, wykonywanie zadań na tablicy interaktywnej Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach Pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna z oprogramowaniem materiały przygotowane przez nauczyciela Przebieg lekcji: 1..

Temat: Zwierzęta też lubią wiosnę - zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

[na tablicy prezentowany jest diagram, wybrany uczeń czyta treść ćwiczenia 14, uczniowieScenariusz lekcji matematyki w kl. VII.. 1.Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi na nas przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjęliśmy nową politykę prywatności, w której wyjaśniamy w jaki sposób zbieramy .Scenariusze lekcji dla klas I-III oraz IV-VI 2 listopada 2013 Sebastian Wasiołka Dodaj komentarz Gotowe scenariusze lekcji, które tworzą naukowcy, w ramach Uniwersytetu Dziecięcego- praca z podręcznikiem, ćwiczenia, praca ze zbiorem zadań „Matematyka wokół nas", z tablicą interaktywną ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik, tablica interaktywna, kartki z zadaniami podanymi przez nauczyciela FORMY: zespołowa, w grupach, indywidualna PRZEBIEG LEKCJI: 16.. Mno enie sumy algebraicznej przez jednomian.. T em a t : Powtórzenie wiadomości o czworokątach.. Okazała się bardzo przydatną pomocą w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, a przy tym pozwoliła świetnie się bawić.b) Uczniowie wykonują zadania korzystając z zasobów e-podręcznika kl.5 na tablicy interaktywnej: Pole równoległoboku i rombu - zadania Poziom A - zad.3 Poziom B - zad.14 Poziom C - zad 16 jeśli starczy czasu - domino matematyczne z wykorzystaniem wzorów na pola rombów, równoległoboków) Faz podsumowującaScenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej..

Podanie tematu oraz celów lekcji w języku ucznia.

Konspekt zajęć matematycznych dla klasy III - Gry i zabawy w matematycznym zoo - L. Domańska Konspekt zajęć informatycznych dla klasy V -Graficzne prezentowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym - A. Mielcarek Konspekt lekcji matematyki w klasie 4 - Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie - A .Scenariusz lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej kl. IV Temat : Pola figur płaskich Cele: Ucze ń o rozumie, co to jest pole figury o podaje pole figury zbudowanej z kwadratów jednostkowych o rysuje figury zło żone z okre ślonej liczby kwadratów jednostkowychTablica interaktywna stwarza nauczycielom matematyki nowe możliwości w nauczaniu swego przedmiotu, a zastosowanie dodatkowego odpowiedniego oprogramowania, te możliwości jeszcze zwiększa.. Czynności organizacyjne (sprawdzenie listy obecności, zapoznanie uczniów z tematem lekcji).. Temat dnia: Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30 - rozwiązywanie zadań.. Temat: Związek między bokami w trójkącie prostokątnym - twierdzenie Pitagorasa Czas: 45 min.. „Wiosna na łące" inteligencje wielorakie w procesie uczenia się małego dziecka Scenariusz zajęć dydaktycznych -Zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej - Bawimy się z Wiosną na łąceScenariusz modelowego zajęcia edukacyjnego dla dzieci 5 - letnich przeprowadzony przez nauczycielkę Dorotę Kulik w dniu 26.03.2014 roku w PM nr 200.. Błyskawiczny dostęp do informacji wymusza na nauczycielach nowe podejście do edukacji - by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi: komputerów, tablic interaktywnych i dostępnego oprogramowania.Scenariusze zajęć z matematyki „Zrozumieć .. § zestaw interaktywny § buźkomat - okrągła „urna", pudełko na „głosy" (buźki) § komplet okrągłych obrazków z buźką uśmiechniętą i smutną x liczba uczniów Przebieg zajęć : 1.z wykorzystaniem tablicy interaktywnej .. C z a s z a jęć: 1 jednostka lekcyjna (45 minut).. Nauczyciel rysuje na tablicy interaktywnej cztery prostok ty o bokach: a) a, b i 6 b) c, 8 i d c) 5, z i 5 d) s, t i k Przedstawienie przez nauczyciela sposobu obliczenia pola prostok ta.. Zaplanowany przebieg lekcji angażuje uczniów w problematykę średniej poprzez zabawę i wspólne doświadczenie.. Scenariusz lekcji matematyki w kl. V.. CELE OGÓLNE: dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny;Możemy wykorzystać płyty dołączone do podręczników (coraz więcej mamy tzw. podręczników multimedialnych, idealnych do pracy z tablicą), jednak jeśli nie są one wystarczające z pomocą przychodzą poniższe źródła..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt