Sprawozdanie z pracy dydaktycznej
Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo-dydaktycznej (starszaki) .. Praca opiekuńcza i dydaktyczno-wychowawcza w grupie 5 -6latków realizowana była w oparciu o program edukacji przedszkolnej „ Nasze Przedszkole" M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej.. Nazwisko D. Nauczany przedmiot, dodatkowe funkcje Język angielski, wychowawca klasy IV Łączna liczba godzin 29 Koła pozalekcyjne 2 (ZDW oraz zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego) Podnoszenie własnych .Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek..

Z niektórymi dziećmi pracujemy indywidualnie, bo w grupie są bardzo rozkojarzone i niechętne do pracy.

A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Opublikowano: 31 stycznia 2019 roku.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu.W każdym z tych obszarów mamy dzieci zdolne i trochę słabsze.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. W roku szkolnym 2006/2007 pracowano zgodnie z planem dydaktycznowychowawczym z uwzględnieniem stopnia realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków..

Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 .

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.. Cele pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w I półroczu w grupie zostały zrealizowane.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej Tyflopedagogika, Warsztat pracy.. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. Ponadto w grupie realizowany jest również program własny „ Zanim .Plik sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej.doc na koncie użytkownika megi144 • folder podsumowanie pracy • Data dodania: 23 cze 2011Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków..

Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania ...Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.

Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.Sprawozdanie z pracy nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Niepublicznym Gimnazjum w K. w roku szkolnym 2015/2016 okres I Imię E. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.Sprawozdanie z pracy dydaktycznej.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie II Misie.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ..

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej ...1 1 Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej z O.. nr 1 im.

pedagogiczną i dydaktyczną oraz dostępne w Internecie prace lub publikacje innych nauczycieli z tych dziedzin.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. PRACA WYCHOWAWCZA Program wychowawczy dla gimnazjum w klasie III przewiduje realizację tematów objętych wspólnym hasłem „ Człowiek we współczesnym świecie".. Wychowawca klasy: Ilość uczniów14.. K. Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2006/2007.. Do tematyki godzin z wychowawcą włączyłam zagadnienia programu profilaktycznego realizowanego w gimnazjum oraz tematy z programu .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Jest to grupa z dominacją chłopców jest ich bowiem 14 .. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt