Przeczytaj tekst ponownie i wybierz poprawne odpowiedzi what time does steve usually get to school
Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4.. Słowo to nie ma tutaj swojego znaczenia, pełni rolę wyłączne pomocniczą.EX.2 Przeczytaj tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem.. Zakreśl literę A, B, C lub D. Prześlij odpowiedzi do zadań 2/78 i 3/78 do sprawdzenia na adres [email protected] do 30.03.2020.Zadanie z Angielskiego .. Zostań ekspertem z danego przedmiotu, zarabiaj punkty, wygrywaj nagrody.ostatnia aktualizacja: 10 maj 2019 pytania w Present Simple.. W zadaniach 1 - 5 z podanych odpowiedzi A, B lub C wybierz właściwe dokończenie zdania, zgodne z treścią tekstu.. Przeczytaj dialog ( strona 87) i uzupełnij pytania.. Zakreśl literę A,B lub C.. 7.1.Odrabiaj swoje zadania domowe szybko i sprawnie.. Posłuchaj nagrania ponownie i przeczytaj tekst.. 1 Dopasuj odpowiedzi .1. .. 3 Przeczytaj tekst.. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem i ponownie udziel poprawnej odpowiedzi.Linkin Park 6948 fanów Eminem 5942 fanów Nirvana 5498 fanów Rihanna 5492 fanów Metallica 4818 fanów 30 Seconds to Mars 4502 fanów Green Day 4401 fanów Guns N' Roses 3897 fanów Evanescence 3678 fanów System Of A Down 3460 fanów Paramore 3178 fanów Shakira 3020 fanów Michael Jackson 2903 fanów Katy Perry 2779 fanów Red Hot Chili Peppers 2750 fanów Avril Lavigne 2507 fanów Muse ..

2 Przeczytaj tekst ponownie i wybierz poprawne odpowiedzi.

The food was really .Ćw.12- Posłuchaj nagrania 2.57 i wybierz odpowiedź a, b lub c. Zanotuj odpowiedzi w zeszycie.. Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator).. Wybierz poprawny wyraz tam, gdzie są podane dwie możliwośći: 1 woke up.. It is an(5)_____ Festival-it happens Every Year.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. - Zjadłam śniadanie o 9, a potem poszłam do szkoły.. Co oszczędza energię, a co nie?. Podręcznik, str. 1203 7 Przeczytaj ponownie minidialogi i krtkie teksty z ćw.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Przeczytaj tekst ( strony 84 - 85) i uzupełnij zdania, wpisując maksymalnie trzy słowa w każdą lukę.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 4.Witamy w Macmillan PolskaPrzeczytaj tekst jeszcze raz wybierz poprawną odpowiedź na każde z pytań Zakreśl a b lub c klima Plus klasa 4 - MidBrainart4.. ZADANIE 7 Przeczytaj tekst.. Zapisz w zeszycie nowe słowa z tekstu: asks about (asks ebałt) - pyta o , daily routine ( dejli rutin) - codzienne zajęcia, survey (serwi) - ankieta, Get ready for school ( Get redi for .Przeczytaj teksty.. Nie używaj korektora.. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.. Zakreśl literę A, B albo C. EX.3 Wybierz poprawne odpowiedzi..

3 Przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania.

PIĄTEK 5.05.2020.. EX.5 Przepisz tekst, używając jednego z czasów przeszłych podanych czasowników:W pytaniach 1.1-1.4. wybierz odpowiedź zgodną z treścią nagrania.. 2 Przeczytaj poniższe teksty i zapisz w zeszycie, jakimi przymiotnikami można określić opisywane w nich potrawy.. 4Ponownie przeczytaj tekst z ćwiczenia 3. i wybierz właściwe odpowiedzi (zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe lub brak informacji).. Zdecydowana większość z nas wie, że nauka języków jest kluczem do sukcesu w teraźniejszym świecie.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Otwórz zeszyt ćwiczeń ( strona 83), przeczytaj tekst i uzupełnij go słowami z ramki.. - Nie było mnie w szkole dwa dni temu, bo byłam chora.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj tekst Wybierz wyrazy które poprawnie uzupełniają luki.. Obydwa są poprawne, ale to zależy ile nauczył was nauczyciel i ile Ty .Mark 9 Przeczytaj tekst ponownie i wybierz właściwą odpowiedź.. Hi John,How are you?Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Następnie wybierz właściwe zakończenia podanych zdań, zakreślając literę a lub b. Czytanie 6 Przeczytaj minidialogi (1-3).. 🎓 Przeczytaj tekst i wybierz poprawne uzupełnienie luk.. - Zadanie 5: Magnet smart 3.EX.2 Przeczytaj tekst, uzupełnij luki nowymi słówkami..

W zadaniach wielokrotnego wyboru poprawne odpowiedzi zaznaczaj zgodnie z poleceniem.

- Byłam w domu wczoraj.. EX.3 Zapisz brakujące wyrazy w zeszycie: 1 twisted.. 7.30 1.2 orange (B) 1.3 kitchen (A) 1.4 her son1 Wybierz właściwe wyrazy.. a Right b Wrong 5 Mark s brother is very .Na podstawie czytanki odpowiedz na pytania, gdzie można robić poszczególne rzeczy (wybierz poprawne odpowiedzi).. 1 What time does .Odpowiedź: 1.. EX.4 Zapisz w zeszycie zdania, w których trzeba wybrać poprawny wyraz: 1 We've got some cheese..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt