Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty religia
Dokumentowanie przebiegu stażu Gromadzenie dokumentacji 09.2015-05.2018 Teczka stażysty 3. rozpoczęłam staż, którego głównym celem było uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.III.. Publikacje na stronach www.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Przygotowanie sprawozdania za4.. do 31.05.2003r.Zadanie Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania Organizacja i przebieg stażu 1.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. 2.Obowiązek opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego wynika z Karty Nauczyciela, natomiast szczegółowe ustalenia zawarte są w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (2020-07-09) Według rozporządzenia z 1 marca 2013 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2020-07-07)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela religii stażysty Dnia 1 września 2011r.

Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.. Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .. Tworzenie baz łączy do stron www z zakresu dydaktyki katechezy, wychowania, pracy z chórem, rozbudzania muzykalności ucznia.. Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .Propozycja oceny dorobku zawodowego..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Obowiązek opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego wynika z Karty Nauczyciela, natomiast szczegółowe ustalenia zawarte są w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Elżbieta Pyszko Stanowisko: nauczyciel religii Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Bukowsku Posiadane kwalifikacje: - Wykształcenie wyższe magisterskie zWspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczycielki religii Jolanty Matusiak z okresu stażu ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w terminie od 1.09.2000r..

Działania na rzecz szkoły i samorozwoju zawodowego na bieżąco dokumentowałam.

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. Miejsce pracy: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarzRównocześnie, jestem pełna podziwu dla tych, którzy to zrobili!. Warszawa .. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Imię i Nazwisko: Wiesława Kaczor Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r. Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im.. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi 3.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Teresa Stypułkowska.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić..

Sprawozdanie z realizacji stażu.

W szczególności zaś: .. swoją postawą, zaangażowaniem oraz sposobem realizacji zadań przyjętych na czas realizacji stażu potwierdził(a) w .Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: ks. Robert Karolak Rodzaj prowadzonych zajęć: religia Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych z Zaborowie Opiekun stażu: Ewa BargiełSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty I.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Cały okres stażu 2007-2008 r. Cały okres stażuOtóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopnień nauczyciela kontraktowego.. Ostrów WielkopolskiPrzygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.. Stanowisko: nauczyciel religii 4.. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Studia: teologia UMK, praca socjalna UKW II.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2006r.. Dane osobowe 1.. LubochniaSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r.. Imię i nazwisko: mgr Barbara Giersz 3.Nazwa placówki: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im.. Wandy Chotomskiej w Dąbiu Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanyPamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. nauczyciela stażysty .. za okres stażu .. zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego..Komentarze

Brak komentarzy.