Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1 10 jednym wyrazem
2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Język angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Zdecydowana większość z nas wie, że nauka języków jest kluczem do sukcesu w teraźniejszym świecie.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. W każdą lukę można wpisaćWykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. 2011-10-08 17:38:02 Ma mnie wielbłąd oraz pająk.. "Ch" piszemy, gdy: - wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz - Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.1.ile jest wszystkich liczb naturalnych parzystych.. Uzupełnij .. Czym ja jestem?. W każdą lukę ( 1 -7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. 2.pan Karol ma 3 pary spodni granatowych i 2 zielonych oraz 4 koszulki..

Przeczytaj opis ilustracji.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij krzyżówkę, wpisując czasowniki o znaczeniu przeciwnym do słów ponumerowanych 1-8.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej .Uzupełnij tekst z wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie, używając czasu past simple lub past continuous.Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zadanie 8 Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.Przeczytaj tekst.. Ilustracja w załączniku.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. SŁOWNICTWO.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji..

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

Uzupełnij luki 9.1 -9.. Napisz je z pamięci.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Przeczytaj wiersz.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 2011-10-08 17:38:02; uzupełnij tekst piosenki 1 / 5 2010-08-25 17:51:07Przeczytaj opis ilustracji.. Następnie ułóż dwa .. 2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Kąkol z bąkiem też mnie mają.. This room is quite big.Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Tessa opowiada o swojej wyprawie na zakupy.. Odnajdziesz mnie też w dąbrowie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Uwaga!. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język angielski Zadania i rozwiązania: Język angielski.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). She is in theUzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Język angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Z makolągwą żyję w zgodzie, w kącie też mnie spotkasz co dzień.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie..

Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) .. 2017-04-07 .ZADNIE JĘZYK ANGIELSKI !.

Kto powie?. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we .- Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówna - Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.. Ma mnie trąba, wąż i łąka, ale nie ma mnie biedronka.. There is a white 4. by the window.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-10 jednym wyrazem This is a photo of a Family on a beach Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilus… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis ilustracji.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Podkreśl wyrazy z „ą".. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt