Pierwsze cywilizacje prezentacja
Cywilizacja Sumerów.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. Początki pierwszych cywilizacji sięgają trzeciego tysiąclecie przed naszą erą.. Młodzież poznała zwyczaje artystyczne i kulturowe dawnych kultur, Omówione i zaprezentowane w formie multimedialnej .Historia świata zwyczajowo utożsamiana jest z historią gatunku ludzkiego, liczoną od momentu pojawienia się na świecie pierwszych Homo sapiens do czasów dzisiejszych.. Ponieważ były to miejsca dogodne do obrony.. Czas wielkich przemian - opisujemy zmiany w życiu człowieka, w neolicie.. Ludzie stopniowo porzucili koczowniczy tryb życia, osiedlając się w miejscach dogodnych dla rozwoju rolnictwa i hodowli.. Dokonał się wówczas wielki postęp w życiu ówczesnych ludzi.PIERWSZE CYWILIZACJE I ICH TWÓRCY.. Fanpage na fb: cywilizacje rozwinęły się na Bliskim Wschodzie, w dorzeczach rzek, które zapewniały w dużej mierze ich istnienie.. W prezentacji uczestniczyło 26 osób.. Najstarszà cywilizacj stworzyli Sumerowie.. Pozdrawiam.. Swoim zasięgiem obejmowała Grecję kontynentalną, wyspy Morza Egejskiego oraz wybrzeża Azji Mniejszej.Badania antropologiczne wskazują, że pierwsi ludzie dotarli do Azji z Afryki.. Sprawdź.Witam,pilnie potrzebuję sprawdzianu do podręcznika dla gimnazjum kl.1,też nowa era,ale PWN (faraon na okładce) Pradzieje i pierwsze cywilizacje,czy dysponujesz czyms takim?.

GRECJA - prezentacjaMezopotamia, gr.

Nad rzekami można było żywić się rybami.. Położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni Indie położone są na subkontynencie Dekan (Płw.. Cywilizacja Indii i Chin - wykład _____ I.. Historia rodzaju ludzkiego znaczona jest stopniowym rozwojem wynalazczości i odkrywczości, jak też wydarzeniami mającymi gwałtowną naturę - rewolucjami - definiującymi epoki w rozwoju materialnym i duchowym ludzkości.MEZOPOTAMIA: W VI tysiącleciu pne na terenie Mezopotamii (dzisiejszy Irak) powstały pierwsze cywilizacje stanowiące początek imperiów Sumerów i Akkadyjczyków.Rzeźba na tych terenach wykonywana była z bazaltu, piaskowca i alabastru, a do niewielkich obiektów, a także do ozdabiania większych rzeźb wykorzystywano również miedź, złoto, srebro, lapis lazuli (lazuryt), fragmenty .a) cywilizacje starożytnego Wschodu: Mezopotamia - kraina leżąca na Bliskim Wschodzie w dorzeczu Tygrysu i Eufratu.. Jej has em jest nazwa zabalsamowanego cia a zmar ego.. Dlaczego Ateńczycy uważali demokrację za najlepszą formę rządów?. ; Egipcjanie wyznawali politeizm, a najwyższym bóstwem był bóg słońca Re.. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowaniaInne cywilizacje Bliskiego Wschodu - wykład Polecam film dokumentalny BBC Starożytne cywilizacje..

Grecja - warunki naturalne i pierwsze cywilizacje Warunki naturalne.

B. wiąże się z panującymi wówczas warunkami klimatycznymi.. Państwem egipskim władał faraon, który sprawował rządy absolutne.. Był to przypadek.. Wskaż szereg, w którym wymienione zostały wszystkie elementy cywilizacji.. Najwa niejszy wynalazek Sumerów.Cywilizacja - jest to stan rozwoju społeczeństwa ludzkiego w danym okresie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej, przeciwstawiany stanowi dzikości i barbarzyństwa.. 7 Rozwià krzy ówk.. Pierwsze miasta zakładano w .. Wynalezienie i upowszechnienie brązu było bardzo istotne dla rozwoju cywilizacji, dlatego okres historii Bliskiego Wschodu od V do II tys. p.n.e., który nastąpił po epoce kamienia, badacze nazywają epoką brązu.. Cywilizacja starożytnej Grecji rozwijała się w zupełnie innych warunkach niż te, których historię poznaliśmy do tej pory.. Pisano na glinianych tabliczkach tzw. rysikiem, czyli ostro zakończoną trzciną.. Tags: Question 17 .Są drugą, obok Mezopotamii, kolebką najstarszej i do dziś przetrwałej cywilizacji światowej.. ; Osiągnięcia Egipcjan w starożytności to m.in. stworzenie pisma .Dlaczego pierwsze cywilizacje powstały w pobliżu wielkich rzek?. Liczne stanowiska archeologiczne pozwalają przypuszczać, że ok. 100 tys. lat temu człowiek rozumny (homo sapiens) zamieszkiwał już całą Azję.Na niektórych obszarach warunki środowiska przyrodniczego sprzyjały przejściu z koczowniczego do osiadłego trybu życia i wówczas pojawiło się rolnictwo .Chronologia nauka o czasie: - era długi okres w dziejach ludzkości zapoczątkowany ważnym wydarzeniem (np. narodzenie Jezusa), od którego liczy się czas - milenium tysiąclecie 1000 lat, - wiek stulecie 100 lat, - dekada dziesięciolecie 10 lat - epoka historyczna dłuższy okres czasu, w którym ludzie żyli w podobnych warunkach, mieli zbliżone poglądy i w podobny sposób patrzyli na .Przejęto je następnie w Azji Mniejszej, Fenicji, Syrii, zachodnim Iranie..

Sprawdzian ze znajomości działu "Pierwsze cywilizacje" z podręcznika Wczoraj i dziś.

Cywilizacje Indii 1.. Inne tryby testu.. Indyjski), który oblewa Ocean Indyjski.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Wczoraj i dziś dla klasy 5.. Na jej terenach znajdowały się kolejno różne państwa.. W piśmie Sumerów zastosowano po raz pierwszy fonetyczne utrwalanie mowy poprzez użycie sylab i zgłosek.Pierwsze cywilizację - prezentacja multimedialna Dnia 11.05.2011 klasa 2 Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu uczestniczyła w prezentacji multimedialnej pt:"Pierwsze cywilizacje : egipska, chińska, grecka i rzymska".. Najbardziej znanym władcą był Hammurabi, który stworzył słynny kodeks składający się z 282 paragrafów.. Ziemie nad rzekami były żyzne i zapewniały obfite plony.. Na półwyspie panują zróżnicowane warunki naturalne - występują góry, wyżyny, niziny oraz pustynie.Analizujemy pierwsze stulecia cesarstwa w Rzymie; Analizujemy ustrój starożytnej Sparty; Charakteryzujemy Bizancjum; Co to jest historia?. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.Chcecie poznać życie prywatne czy erotyczne władców znanych ze szkoły?.

Kalendarz, pismo, miasta, państwo.Pierwsze cywilizacje staro ytne rozwin y si nad wielkimi rzekami.

Ważne pojęcia: Prehistoria - okres od chwili pojawienia się istot człowiekowatych (praludzi) do wynalezienia pisma; od wynalezienia pisma i początków organizacji państw rozpoczyna się historia starożytna Antropogeneza - pochodzenie i wczesne dzieje człowieka; kolejność ewolucji: australopitek - homo habilis - homo erectus - homo neanderthalensis - homo sapiens - homo .Zachęcamy do subskrypcji!. Do III w. p.n.e. Chiny były rozbite na wiele wzajemnie zwalczających się państewek.Plik Pierwsze cywilizacje.pptx na koncie użytkownika michael967 • folder prezentacje • Data dodania: 28 lis 20115.. ‏ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ‎ Bet-Nahrain) - starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu Tygrysu i Eufratu.Na obszarze tym w starożytności rozwijał się szereg kultur, państw i imperiów, których twórcami były różne ludy (Sumerowie, Akadyjczycy .2.. Wierzyli również w życie pozagrobowe.. Poznali też technikę tkactwa i wypalania naczyń była to rewolucja neolityczna, udomowienie zwierząt, zaczęto tworzyć pierwsze osady, potrzeba pewnej grupy która chroniłaby przez .Pierwsze miasta‑państwa .. Odpowiedz, w jakim staro ytnym kraju najcz Êciej post powano w taki sposób z cia ami po Êmierci.. Pytania zawarte w teście.Wybierz test z rozdziału Pierwsze cywilizacje lub podrozdziałów podręcznika Zrozumieć przeszłość cz. 1 dla Klasa II Liceum.To, że pierwszy człowiek pojawił się w Afryce A. jest dziełem przypadku.. Rozwiąż test.. Odpowiedz UsuńStarożytny Egipt Cywilizacja egipska rozwinęła się w Afryce wzdłuż rzeki Nil.Jej dzieje w starożytności to prawie 3000 lat.. Usłyszeć epickie i legendarne opowieści, które miały miejsce w rzeczywistości?. Test z odpowiedziami Powtórzenie Fiszki Przeglądaj pytania z testu.. Nauka pisania trwająca wiele lat odbywała się w szkołach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt