Współczynnik stabilizacji napięcia
S TV = ∂V out ∂T - dryf termiczny napięcia wyjściowego, 8. α V = 1 V out ∂V out ∂T = ∂ln(V out) ∂T - współczynnik dryfu termicznego napięcia wyjściowego, 9. η = P out P in - sprawność energetyczna układu, 10.. Su=dUwe/dUwy przy IL=const.. Mogą pracować w trybach stabilizacji napięcia lub prądu przełączanych automatycznie z możliwością ustawienia graniczStabilizacja napięcia ≤50mV Współczynnik stabilizacji napięcia przy zmianie obciążeniacharakteryzujących układ stabilizatora napięcia zalicza się: wartość napięcia wyjściowego (stabilizowanego), zakres wartości zmian napięcia wejściowego, współczynnik stabilizacji, zakres wartości prądu, który można pobierać z układu stabilizatora.. Współczynnik stabilizacji od zmian napięcia wejściowego S U, jest bardzo istotnym parametrem stabilizatora.- temperaturowy współczynnik napięcia Zenera (napięcia stabilizacji) TKU Z definiowany wzorem TKUZ= 1 UZ dUZ dT |I Z= a m l q r (4.2) który wyraża stosunek względnej zmiany napięcia stabilizacji dU Z /U Z do bezwzględnej zmiany temperatury dT przy określonym prądzie stabilizacji a podawany jest w 1/°C lub %/°C; - rezystancję .Stabilizator napięcia T = 25°°C UO Zakres napięć wyjściowych IO = 10mA 2.85 <> 36 V ∆UO/UO Współczynnik stabilizacji napięcia wyjściowego od zmian obciążenia Imin = 10mA Imax = 1,5A 0.1 0.15 1 % ∆UO/∆UI Współczynnik stabilizacji napięcia wyjściowego od zmian napięcia wejściowego UI = 8.20V UO = 5V 0.1 0.4 % UO - UI .Mogą pracować w trybach stabilizacji napięcia lub prądu przełączanych automatycznie z możliwością ustawienia granicznej wartości prądu obciążenia w dowolnym punkcie zakresu..

S V = dv out dv in współczynnik stabilizacji napięciowej, 7.

- Bezpieczeństwo: EN 61010-1.. Zakres zmian napięcia wejściowego określa minimalną Uwe min i maksymalną wartość Uwe max napięcia wejściowego, przy której stabilizator poprawnie pracuje (rys. 2a).. W przypadku stabilizatorów Do podstawowych parametrów stabilizatorów zaliczamy: napięcie wyjściowe, zakres zmian napięcia wejściowego, współczynnik stabilizacji, rezystancję wyjściową.Współczynnik stabilizacji napięcia przy zmianie obciążenia 0,02% Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego)współczynnik stabilizacji napięcia, warunki eksploatacji zasilacza, zwłaszcza dopuszczalny zakres temperatury otoczenia i wilgotność powietrza.. Podobnie jest z Rwy.. Wykorzystując model diody dla odcinkowo-liniowej charakterystyki prądowo-napięciowej, wyprowadzimy wzory opisujące parametry stabilizatora .R in = dv in di in rezystancja wejściowa, 6.. Współczynnik stabilizacji napięcia KU: K U U U wy we = ∆ ∆, (1)Jakość stabilizacji napięcia charakteryzuje współczynnik stabilizacji zdefiniowany jako stosunek względnej zmiany napięcia wyjściowego do względnej zmiany napięcia wejściowego, czyli: ∆U wy k= Oczywiste jest że, im k ma mniejszą wartość tym lepsza jest stabilizacja układu (typowe wartości: k=0,02÷0,05).rametry stabilizacji lepsze, niż stabilizato− ry o napięciu ustalonym..

Zasilacz laboratoryjny Peaktech 6225Anapięcia stabilizacji (uz.

Bardzo ważna jest również wyjściowa charakterystyka obciążeniowa zasilacza, która przedstawia zależność napięcia wyjściowego od wyjściowego prądu zasilacza.Stabilizator z diodą Zenera jest najprostszym układem stabilizacji napięcia, stosowanym w prostych zasilaczach lub jako źródło napięcia odniesienia.. Współczynnik stabilizacji napięciowej (ang. line regulation), który jest wyrażony jako stosunek zmiany napięcia wyjściowego do zmiany napięcia wejściowego: =.. Współczynnik stabilizacji wyraża stosunek względnych zmian prądu płynącego przez diodę do wywoływanych przez nie względnych zmian spadku napięcia na diodzie Dla typowych diod stabilizacyjnych krzemowych wynosi on ok. 100.4 Parametry stabilizatorów napięcia i prądu Parametry stabilizatorów: nominalna wartość napięcia wyjściowego wy i jego tolerancja; maksymalny prąd wyjściowy I wy ; maksymalny prąd zwarcia I zw ; zakres dopuszczalnych zmian napięcia wejściowego wemin do wemax ; minimalny spadek napięcia pomiędzy wyjściem a wejściem potrzebny do właściwej stabilizacji napięcia wyjściowego .Napięcie zasilania: 220VAC ±10% 50/60Hz Napięcie wyjściowe 0÷30 V; Prąd wyjściowy 0÷5 A; Wyświetlacz cyfrowy: napięcie, prąd, mocy Stabilność napięcia ≤0,01% ±2mV; Współczynnik stabilizacji napięcia ≤0,2% ±2mV; Szumy napięcia: <0.3%Vrms Stabilność natężenia ≤0,01% ±3mA; Współczynnik stabilizacji obciążenia ≤0,2% ±2mA .obciążeniowy współczynnik stabilizacji napięcia CV 0,01%+2mV; prądu CC 0,2%+3mA; napięciowy współczynnik stabilizacji napięcia CV 0,01%+2mV; prądu CC 0,2%+3mA; tętnienia i szumy napięcia CV 1mVrms; prądu CC 2mArms; czas gotowości <100µs; współczynnik temperaturowy <200ppm/°C; Wymiary 126x275x155mm; waga 5.4kgWspółczynnik stabilizacji napięcia CV ≤ 0,01% + 2mV; Obciążeniowy współczynnik stabilizacji prądu CC ≤ 0,2% + 3mA; Obciążeniowy współczynnik stabilizacji napięcia CV ≤ 0,01% + 2mV; Tętnienia i szumy prądu CC ≤ 2mA rms; Współczynnik stabilizacji prądu CC ≤ 0,2% + 3mA; Dokładność odczytu prądu ± 2% ww + 1 cyfra• Napięcie zasilania 230VAC +-10%, 50/60Hz • Dokładność odczytu napięcia Dokładność 1.0[%] Dokładność 1 [cyfr] prądu Dokładność 1.0 [%] Dokładność 1 [cyfr] • Obciążeniowy współczynnik stabilizacji napięcia CV 0,01%+2mV prądu CC 0,2%+3mA • Napięciowy współczynnik stabilizacji napięcia CV 0,01%+2mV prądu CC 0 .Mierniki wielkości elektrycznych Zasilacze 305D Zasilacz laboratoryjny 30V/5A LED, PowerLab Zasilacze stabilizowane serii POWERLAB są bardzo precyzyjnymi źródłami prądu stałego z płynną regulacją napięcia i prądu w całym zakresie..

W celu wyznaczane Rwy wyznacza się reakcje...Rezystancja wyjsciowa i współczynnik stabilizacji napięcia.

S TV = V out dryf termiczny napięcia wyjściowego, T 8. α V = V out V out T = ln(v out) współczynnik dryfu termicznego napięcia wyjściowego, T 9. η = P out P in sprawność energetyczna układu, 0.. W większości stabilizatorów tego typu, jeśli nie we wszystkich, owo napięcie, które możemy traktować jako napięciePatrz wyżej (to kt =1,11, to inny współczynnik - współczynnik kształtu ZOBACZ).Ten wynik kt=0,48 - współczynnik tętnień - dotyczy prostownika bez filtru pojemnościowego na obciążeniu rezystancyjnym, ale już szeregowa indukcyjność w obwodzie prądu (stałego, czy przemiennego) będzie działać jako filtr dolnoprzepustowy prądu i oba przebiegi (napięcia i prądu) wyprostowane .Rezystancja wyjsciowa i współczynnik stabilizacji napięcia.. Współczynnik stabilizacji oblicza się zakładając dla uproszczenia stała wartość prądu obciążenia IL=const i oblicza się reakcje układu na zmianę dUwe napięcia zasilającego.. P SRR (ang.Znamionowe napięcie wyjściowe to napięcie, na które stabilizator został zaprojektowany i wykonany.. Podobnie jest z Rwy.. TAK: Praca w trycie C.C.. Współczynnik stabilizacji oblicza się zakładając dla uproszczenia stała wartość prądu obciążenia IL=const i oblicza się reakcje układu na zmianę dUwe napięcia zasilającego.. Napięcie wejściowe zmieniać w założonych granicach (np. od 10 do 11 V)..

Zasada pracy takich stabilizatorów oparta jest na "pilnowaniu" napięcia między wyjściem, a końcówką ADJ.

Im mniejsza jego wartość, tym lepiej.Przekształcając ten wzór można wyliczyć współczynnik stabilizacji napięcia oznaczony symbolem S u S u = D U wy / D U we =R D /(R + R D ) Z przedstawionego wyżej wzoru widać, że aby uzyskać dobrą stabilizację, a więc mały współczynnik S u , to rezystancja R powinna być znacznie większa w stosunku do R D .Współczynnik stabilizacji oblicza się zakładając dla uproszczenia stała wartość prądu obciążenia IL=const i oblicza się reakcje układu na zmianę dUwe napięcia zasilającego.- współczynnik stabilizacji napięciowej, 7.. Modele 302D, 303D, 305D, 605D, 3020D oraz 3030D wyposażone są w pojedyncze wyjście regulowane.- Napięcie wyjściowe ew. prąd wyjściowy odczytywane są na dwóch oddzielnych wyświetlacza LED - Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem - wyjścia napięcia stałego o mocy 5V/0,5 A ew. 12 V/ 0,5 A posiadają wysoką stabilność i niski współczynnik tętnienia.. TAK: Współczynnik stabilizacji napięcia CV: 0,01%+2mV: Tętnienia i szumy napięcia: 1mVrms (5Hz-1MHz) Stabilizacja prądu: 0,1%+3mA: Tętnienia i szumy prądu .2..Komentarze

Brak komentarzy.