Sprawozdanie z zajęć opiekuńczowychowawczych
2017 r. Data sporządzenia sprawozdania: 30. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny .. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Raz w semestrze (aby uczniowie nie przyzwyczaili się do tej formy) można zastosować ankietę, której celem będzie zbadanie atmosfery na zajęciach.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI .. zakresie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych poprzez prowadzenie konsultacji, szkoły dla rodziców, warsztatów umiejętności rodzicielskich .. z 2013r., poz. 135) „W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu .4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Szkolenie przeprowadzono na zajęciach ruchowych w klasach I-III oraz na lekcjach techniki i wychowania fizycznego w kl IV - VI.. 05.2017 r. Osoba przygotowująca sprawozdanie: Danuta Lubert, autorka innowacji.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych; Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - niepełnosprawność intelektualna; Stałość spostrzegania; Strategie edukacyjne; Taniec z papierowymi talerzami w takt Mozarta - zabawa sensoryczna; Teksty do ćwiczeń spółgłoski "sz" - ćwiczenia .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ..

Scenariusz zajęć opiekuńczo - wychowawczych.

Rodzaj oferowanych zajęć 14 13 9 10 Liczba oferowanych zajęć 4 321 5 028 1 156 1 245Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego .. edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych do aktualnych potrzeb, możliwości oraz zainteresowań uczniów.. W sferze społecznej prawie wszystkie dzieci podają swoje dane osobowe, są samodzielne w .Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim w I semestrze.. 5 5 i aktywnościUczniowie wychodząc z lekcji, biorą kredę z koszyczka i stawiają kropkę na termometrze.. S ą to uczniowie, których rodzice pracuj ą, jak równie ż uczniowie .Szanowni Państwo, W związku z potencjalnym ryzykiem zakażeniem koronawirusa jak również w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się COVID-19 pragnę Państwa poinformować o zamknięciu szkoły oraz o zawieszeniu zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w SP 46 w dniach 11.03-24.03.2020 r. IV W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Charakterystyka grupy W grupie IV chłopięcej przebywają wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym..

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.

2.UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Centrum Edukacji Nauczycielskiej.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejSprawozdanie z zajęć logopedycznych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘC DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SEMESTR II 2014/2015.. Danuta Żuklińska.. Boczów .. Złudzenie optyczne - bezpieczeństwo na drodze.. Stan grupy liczył 8 wychowanków, w tym: • 1 jest uczniem Szkoły Podstawowej w oddziale dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: Leszek Cz Created Date: 6/9/2016 5:33:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. WSTĘP Wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży wprowadzili się do nowej placówki w dniu 01.08.2009r.Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie REALIZACJA ZADAŃ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespół ewaluacyjny Anna Andruszkiewicz Katarzyna Janik Jacek Niedziewicz Magdalena Stawik Barbara Wijatyk Rok szkolny 2015/2016Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „ Książeczka na skrzydełkach"- program edukacji czytelniczej, realizowanej w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie za okres od 01..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu.Sprawozdanie z pracy wychowawczej w internacie za I semestr roku szkolnego 2013/2014.. Zajęcia1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Dokarmiamy ptaki - konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej.Grupa 3 latków liczy 18 dzieci: 10 dziewczynek i 8 chłopców.. na terenie Miasta i Gminy Połaniec .. W jedną sobotę zostały zorganizowane przez wychowawcę klasy I zajęcia z zumby dla dzieci i ich rodziców.Sprawozdanie .. Podziel się: Kliknij, aby udostępnić na Facebooku(Otwiera się w nowym oknie)4.. Brały w nich udział dzieci w wieku 2,5-5 lat.. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U.. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.W ramach Innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych pojawiły się również : niezapomniane zabawy z podwórka: gra w gumę, w klasy, chowanego, kwadraty( z wykorzystaniem piłki do nogi), duża skakanka.. Sprawozdanie z pracy opiekuńczo - wychowawczej w roku szkolnym 2017/2018 W II okresie pracy wychowawczej realizowałam cele i zadania zgodne z planem pracy grupy wychowawczej oraz programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska.

Liczba osób korzystających z zajęć, wydarzeń sportowych i kulturalnych 159 010 188 281 .. W tym okresie stołówka również jest zamknięta i nie wydaje posiłków.Sprawozdanie z działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży za okres VI-XII 2009 roku Struktura organizacyjna WPOW w Łomży na dzień 31.12.2009r.. Agnieszka Wysocka, Aneta Żak-Wojcieszek.. W miesiącu lutym marcu 2016r.. 50-205 Wrocław, ul. Cybulskiego 30. telefon: +48 71 375 92 68 fax: +48 71 375 94 96 [email protected] .. które były czynnymi obserwatorami zajęć.. Sprawozdanie z działalności sekcji kulturalno-rozrywkowej.. Im kropka jest bliżej 100, tym lepiej uczeń ocenia swoje samopoczucie, koncentrację itd.. Szczegóły Kategoria: Dokumenty Administrator Odsłony: 48629 SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych.. Jaworzno.. Marcin Joński.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Z obiadów korzysta 63 uczniów.Sprawozdanie z zajęć „Udzielamy pierwszej pomocy.". Pracując z dziećmi w oparciu o program wychowania przedszkolnego można zauważyć efekty ich aktywności.. Grupa była zmienna, gdyż niektóre dzieci wracały do domów rodzinnych, przychodziły nowe.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia z rytmiki odbywały się w każdy poniedziałek, w godzinach 11.15-12.00. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. Częstochowa.. Subskrybuj - uzyskasz dostęp.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8. zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Sprawozdanie z pracy opieku ńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w I okresie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im.. Zajęcia logopedyczne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.. Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta była o podstawę programową dla przedszkoli i obejmowała treści zawarte w programie Nasze Przedszkole wydawnictwa - Mac Edukacja.. Głównym celem pracy w grupie była adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.Sprawozdanie z działalności świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według tygodniowych bloków, znalazło się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie: - gry i .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH GR.. Jana Łachuta w Ostr ężnicy Opiek ą świetlicow ą obj ętych zostało 27 uczniów (24 uczniów z klas I-III, 3 uczniów z klas IV-VI)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt