Przykładowa karta charakterystyki środka chemicznego do dezynfekcji sanitariatów
Strona: 1 z 7 Data sporządzenia: 18.06.2012r.. Pomocna w tym jest chemia profesjonalna, której środki czystości pozwalają osiągnąć dokonały efekt przy niewielkim wysiłku.Quatrodes® Extra to płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, podłogi, ściany), w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach (do dezynfekcji łóżek do opalania), gabinetach masażu i .Karty charakterystyki produktu; .. krzyżowego, ważne jest, aby personel sprzątający mógł stosować wybrane preparaty w odpowiedni sposób.. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.). To właśnie stąd dowiesz się czy produkt jest rakotwórczy, żrący, niebezpieczny .KARTA CHARAKTERYSTYKI MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Data wydania 01.10.2015 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. W ofercie posiadamy preparaty do gruntownego i bieżącego czyszczenia: W ofercie Medisept znajdują się zarówno środki do codziennego mycia powierzchni i narzędzi, jak i produkty takie jak .Karty charakterystyki.. Kenosept G jest preparatem na bazie alkoholu, którego zatwierdzona przez departament rejestracji produktów biobójczych receptura została dostosowana przede wszystkim do potrzeb szpitali .Delikatny, kwaśny, myjąco-pielęgnujący preparat w żelu do codziennego mycia sanitariatów..

... Karta charakterystyki; Informacja techniczna; ...

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: „CLOVIN" S.A. ul. Zarzecze 14 18-220 Czyżew tel: (086) 275 50 58 e-mail: [email protected] Osoba odpowiedzialna za sporządzenie karty charakterystyki Barbara Jonasz e-mail: [email protected] .Cid Lines Kenosept G - Żel do dezynfekcji rąk - 5 l .. Oferujemy wysokiej jakości środki do czyszczenia min.. Płynny środek do dezynfekcji sanitariatów Identyfikacja firmy/przedsi ębiorstwa .. Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m³ wł./cm3 Kategorii 67-63- Propan-2-ol (izopropylowy alkohol) 900 1.200Nazwa handlowa: DM016- Kwaśny środek do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych.. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego .Zalecany do mycia i dezynfekcji ssaków, misek oraz separatorów amalgamatu.Środki chemiczne do czyszczenia pojazdów.. Zawsze służymy fachowym doradztwem i szkoleniami.Pobierz kartę charakterystyki STRIP TECH TM20.. Nazwa handlowa: DM044- Płyn do czyszczenia dywanów i tapicerki.VC 550 K DEZYNFEKCJA - Preparat dezynfekcyjno-myjący Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy) Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera: Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja Stężenie 7,5 - <10 %Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne..

Zawsze służymy fachowym doradztwem i szkoleniami.Płyn przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji sanitariatów.

Strona 1 z 13Od 1 czerwca 2017 roku mamy do czynienia już tylko z jednym wzorem karty charakterystyki.. Wybór środka dezynfekującego, który nie tylko spełnia najnowsze normy, ale jest także skuteczny wobec wielu różnych patogenów i wyróżnia się łatwością użycia, pomoże w przestrzeganiu .. Profesjonalne środki do czyszczenia sanitariatów pozwalają na skuteczne pozbywanie się bakterii oraz innych organizmów mających niekorzystny wpływ na zdrowie wszystkich użytkowników.. Tylko do użytku profesjonalnego.. Biała toaleta, biała wanna i biała umywalka to też priorytet w sprzątaniu łazienki.. Zalecany do czyszczenia stali nierdzewnej oraz emalii .Żel do mycia, dezynfekcji i wybielania w łazience - 0,7 L - firmy ENZIM .. Pobierz załącznik (409.85k) Opis.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki producent Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Spółka AkcyjnaKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.2 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja III) Nazwa handlowa produktu: do udrożniania rurKret AKTYWNY ŻEL PODWÓJNA SIŁA strona 2/13 H: ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H290 Może powodować korozję metali H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Zawiera: Podchloryn sodu, Wodorotlenek sodu, Tlenek .W kuchni panuje wysoka temperatura (ok.40oC), duża wilgotność oraz hałas..

sanitariatów, podłóg, mebli, szyb.

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporz ądzona zgodnie z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 (REACH) .. Pozostawia długotrwały, świeży, kwiatowy zapach.. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu.. Przez wdychanie:Karta Charakterystyki oprócz zgodności z przepisami unijnymi musi być zgodna także z przepisami państwa na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, co oznacza konieczność dostosowania niektórych jej parametrów np. limitów ekspozycji do obowiązujących na terenie poszczególnych krajów.profesjonalne środki utrzymania czystości dla firm, gastronomii, służby zdrowia, rynku HoReCa.. płyn do WC będący uniwersalnym środkiem czyszczącym, granulaty do rur oraz płyny do udrażniania rur, odkamieniacze, płyny do mycia łazienek i inne środki do czyszczenia sanitariatów.W naszej bogatej ofercie można znaleźć najlepsze środki chemiczne do łazienki tupu kamień i rdza używane .LAKMA Professional - producent profesjonalnych środków czystości dla Firm, rynku HoReCa, gastronomii, służby zdrowia.. Identyfikacja zagrożeń - informacja o zagrożeniach: Zagrożenia biologiczne .. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane..

Nie zawierający fosforanów, chlorowo-zasadowy preparat do czyszczenia i dezynfekcji.

Środek usuwa grzyb z cementu i zapraw silikonowych.Produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.. Profesjonalny żel do dezynfekcji marki Cid Lines, producenta środków chemicznych o fachowym zastosowaniu, np. w gastronomii lub sanitariatach.. Biel w łazience dla większości z nas oznacza nieskazitelną czystość i higienę.. Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne> Chemia profesjonalna > Mycie sanitariatów > Diversey Domestos Professional .. Karta charakterystyki.. Stare karty odchodzą w kąt, dlatego osoby używające niebezpiecznych substancji chemicznych oraz różnego rodzaju ich mieszanin, mają obowiązek posiadać karty charakterystyki dopasowane do nowego wzoru.Środki do sanitariatów.. Służymy fachowym doradztwem, szkoleniami, serwisemPłyny do dezynfekcji rąk oprócz zapewniania ochrony przed drobnoustrojami wpływają na ich procesy regeneracyjne.. Domestos Professionl Pine Fresh jest zagęszczonym płynem do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni w szpitalach i innych .1 Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r.. Zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) SEKCJA 1.Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy: W razie złego samopoczucia należy się udać do lekarza razem z Kartą Charakterystyki produktu.. Nie pozostawia smug.. Wszystkie ofe…Chemia do łazienki obejmuje szeroką gamę produktów, na którą składają się min.. SEKCJA 1.. To dokument podstawowy i obowiązkowy dostarczony przez producenta (dostawcę lub upoważnionego przedstawiciela).. Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: resztki mydeł, osady mineralne, nacieki po twardej wodzie.. Kucharz pracuje w systemie zmianowym od 8.00 do 22.00, a w przypadku imprez zamawianych do godziny 2 w nocy.. sanitariatów, podłóg, mebli, szyb.. Kwaśny środek w postaci żelu do codziennego mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych jak również posadzek,KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA PREPARATU CHEMICZNEGO Opracowano w dniu: 06.01.07 Strona 3 /stron 7 NAZWA: WC TRIX Dezynfekujący HOT RED Data aktualizacji: 05.12.2007 r. Metody oczyszczania: Zanieczyszczony teren obwałować ziemią by nie dopuścić do przedostania się preparatu do systemów wodnych.Chemia profesjonalna do toalet - wysoka skuteczność w usuwaniu zabrudzeń.. Produkt biobójczy.. Dostępne produkty radzą sobie świetnie z zanieczyszczeniami gromadzącymi się na muszlach, pisuarach, umywalkach, kafelkach .Nazwa wyrobu: Środek do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt